• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

    Wielokrotnie na naszej stronie internetowej pisaliśmy o osiągnięciach uczniów naszej szkoły. Analizy podsumowujące pracę w I semestrze wskazują na to, że traktują oni swoje obowiązki z dużą odpowiedzialnością, czego dowodzą wyniki klasyfikacji, konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz działania podejmowane w ramach imprez i uroczystości mających miejsce w szkole w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

   Uczniowie BARTOSZA we wskazanym okresie zaangażowali się w ponad 30 różnego typu konkursów i olimpiad. W wielu z nich uzyskali już tytuły laureatów, zdobywali wysokie lokaty, nagrody główne i wyróżniania. Wspomnieć należy choćby o 21 Jesiennym Konkursie Recytatorskim, którego laureatką została Julia Anastaziak, reprezentując szkołę na etapie wojewódzkim, VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim, w którym również Julka zdobyła tytuł laureata, V Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Poezji Rosyjskiej, w którym Bartłomiej Szykuła uzyskał Nagrodę Główną w kategorii recytacji w j. polskim, XIX Spotkaniach z Kolędą i Pastorałką i laureacie „Złotej Gwiazdki” Szymonie Kuśmierczaku, XXIX Olimpiadzie Teologii Katolickiej i jej finalistach- Katarzynie Wolanin i Jakubie Kaczkowskim, Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz Jesiennym Konkursie Poezji Śpiewanej, w których Maja Rębisz zdobyła kolejno I i II miejsce, Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga w Warszawie, gdzie duet Bartłomiej Drabik i Jakub Kaczkowski uzyskali tytuł laureatów, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „English Higf Flier” i tytule laureata dla Mateusza Dziury, II miejscu dziewcząt w Drużynowych Mistrzostwach Województwa w Biegach Przełajowych (Katarzyna Sendecka, Natalia Jagieła, Barbara Mazur) i innych sukcesach. Warto dodać, że nasi uczniowie uzyskali kwalifikacje do okręgowego etapu wielu olimpiad, np. Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

   O jakości pracy BARTOSZA świadczy też ilość uczniów, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen – od 4,75 do 5,25. Najwyższą średnią uzyskał Jakub Steczkiewicz z klasy II a, zaś w gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się również: Justyna Borowiec, Monika Gardyjas, Adrian, Madej, Greta Mróz, Katarzyna Bucior, Daniel Lechoszest, Aleksandra Malec, Antoni Cybulski, Sylwia Grzyb, Wiktoria Ożga, Jakub Piwko, Kamila Sarzyńska, Bartłomiej Drabik, Martyna Lipian, Weronika Bondyra, Magdalena Okoń, Klaudia Tor, Bartłomiej Szykuła, Aleksandra Kwiecień, Julia Skroban i Katarzyna Żmuda.

   Imponujące są też średnie ocen uzyskane przez wiele klas, wśród których przodują : I a ze śr. 4,39, II a ze śr. 4,23 i III a ze śr. 4,19. Uczniowie BARTOSZA lubią swoją szkołę, na co wskazują wyniki frekwencji, zaś czołowe miejsca należą do I b – I miejsce, I a – II miejsce i II a – III miejsce. W tej kategorii na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencji: Roksana Czop. Daniel Lechoszest, Katarzyna Wolanin, Tomasz Krawczyk, Weronika Bondyra, Kinga Dmitroca i Mateusz Dziura.

   Wielu uczniów pracuje przy organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, wśród których znalazły się koncerty (np. Dla Niepodległej), akcje charytatywne (np. Paczka Marzeń), uroczystości patriotyczne (np. Święto Niepodległości), akcje profilaktyczne (np. Dzień Walki z AIDS), wycieczki (np. pielgrzymka na Jasną Górę), wyjazdy edukacyjne (np. pokazy fizyczne , laboratoria w Centrum Nauki Kopernik), imprezy świąteczne oparte na tradycji (np. Z kolędą po Europie) i wiele innych.

