• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W dniu 14 października 2020 r. z udziałem ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego oraz wiceminister Marzeny Machałek odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tego wydarzenia minister Dariusz Piontkowski odznaczył wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświatowym złotymi i srebrnymi krzyżami zasługi, medalami za długoletnią służbę i medalami KEN, wręczył nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz uhonorował tytułami profesora oświaty wybitnych i zasłużonych dla polskiej oświaty nauczycieli. Wśród osób, który przyznano tytuł profesora oświaty jest pan Leszek Bober dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego.

   Link do strony zawierającej informacje o wydarzeniu: https://www.gov.pl/web/edukacja/dzien-edukacji-narodowej-14-10-2020

Nagranie z transmisji z obchodów Dnia Edukacji

Działalność dydaktyczna Leszka Bobera

Publikacje dydaktyczne Leszka Bobera

 

Zapraszamy do galerii

    13 października 2020r. w naszej szkole odbyły się dwie uroczystości-Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych. Niestety, wskutek panującej sytuacji epidemiologicznej ich przebieg był inny. Nie mogliśmy uczestniczyć w Ślubowaniu, ani bezpośrednio wziąć udziału w akademii. Jednak wielu z nas mogło w niej uczestniczyć za pomącą Internetu, dzięki przekazowi na aplikacji Classroom. W czasie uroczystości pan dyrektor Leszek Bober krótko przypomniał nam okoliczności wyznaczenia Dnia Edukacji Narodowej oraz złożył życzenia wszystkim pracownikom i uczniom naszej szkoły. Przedstawiciele SU w imieniu młodzieży na ręce pana dyrektora Leszka Bobera i pani dyrektor Beaty Greli złożyli kwiaty, życząc dobrej współpracy ze społecznością szkolną i wielu sukcesów zawodowych. Podziękowali za wsparcie, opiekę i pomoc ze strony wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Podczas uroczystości zostali docenieni uczniowie Bartosza. Za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie Stypendium Starosty otrzymali: Karolina Grzyb-3e, Natalia Kowalczuk-3e, Paulina Małka-3a, Gabriela Mielnicka-3a, Natalia Pasieczna-3a i Olga Małka-2ep.Gratulujemy! Wysłuchaliśmy także montażu słowno - muzycznego. Bardzo serdecznie dziękujemy osobom, które brały udział w tym przedsięwzięciu, chcielibyśmy tym samym podziękować paniom Katarzynie Ważnej i Beacie Greli, pod opieką których przygotowywały się nasze koleżanki i koledzy. Cała aranżacja, wiersze, komentarze oraz piosenki pobudziły nas do refleksji nad celami naszego życia i dokonanymi wyborami.

   Ślubowanie klas pierwszych odbyło się w tym roku w kameralnym gronie. Pierwszoklasiści ślubowali jednak zgodnie z tradycją w czasie obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Po odśpiewaniu hymnu uczniowie przystąpili do złożenia ślubowania na Sztandar Szkoły w obecności pana dyrektora Leszka Bobera, pani dyrektor Beatu Greli , nauczycieli oraz członków SU. Nad właściwym przebiegiem ślubowania czuwały panie Agnieszka Łasocha-Halusiak i Beata Głuszek oraz pan Waldemar Fugas.

   Mamy nadzieję, że nasza szkoła stanie się dla naszych młodszych kolegów i koleżanek, podobnie jak dla nas, drugim domem.

   Życzymy im sukcesów w nauce.

   Tradycją naszej szkoły stał się udział w akcji Lubelska # Komórkomania. Celem akcji jest umożliwienie rejestracji potencjalnym dawcom komórek macierzystych czyli dorosłym uczniom, rodzicom i mieszkańcom naszego miasta i okolic.

   Dla części chorych na nowotwór krwi jedyną szansą na życie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku kostnego od niespokrewnionego Dawcy. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców, tym większa szansa dla chorych na znalezienie „bliźniaka genetycznego” i pełne wyzdrowienie. Dlatego tak ważne jest, aby do grona potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych dołączały nowe osoby gotowe do podzielenia się cząstką siebie z chorymi na nowotwory krwi. Stąd organizacja takiej akcji w szkole

   Ze względu na zaistniałą sytuację w tym roku akcja Komórkomania nie może odbyć się w tradycyjnej formie.

   Dlatego, aby wziąć udział w akcji należy:

1. Pobrać pakiet rejestracyjny dla siebie i/lub dla dorosłych znajomych, rodziny.

2. Zwrócić pobraną liczbę pakietów rejestracyjnych (wykorzystane i niewykorzystane) do wolontariuszy lub do p. D. Stawarskiej- s.22

   Jakie kryteria musi spełniać osoba, która chce się zarejestrować?

