• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    19 kwietnia br. uczniowie klasy 1c wraz z opiekunem Katarzyną Ważną uczestniczyli w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkil”, poświęconej powstaniu w getcie warszawskim. Projekt organizowany jest przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim i Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu. Młodzież naszej szkoły bierze w nim udział już po raz drugi. Pierwszoklasiści wysłuchali pogadanki Ewy Koper, asystenta muzealnego, o sytuacji narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej a w szczególności jego losów w getcie. Pani Ewa Koper odniosła się też do współczesnych stosunków polsko-żydowskich, a także do sytuacji narodu syryjskiego i jego uchodźców, zwracając uwagę na znaczenie pomocy różnym narodom i grupom etnicznym, znajdującym się w ciężkiej sytuacji.

   Następnie uczniowie pracowali w grupach z tekstami archiwalnymi opisującymi nieludzkie warunki życia w getcie. Praca polegała na znalezieniu przez młodzież fragmentów poruszających ich uczucia, opisujących egzystencję upodlonych ofiar.

   Kolejnym punktem było sporządzenie przez uczniów plakatów, mówiących o powstaniu a także wyrażających sprzeciw wobec przemocy wobec człowieka.

   Warsztaty zwieńczyło wykonanie żonkili symbolizujących szacunek dla zrywu powstańczego mieszkańców getta. W „żonkilowym” marszu młodzież udała się pod Pomnik Pamięci Żydów Tomaszowskich, eksterminowanych w latach 1939-1943 przez niemieckiego okupanta, gdzie w zadumie i refleksji zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów. Tam też wysłuchano wykładu pani Ewy Koper o życiu Żydów w tomaszowskim getcie.

Zapraszamy do galerii

    W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Lubelskim Centrum Kongresowym odbyła się gala podsumowująca kolejny rok akcji prowadzonej przez Fundację DKMS "Lubelska # Komórkomania". W trakcie gali w dowód uznania za prowadzoną działalność przedstawicielom wyróżnionych szkół wręczono Certyfikaty "Szkoły z życiem". Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych przebiega pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły dwukrotnie organizowali akcję rejestracji dawców w dniach 6 października 2017 r. i 8 marca 2018 r. Ostatnia akcja przebiegała pod hasłem „ POMÓŻ FILIPKOWI I INNYM...". W naszej szkole koordynacją tych działań zajmuje się pani Dorota Stawarska.

    Cieszymy się z kolejnego sukcesu Szymona, ucznia kl. I d, solisty zespołu "The One", który reprezentował naszą szkołę w konkursie finałowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Chełmskim Domu Kultury. Szymon znalazł się wśród 23 najlepszych wokalistów Województwa Lubelskiego i wywalczył zwycięskie III miejsce.

Opiekunką Szymona jest Katarzyna Ważna,

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

    12 kwietnia 2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej. W finałowych zmaganiach wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły – Magdalena Okoń z kl. I c i Martyna Lipian z I b. To właśnie Martyna może pochwalić się odniesionym na konkursie sukcesem – uzyskała III miejsce, zdobywając tym samym indeks na wybrany kierunek studiów prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej KUL w Lublinie.

   Gratulujemy uzyskanego wyróżnienia i czekamy na dalsze sukcesy Martyny.

    W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim została zorganizowana i przeprowadzona V edycja powiatowego konkursu fotograficznego „Bajeczne i fantastyczne klimaty w obiektywie”, który był skierowany do uczniów klas 7 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego. Już po raz trzeci został objęty patronatem przez Starostę Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka.

   W tegorocznej, piątej edycji konkursu wzięło udział 21 uczniów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Michalowie, Szkoła Podstawowa w Podhorcach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. 28 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie jury w składzie: Katarzyna Soluch, Dorota Wujec, Maria Dziedzic, które dokonało oglądu i analizy 60 prac fotograficznych. Przedmiotem oceny poszczególnych fotografii była zgodność z tematyką konkursu, sugestywność i oryginalność w podejściu do tematu, wyobraźnia artystyczna, technika wykonania (umiejętność wykorzystania technik multimedialnych).