   Stale pracujemy nad komfortem pracy w BARTOSZU. W I semestrze tego roku szkolnego wymienione zostały komputery w 15 salach lekcyjnych, w pokoju nauczycielskim, który wyposażono też w dodatkową kserokopiarkę. Zakupiliśmy 110 stolików lekcyjnych, 200 krzeseł oraz szafy do wielu sal zajęciowych. Na terenie hali sportowej dokonany został remont sali do tenisa.

   Dziękujemy wszystkim , którzy pracują na sukces szkoły- uczniom, którzy mogą poszczycić się wysokimi wynikami i aktywnością w różnych obszarach edukacyjnych oraz nauczycielom, którzy opiekują się młodymi talentami, wspierając ich rozwój i motywując do efektywnej pracy.

Beata Grela

    Kolejna uczenica Bartosza zakwalifikowała się do etapu okręgowego w zmaganiach olimpijskich. Tym razem sukces należy do Anety Odrzywolskiej, uczennicy klasy I b, która przeszła do II etapu Olimpiady Przedsiębiorczości. Zawody okręgowe odbędą się 7 marca w Krakowie. Opiekunem Anety jest Leszek Pienkos.

Gratulujemy!

   Od września 2018 roku Bartosz realizuje zajęcia przedmiotowe w ramach zadań zawartych w projekcie nr RPLU.12.02.00-06-0035/17-00 „Powiat tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe na rynku pracy”. O samym projekcie, jego przebiegu i założeniach już pisaliśmy nie raz na stronie naszej szkoły, jednak właśnie teraz w okresie podsumowań śródsemestralnych warto wspomnieć o nim choćby z tego powodu, by zwrócić uwagę na wynikające z tych podsumowań informacje.

   Do walorów edukacyjnych projektu należą niewątpliwie zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, technologii informacyjnych i warsztaty wokalno-muzyczne w językach obcych. Wszystkie są w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ilość tych zajęć jest naprawdę imponująca a propozycja tak szeroka, że każdy uczeń mógł znaleźć coś, co odpowiada jego potrzebom i zainteresowaniom.

W I semestrze roku szkolnego uczniowie Bartosza rozwijali lub uzupełniali swoją wiedzę na następujących zajęciach:

 • język angielski – zajęcia rozwijające : 30 uczniów - 45 godzin
 • język angielski – zajęcia wyrównawcze : 30 uczniów – 60 godzin
 • język niemiecki – zajęcia rozwijające : 8 uczniów – 15 godzin
 • matematyka – zajęcia rozwijające : 25 uczniów- 39 godzin
 • matematyka – zajęcia wyrównawcze : 40 uczniów – 75 godzin
 • biologia - zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu : 16 uczniów – 30 godzin
 • fizyka- zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu : 20 uczniów – 30 godzin
 • chemia- zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu : 16 uczniów – 30 godzin
 • geografia- zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu : 20 uczniów – 30 godzin
 • warsztaty wokalno-muzyczne w języku obcym : 8 uczniów- 15 godzin
 • Kompetencje cyfrowe DigComp (3 obszary: Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo) poziom A : 110 uczniów – 36 godzin

   W szkoleniach w obrębie projektu biorą też udział nauczyciele- 5 osób w ramach kursu „Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania” - 20 godzin i 8 osób w „Technologie informacyjno - komunikacyjne w pracy dydaktycznej” (szkolenie obejmujące 60 godzin),

   Program edukacyjny projektu to także wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik – 4 wycieczki dla 210 uczniów, które przypadają na styczeń 2019 roku. Nieoszacowaną korzyścią dla naszej szkoły jest wyposażenie jej w ramach projektu w ogromną ilość pomocy dydaktycznych i sprzętu wykorzystywanego nie tylko przez uczniów pracujących na zajęciach projektowych, ale też przez całą społeczność szkolną. Ze środków budżetu projektowego zakupiono między innymi laptopy, tablice multimedialne, wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej i fizycznej oraz podręczniki, w tym ćwiczenia przydatne w przygotowaniu do egzaminów maturalnych.