  • Świadoma Decyzja

Pierwszym kryterium jest podjęcie świadomej decyzji dotyczącej rejestracji, jako potencjalny dawca szpiku. Ta decyzja może mieć niezwykle duży, rzeczywisty wpływ na życie pacjenta.

  • Zgoda na pobranie obiema metodami (materiału do przeszczepienia)

Osoba, która chce się zarejestrować, jako potencjalny dawca szpiku, wyraża zgodę na obie metody pobierania materiału do przeszczepienia (komórek macierzystych i szpiku .Wybranie metody pobrania jest zależne od lekarza kwalifikującego pacjenta do przeszczepienia.

  • Wiek: 18 - 55 lat

To kryterium jest bardzo łatwo sprawdzić ☺. Jako potencjalni dawcy szpiku mogą zarejestrować się osoby, które ukończyły 18 lat i jednocześnie nie skończyły jeszcze 55 lat, w dniu rejestracji.

  • Ogólnie dobry stan zdrowia

Choroby, które są „przejściowe” jak przeziębienie, grypa, angina, zapalenie oskrzeli, itp. nie wykluczają możliwości rejestracji. Jeżeli ktoś zainteresowany rejestracją cierpi na chorobę przewlekłą i nie jest pewien czy może się zarejestrować, powinien porozmawiać z pracownikiem Fundacji lub p. D. Stawarską.

  • Osoba, która wcześniej nie rejestrowała się jako dawca

Jako potencjalny dawca szpiku rejestrujemy się tylko raz na całe życie.

    „Sprzątanie świata” to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Jej elem jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej młodzieży i dorosłych oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku.

   W tym roku również przyłączyliśmy się do kampanii, organizując dnia 22.09.2020r. pieszą wycieczkę młodzieży z klasy 1b i 2bg do lasu na „Siwą Dolinę”. Uczniowie pod opieką pań Anety Bernat i Doroty Stawarskiej uprzątnęli teren szkoły wraz z przylegającymi ulicami, leśne arboretum przy Nadleśnictwie Tomaszów oraz duży obszar Siwej Doliny. Akcję zakończyliśmy wspólnym ogniskiem, a jej podsumowania dokonał pracownik Nadleśnictwa Tomaszów pan Karol Jańczuk, który przypomniał, jakie są cele akcji, dlaczego jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska w najbliższej okolicy, i jak możemy przyczynić się do jego poprawy.

    W dniu 17 września br. w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1970-1990”. Wzięli w nich udział dwaj uczniowie z klasy III c (humanistycznej): Łukasz Krawczyk i Damian Kiszczuk. Pierwsze miejsce zajął Damian, który w ten sposób stał się członkiem trzyosobowej drużyny reprezentującej województwo lubelskie w finale konkursu. Nauczycielem prowadzącym drużyny lubelskiej będzie Tomasz Mikszyc, nauczyciel historii Damiana i Łukasza.

   Finał konkursu odbędzie się w grudniu br. w Szczecinie w tradycyjnej formie, jednak ze względu na sytuację epidemiczną forma ta może zostać zastąpiona wersją on-line.

   Organizatorem konkursu jest gdańska Fundacja Centrum Solidarności.

   Warto także wspomnieć o jeszcze jednym sukcesie Damiana. W konkursie historycznym „Cud nad Wisłą 1920” otrzymał on tytuł laureata w kategorii Praca literacka za rozprawkę na temat: "Bitwa Warszawska –Cud nad Wisłą czy efekt genialnej strategii?”. Głównym organizatorem tego konkursu był Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim, a współorganizatorem Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Uczestniczyli w nim uczniowie z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego oraz miasta Zamość. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się w dniu 15 sierpnia 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim.

    18.09.2020r. klasa 2bg wraz z wychowawcą Dorotą Stawarską udała się do Nadleśnictwa Tomaszów, aby przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY . To już druga z kolei edycja wydarzenia zainicjowanego przez prezydenta RP, Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę, Agatę Kornhauser-Dudę.

   Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Dzięki inicjatywie #sadziMY każdy będzie mógł posadzić własne drzewko i choćby w symbolicznym wymiarze przyczynić się do zwiększenia lesistości naszej ojczyzny.

   Od Nadleśnictwa Tomaszów otrzymaliśmy sadzonki świerka pospolitego, które zostały uroczyście posadzone na terenie naszej szkoły przez uczniów klasy 2bg pod nadzorem wychowawczyni.

   Ważność całej akcji podkreśliła też obecność na niej pana dyrektora Leszka Bobera.

Zapraszamy do galerii