• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim została zorganizowana i przeprowadzona V edycja powiatowego konkursu fotograficznego „Bajeczne i fantastyczne klimaty w obiektywie”, który był skierowany do uczniów klas 7 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego. Już po raz trzeci został objęty patronatem przez Starostę Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka.

   W tegorocznej, piątej edycji konkursu wzięło udział 21 uczniów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Michalowie, Szkoła Podstawowa w Podhorcach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. 28 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie jury w składzie: Katarzyna Soluch, Dorota Wujec, Maria Dziedzic, które dokonało oglądu i analizy 60 prac fotograficznych. Przedmiotem oceny poszczególnych fotografii była zgodność z tematyką konkursu, sugestywność i oryginalność w podejściu do tematu, wyobraźnia artystyczna, technika wykonania (umiejętność wykorzystania technik multimedialnych).

   Jury oceniło prace, uwzględniając dwie kategorie wiekowe oraz przyznało nagrody i dyplomy następującym uczniom: - w kategorii – szkoły podstawowe I miejsce – Julia Sagan za „Bajeczne Szumy”. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie II miejsce – Paulina Kaźmierczuk za „Bajeczny Tomaszów” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lub. III miejsce – Daria Piłat za „Bajeczne niebo”. Szkoła Podstawowa w Michalowie Wyróżnienie – Jagoda Detko „Zimowa bajka”. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lub. W kategorii – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: I miejsce – Karina Michniak za „Frozen Eye” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie II miejsce – Klaudia Nowak za „Oblicza nieba” Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub. III miejsce – Alicja Przygon za „Przenikanie – świetlne struktury”. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lub. Wyróżnienie – Natalia Ożóg za „Inspirowane Grą o Tron. Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub.

   Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 12 kwietnia 2018 r. w Auli im. Dyrektora Józefa Rybickiego w Zespole Szkół Nr 1. W tym dniu również została zaprezentowana wystawa pokonkursowa. Nagrody dla laureatów ufundował Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk oraz dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury Dariusz Krech, którym składamy serdeczne podziękowanie.

   Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały: Katarzyna Soluch, Dorota Wujec, Maria Dziedzic.

Maria Dziedzic

    VII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – 12.04.2018r. Już po raz siódmy tomaszowski „Bartosz” gościł śpiewających gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego. Organizatorami festiwalu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1: pedagog i nauczyciel języka niemieckiego - Katarzyna Ważna oraz nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Honorowy Patronat nad festiwalem sprawuje Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak, którego reprezentował Pan Michał Rządkowski. W tym roku festiwal otrzymał również wsparcie finansowe od Nadleśnictwa Tomaszów. Priorytetowym celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych oraz wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych wokalnie i językowo, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej, porównanie swoich możliwości z rówieśnikami innych gimnazjów oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji.

   Festiwal został uroczyście otwarty przez dyrektora ZS Nr 1 Pana Leszka Bobera, który przywitał wszystkich przybyłych uczestników i ich opiekunów, zaś w festiwalową atmosferę wprowadził występ uczniów naszej szkoły. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 13 gimnazjalistów z następujących szkół: Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Telatynie, Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach, Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej, Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim i Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. Wszyscy uczestnicy wykonywali obowiązkowo jeden utwór w języku angielskim oraz drugi w językach niemieckim lub rosyjskim. Wykonawców oceniało jury w składzie: Stanisław Ważny – przewodniczący, Michał Rządkowski- przedstawiciel Konsulatu Austrii w Lublinie, Elżbieta Pikuła- nauczyciel języka rosyjskiego przy ZS Nr 1, Urszula Cybulska- nauczyciel języka angielskiego przy ZS Nr 1, Katarzyna Ważna- nauczyciel języka niemieckiego, pedagog przy ZS Nr 1. Zmagania konkursowe obserwował Nadleśniczy Leszek Dmitroca.

   Uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali bardzo wysoki poziom wokalny. Nagrodę za zajęcie I miejsce otrzymała Maja Rębisz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Maja prezentowała bardzo wysoki poziom wokalny. II miejsce ex aequo zdobyli Julia Stepaniuk z Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej i Wojciech Pudełko uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. III miejsca przyznano Julii Nowak, uczennicy Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku. Nagrodę specjalną Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymała Aleksandra Halusiak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

   Jury przyznało także nagrody za poprawność językową. W kategorii języka angielskiego zdobyła ją Weronika Ciećko z Gimnazjum w Telatynie. Swoją wymową w języku rosyjskim urzekła Jaśmina Łukiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim oraz z języka niemieckiego Patrycja Wójtowicz uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. Tegorocznymi sponsorami Festiwalu są: Starosta Tomaszowski- Pan Jan Kowalczyk, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak, Nadleśniczy Leszek Dmitroca oraz szkoła w Cottbus. Dzięki ich przychylności i hojności zwycięzcy otrzymali atrakcyjne dla nagrody.

   Organizatorzy gratulują zwycięzcom i zapraszają na kolejne edycje!

Katarzyna Ważna, Urszula Cybulska

Zapraszamy do galerii

    Sukcesy uczniów ZS Nr1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w tłumaczeniu poezji niemieckiej stają się tradycją. Od 4 lat są bowiem laureatami Wojewódzkiego Konkursu Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej w Chełmie. Tym razem pierwsze miejsce za tłumaczenia wiersza Heinricha Heine "Es war ein alter König" zdobyła Joanna Koper, uczennica klasy II e.

Nauczycielem zwyciężczyni jest Katarzyna Ważna. 12 kwietnia Asia odbierze nagrodę podczas Koncertu Finałowego Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Chełmskim Domu Kultury.

Joasia Koper, uczennica kl. II e po odebraniu nagrody

   Gratulujemy i cieszymy się wraz z laureatką.

   Szymon Kuśmierczak zdążył już przyzwyczaić nas do swoich sukcesów wokalnych. Każdy kolejny jednak cieszy tak samo. Tym razem nasz uczeń zakwalifikował się do finału Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki anglojęzycznej.

   Trzymamy kciuki i czekamy na koncert laureatów…

    21 marca organizowany jest Dzień Otwarty Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Tomaszowskiego. Gimnazjaliści mają wtedy możliwość odwiedzenia tych szkół zapoznania się z ich ofertą. Do naszej szkoły przybyli uczniowie między innymi z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 z Tomaszowa Lubelskiego, Ulhówka, Łaszczowa, Bełżca, Lubyczy Królewskiej, Majdanu Sopockiego, Krasnobrodu, Rachań i Tarnawatki. Młodsi koledzy i koleżanki zostali przywitani w auli przez dyrektora szkoły - pana Leszka Bobera, który opisał oferty poszczególnych rozszerzeń w przyszłym roku szkolnym i ich przydatność w rekrutacji na studia , a wicedyrektor – pani Beata Grela zachęciła do wyboru naszego liceum, zapoznając gimnazjalistów ze świetnymi wynikami egzaminów maturalnych, szeroką ofertą zajęć dodatkowych itd. W międzyczasie można było usłyszeć występ zespołów Bartosz Band i The One (w składzie: Jakub Kaczkowski, Aleksandra Brożyna, Bartłomiej Drabik, Jagoda Kłos, Oliwia Tyrka, Karolina Stepuch i Bartosz Mazurek). Następnie każda grupa została oprowadzona po szkole. Gimnazjaliści mogli obejrzeć wybrane sale lekcyjne oraz uczestniczyć w pokazach fizycznych, chemicznych i warsztatach biologicznych. Uczniowie, którzy wybrali udział w pokazach z fizyki zorganizowanych pod hasłem „ Fizyka fascynująca i przyjemna” mieli możliwość zobaczenia przygotowanych przez licealistów doświadczeń, np. ,, Świecący ogórek’’, czy też „Balonowa karuzela”. Pokazy chemiczne również były ciekawe, np. ,,Lokomotywa’’ albo zmiana kolorów przy pomocy czynników. W naszej szkole zorganizowano warsztaty biologiczne – można było poznać budowę i funkcje serca, oka i nerki, preparowano narządy i przeprowadzono doświadczenie wykorzystujące właściwości fizyko - chemiczne roślin. W sali historycznej zwiedzający mogli obejrzeć zdjęcia ze studniówek, projektów oraz z okresu międzywojennego i II wojny światowej. Natomiast w pracowni języka niemieckiego i na korytarzu szkolnym uczniowie oglądali filmiki promujące szkołę.

   W ten sposób zaprezentowano osiągnięcia uczniów i nauczycieli.

   Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i zapraszamy do naszej szkoły w kolejnym roku!

Zapraszamy do galerii