• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Mimo pandemii trwają tradycyjne już konkursy i olimpiady przedmiotowe, w których jak co roku, biorą udział nasi uczniowie. Miło jest więc poinformować, że do eliminacji okręgowych XLVII Olimpiady Historycznej w okręgu lubelskim. zostali zakwalifikowani: Julia Dmitroca, Damian Kiszczuk. Roksana Lipian, Bartłomiej Szponar, Zuzanna Wenc, Wiktoria Gałaszkiewicz, Jagoda Gniwek i Julia Sagan.

   Gratulujemy uczniom i opiekunom (Dorota Wujec, Leszek Pienkos i Tomasz Mikszyc) i życzymy powodzenia na kolejnych etapach.

    W październiku 2020 r. odbyła się kolejna edycja Konkursu Historycznego „Wolna-Niepodległa”, którego celem jest m.in. upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   Pierwsze miejsce w powiecie zajęła Roksana Lipian, uczennica klasy II cp (humanistycznej), autorka eseju pt. Różne drogi Polski do odzyskania niepodległości. Jest to już drugie jej zwycięstwo w tym konkursie, który w ubiegłym roku miał formę testu i odbywał się dwuetapowo: eliminacje szkolne i finał powiatowy. Nauczycielem historii Roksany jest Tomasz Mikszyc.

   Organizatorem konkursu obejmującego Zamojszczyznę (4 powiaty ziemskie i miasto Zamość) jest Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński, współorganizatorami: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, IPN Oddział w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Zapraszamy do galerii

    Nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do programu stypendialnego ,,Lider wiedzy i ochrony środowiska'', adresowanego do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników z województwa lubelskiego. Organizatorami Programu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Po sukcesie Jakuba Banasia w I edycji programu, o tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska WFOŚiGW w Lublinie” oraz nagrodę w postaci stypendium ubiegał się Piotr Berbecki. Opiekę merytoryczną oraz koordynacją działań ucznia zajmuje się nauczyciel biologii pani Dorota Stawarska.

   W ramach projektu Piotrek przygotował całą paletę działań związanych z lokalną ochroną przyrody i tym samym spełnił formalne i merytoryczne wymagania określone w Regulaminie Programu i uzyskał tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska WFOŚiGW w Lublinie” oraz nagrodę. Realizując projekt, uczeń prowadził obserwacje fenologiczne wybranych gatunków roślin oraz obserwacje warunków atmosferycznych w naszym regionie. Prowadzone przez dłuższy czas obserwacje meteorologiczne mogą być przydatne do wyjaśnienia zależności między zjawiskami atmosferycznymi oraz wpływu pogody na otaczający świat. Sporządził także rejestr pisemny i fotograficzny lokalnych form ochrony przyrody takich jak rezerwaty przyrody oraz użytki ekologiczne. Zachęcił uczniów do włączenia się w projekt i podjęcia działań w kierunku czynnej ochrony środowiska. Uczniowie szkoły bardzo chętnie przystąpili do realizacji pomysłu, czego efektem było zorganizowanie szkolnej akcji sprzątania świata. Uczeń był koordynatorem akcji, zaplanował całe wydarzenie, zadbał o odpowiednie poinformowanie kolegów, dzięki czemu akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co udokumentował fotorelacją. Wykonał również budki lęgowe dla ptaków ( jerzyków i kawek) i zainstalował 10 budek na terenie szkoły, z czego sporządził dokumentację fotograficzną. Przygotował miniogródek z roślinami miododajnymi dla pszczół. Zebrał materiały o roli i znaczeniu pszczół oraz o problemach smogu i sposobach walki z tym zjawiskiem, po czym wykonał projekt graficzny ulotek. Następnie w czasie spotkania członków Klubu Seniora przekazał ulotki zainteresowanym osobom oraz młodzieży o okolicy szkoły. Przygotował opracowanie dotyczące „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego” oraz projekt autorskiej ścieżki przyrodniczej.

   Piotrek sprostał wyzwaniu odnajdując sens, przyjemność i pasję w działaniu. Swoją proekologiczną postawą przyczynił się do promocji naszej szkoły i miasta w środowisku lokalnym, a także zainspirował młodzież do podejmowania własnych przedsięwzięć naukowych i rozwijania kreatywności. Gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia w postaci stypendium i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania pasji i poszerzania wiedzy na dalszych etapach edukacji.

    W tegorocznej XII edycji konkursu „Lubelszczyzna- moja Mała Ojczyzna” zorganizowanego pod hasłem: „ROTOCZE W UNESCO” wzięła udział drużyna reprezentująca naszą szkołę. W jej skład wchodzili: Julia Sagan, Julia Ścirka i Michał Suski. Nasi uczniowie tradycyjnie już zdobyli w tym konkursie III miejsce.

   Patronat nad konkursem sprawowali: Teresa Misiuk- Lubelski Kurator Oświaty, Wojewoda Lubelski- Lech Sprawka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego- Jarosław Stawiarski

   Zespołem konkursowym opiekowali się Anna Branach i Robert Wojciechowski .

Gratulujemy sukcesu.

Drodzy Uczniowie , Szanowni Rodzice … 

    Ze względu na sytuację epidemiczną, nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w całej Polsce od 24 października 2020 r. w związku z wprowadzeniem w kraju czerwonej strefy przypominamy o stosowaniu się do wynikających stąd, określonych jednoznacznie zasad. W związku z tym przypominamy o zakazie uczestnictwa w zgromadzeniach publicznych powyżej 5 osób, nakazie zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

Dyrektor Leszek Bober

    W dniach od 19 października 2020 r. do 23 października 2020 r. I Liceum Ogólnokształcące przechodzi do nauki zdalnej. Prosimy uczniów i nauczycieli o sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym i na kontach szkolnych. W przypadku trudności z zalogowaniem prosimy o kontakt z wychowawcą, dyrektorem lub sekretariatem.

Dyrektor Leszek Bober