   Realizacja projektu doskonale wpisuje się w priorytety ministerialne w roku szkolnym 2018/2019 oraz rozwój rynku pracy, między innymi stawia na rozwijanie znajomości języków obcych, kompetencje myślenia matematycznego, wykorzystanie w sposób bezpieczny nowoczesnych technologii. Wpisuje się też w założenia koncepcji pracy szkoły, procedury zarządcze i wiele innych ważnych działań prowadzonych w szkole.

   Bartosz nie spoczywa na laurach, stale pracujemy na powtórzenie sukcesu maturalnego którego autorami w ciągu ostatnich lat są niezmiennie nasi absolwenci a założenia projektu „Powiat tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” stał się jedną z dróg prowadzących do tego sukcesu.

Beata Grela

Zapraszamy do galerii

 

    W ramach projektu nr 251/RPLU/.12.02.00-06-0035/17-00 „Powiat tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego odbywają się w naszej szkole nie tylko liczne zajęcia edukacyjne, ale też organizowane są wycieczki edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczestnicy wyjazdów mogą zwiedzać większość stałych ekspozycji, wziąć udział w pokazach czasowych, podziwiać zgromadzone w centrum naukowym eksponaty. W ramach wyjazdów Bartosz ma szanse zaspokoić potrzeby tych uczniów, których zainteresowania dotyczą konkretnych dziedzin np. chemii, biologii, fizyki czy robotyki. We czwartek – 17 stycznia 2017 r. do stołecznego ośrodka edukacji wyjechała grupa 53 uczniów pod opieką nauczycieli. Mieli oni do dyspozycji wszystkie atrakcje, jakie oferuje „Kopernik”, wzięli udział w laboratoriach z fizyki, chemii i robotyki. W drodze powrotnej nie zabrakło tez czasu na ciepły posiłek- tak jak pozostałe koszty- objęty w całości dofinansowaniem ze środków unijnych. McDonald's na Trakcie Brzeskim w Starej Miłosnej jak zawsze obsłużył swoich gości szybko i miło. Nie ma wątpliwości, ze tego rodzaju działania szkoły- angażowanie się w projekty edukacyjne przynoszą wymierne korzyści, zachęcają uczniów do zdobywania wiedzy.

   

   Tradycyjną kolędą „ Z narodzenia Pana” w nowej aranżacji, uczeń naszej szkoły, Szymon Kuśmierczak wyśpiewał 9 stycznia 2019r. „Złotą gwiazdkę” na konkursie wojewódzkim „ XIX Spotkania z Kolędą i Pastorałką”, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu. W konkursie uczestniczyła też uczennica naszej szkoły Maja Rębisz, która wykonaniem kolędy „Przybądźcie o wierni” zachwyciła jury konkursowe i zdobyła równorzędne z Szymonem miejsce. Gratulujemy wokalistom „Złotych gwiazdek”, życzymy dalszych sukcesów scenicznych i cieszymy się, że tak godnie reprezentują naszą szkołę!

   Obie kolędy zostały wykonane przez uczniów także w naszej szkole w grudniu podczas Widowiska Bożonarodzeniowego „ Z kolędą po Europie” przygotowanego przez zespoły wokalno- instrumentalne The One i Bartosz Band oraz klasę II a pod kierunkiem ks. Andrzeje Chilewicza oraz opiekuna zespołów Katarzyny Ważnej.

    Kolejny uczeń Bartosza zakwalifikował się do etapu okręgowego w zmaganiach olimpijskich. Tym razem sukces należy do Marcina Gardyjasa, ucznia klasy I a, który przeszedł do II etapu Olimpiady Statystycznej. Marcinem opiekuje się Leszek Pienkos.

Gratulujemy.