   Jury oceniło prace, uwzględniając dwie kategorie wiekowe oraz przyznało nagrody i dyplomy następującym uczniom: - w kategorii – szkoły podstawowe I miejsce – Julia Sagan za „Bajeczne Szumy”. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie II miejsce – Paulina Kaźmierczuk za „Bajeczny Tomaszów” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lub. III miejsce – Daria Piłat za „Bajeczne niebo”. Szkoła Podstawowa w Michalowie Wyróżnienie – Jagoda Detko „Zimowa bajka”. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lub. W kategorii – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: I miejsce – Karina Michniak za „Frozen Eye” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie II miejsce – Klaudia Nowak za „Oblicza nieba” Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub. III miejsce – Alicja Przygon za „Przenikanie – świetlne struktury”. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lub. Wyróżnienie – Natalia Ożóg za „Inspirowane Grą o Tron. Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub.

   Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 12 kwietnia 2018 r. w Auli im. Dyrektora Józefa Rybickiego w Zespole Szkół Nr 1. W tym dniu również została zaprezentowana wystawa pokonkursowa. Nagrody dla laureatów ufundował Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk oraz dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury Dariusz Krech, którym składamy serdeczne podziękowanie.

   Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały: Katarzyna Soluch, Dorota Wujec, Maria Dziedzic.

Maria Dziedzic

    VII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – 12.04.2018r. Już po raz siódmy tomaszowski „Bartosz” gościł śpiewających gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego. Organizatorami festiwalu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1: pedagog i nauczyciel języka niemieckiego - Katarzyna Ważna oraz nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Honorowy Patronat nad festiwalem sprawuje Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak, którego reprezentował Pan Michał Rządkowski. W tym roku festiwal otrzymał również wsparcie finansowe od Nadleśnictwa Tomaszów. Priorytetowym celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych oraz wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych wokalnie i językowo, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej, porównanie swoich możliwości z rówieśnikami innych gimnazjów oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji.

   Festiwal został uroczyście otwarty przez dyrektora ZS Nr 1 Pana Leszka Bobera, który przywitał wszystkich przybyłych uczestników i ich opiekunów, zaś w festiwalową atmosferę wprowadził występ uczniów naszej szkoły. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 13 gimnazjalistów z następujących szkół: Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Telatynie, Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach, Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej, Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim i Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. Wszyscy uczestnicy wykonywali obowiązkowo jeden utwór w języku angielskim oraz drugi w językach niemieckim lub rosyjskim. Wykonawców oceniało jury w składzie: Stanisław Ważny – przewodniczący, Michał Rządkowski- przedstawiciel Konsulatu Austrii w Lublinie, Elżbieta Pikuła- nauczyciel języka rosyjskiego przy ZS Nr 1, Urszula Cybulska- nauczyciel języka angielskiego przy ZS Nr 1, Katarzyna Ważna- nauczyciel języka niemieckiego, pedagog przy ZS Nr 1. Zmagania konkursowe obserwował Nadleśniczy Leszek Dmitroca.

   Uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali bardzo wysoki poziom wokalny. Nagrodę za zajęcie I miejsce otrzymała Maja Rębisz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Maja prezentowała bardzo wysoki poziom wokalny. II miejsce ex aequo zdobyli Julia Stepaniuk z Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej i Wojciech Pudełko uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. III miejsca przyznano Julii Nowak, uczennicy Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku. Nagrodę specjalną Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymała Aleksandra Halusiak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

   Jury przyznało także nagrody za poprawność językową. W kategorii języka angielskiego zdobyła ją Weronika Ciećko z Gimnazjum w Telatynie. Swoją wymową w języku rosyjskim urzekła Jaśmina Łukiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim oraz z języka niemieckiego Patrycja Wójtowicz uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. Tegorocznymi sponsorami Festiwalu są: Starosta Tomaszowski- Pan Jan Kowalczyk, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak, Nadleśniczy Leszek Dmitroca oraz szkoła w Cottbus. Dzięki ich przychylności i hojności zwycięzcy otrzymali atrakcyjne dla nagrody.

   Organizatorzy gratulują zwycięzcom i zapraszają na kolejne edycje!

Katarzyna Ważna, Urszula Cybulska

Zapraszamy do galerii