• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   W sobotę - 10 listopada 2018 roku w Tomaszowskim Domu Kultury odbył się Powiatowy Turniej 22. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego

   W tym roku hasło przewodnie turnieju zawarte było w słowach: „Narodziny światów-fantastyka w literaturze”.

   W konkursie na poziomie szkół ponagimnazjalnych nasza uczennica- Julia Anastaziak z klasy II c jako jedyna wywalczyła awans do etapu wojewódzkiego. 28 listopada 2018 będziemy więc kibicować jej podczas zmagań recytatorskich w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Julkę przygotowuje do konkursu Beata Grela.

Serdecznie gratulujemy.

    Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego odbył się koncert „Dla Niepodległej”. Miało to na celu skłonienie do refleksji nad losami ojczyzny – trudnymi wydarzeniami, skrywanym patriotyzmem, a w końcu – odrodzeniem się. Uroczystość uświetniła obecność wielu gości, wśród których byli między innymi: Wicestarosta pan Jerzy Wereszczak, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej pani Anna Pankiewicz, Sekretarz Powiatu pan Stanisław Cisło, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego pan Wojciech Żukowski, przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Światowego Związku Żołnierzy AK, Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, dyrektorzy lub przedstawiciele tomaszowskich instytucji, np. Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Pracy, ZUS, Nadleśnictwa Tomaszów, TDK i wielu innych.

   W swoich wystąpieniach recytatorzy zaakcentowali patriotyzm, dumę i religijność Polaków. W programie nie zabrakło też zwrócenia uwagi na poświęcenie oraz heroizm ze strony polskich żołnierzy. Zgromadzeni na uroczystości mieli okazję wysłuchać piosenek patriotycznych, takich jak „Miejcie nadzieję”, „Modlitwa obozowa”, „Warszawo ma”, czy „Rozkwitały pąki białych róż”. Publiczność zgromadzona na koncercie nagrodziła wykonawców gromkimi brawami, w późniejszych rozmowach wiele razy akcentując zarówno wysoki poziom występów, jak też ich wzruszający wydźwięk.

   Koncert przygotował zespół „The One” w składzie: Jagoda Kłos, Weronika Gnap, Maja Rębisz, Jakub Kaczkowski, Szymon Kuśmierczak, Malwina Nowak, Aleksandra Brożyna, Bartłomiej Drabik, Natalia Kielar, Weronika Bondyra, Oliwia Tyrka, Bartosz Mazurek, Adrian Dzida i Jakub Mańczak oraz recytatorzy: Róża Paszt, Julia Anastaziak, Jakub Tulej i Bartłomiej Szykuła. Uczniów przygotowały wicedyrektor pani Beata Grela oraz pani Katarzyna Ważna.

Magdalena Okoń

   

   Wiele jeszcze nie wiemy o naszych koleżankach i kolegach. Tymczasem ich pozaszkolne zainteresowania nie tylko zaskakują swoją niezwykłością, ale bywają też prostą, choć wymagającą pracy drogą do sukcesu. Tak właśnie jest w przypadku Aleksandry Jędrzejewskiej- uczennicy klasy II c, która została ilustratorem książki dla dzieci pod tytułem: ,,Apokalipka”. Ola tworzyła ilustracje wewnątrz książki, gdyż stronę tytułową zilustrował inny plastyk. Książka jest obecnie w druku, ale można kupić ją w przedsprzedaży na www.apokalipka.pl, bądź też zapoznać się z wybranymi cytatami, tym jak powstawała i zobaczyć namiastkę rysunków. Dzieło należy do Anastazji i Łukasza Izarowskich., przy czym warto dodać, że to właśnie pani Anastazja jest pomysłodawczynią projektu. Natomiast dla Oli jako ilustratora książki jest to debiu.

   Zainteresowanych pracą Oli proszę o zapoznanie się z materiałami (fragmenty książki, itp.) na stronie: www.apokalipka.pl

Gratulujemy i czekamy na więcej…

    Już po raz dziesiąty Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizował Dzień Historyka. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w tej ciekawej formie popularyzacji historii. Tak było i w tym roku.

   W dniu 23 października br. uczniowie z klasy I c i II c mieli okazję uczestniczyć w trzech wykładach pracowników naukowych IH lubelskiej uczelni pod wspólnym hasłem: „Granice i pogranicza”: Limes Romanus – symbol wielkości czy słabości państwa rzymskiego? (dr hab. Ireneusz Łuć), Pogranicze polsko-ruskie i jego mieszkańcy w średniowieczu (dr hab. Mariusz Bartnicki) i Kształtowanie granicy wschodniej Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1923) (dr hab. Roman Wysocki).

   Bardzo ciekawe okazało się również autorskie spotkanie z redaktorem TV 3 Lublin Leszkiem Wiśniewskim, reżyserem filmu o gen. Józefie Hallerze i jego żołnierzach Błękitna Armia 1917-1919. Ten znakomity autor historycznych filmów dokumentalnych przedstawił fragmenty swojego dzieła oraz opowiedział o pracy przy jego realizacji. Zdradził także plany na przyszłość. Otóż następny jego film ma być poświęcony bitwom pod Tomaszowem Lubelskim.

   Na zakończenie X Dnia Historyka nasi uczniowie wzięli udział w warsztacie poprowadzonym przez prof. dr. hab. Andrzeja Pleszczyńskiego pt. Zagadnienia pogranicza słowiańsko -germańskiego w kontekście badań biologicznych (DNA) oraz dociekań cywilizacyjno-kulturowych.

   Wyjazd zorganizowali nauczyciele historii: Tomasz Mikszyc i Leszek Pienkos.

Tomasz Mikszyc

Zapraszamy do galerii

  

 

   Tradycją naszej szkoły stał się udział w akcji Lubelska # Komórkomania. Celem akcji jest umożliwienie rejestracji potencjalnym dawcom komórek macierzystych czyli dorosłym uczniom, rodzicom i mieszkańcom naszego miasta i okolic. Dla części chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku kostnego od niespokrewnionego Dawcy. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych Dawców, tym większa szansa dla chorych na znalezienie „bliźniaka genetycznego” i pełne wyzdrowienie. Dlatego tak ważne jest, aby do grona potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych dołączały nowe osoby gotowe do podzielenia się cząstką siebie z chorymi na nowotwory krwi. Stąd organizacja takiej akcji w szkole

 

W naszej szkole akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych odbędzie się 25 października 2018r. w Sali 22 od godz. 8.00 do 15. 00

Rejestracja polega na:

1. Wypełnieniu formularza (pomagają wolontariusze)

2. za pomocą specjalnych pałeczek pobraniu wymazu z błony śluzowej z  wewnętrznej strony policzka.

Kto może zostać potencjalnym dawcą?

Jakie kryteria musi spełniać osoba, która chce się zarejestrować?

  • Świadoma Decyzja

Pierwszym kryterium jest podjęcie świadomej decyzji dotyczącej rejestracji, jako potencjalny dawca szpiku. Ta decyzja może mieć niezwykle duży rzeczywisty wpływ na życie pacjenta.

  • Zgoda na pobranie obiema metodami (materiału do przeszczepienia)

Osoba, która chce się zarejestrować, jako potencjalny dawca szpiku, wyraża zgodę na obie metody pobierania materiału do przeszczepienia (komórek macierzystych i szpiku .Wybranie metody pobrania jest zależne od lekarza kwalifikującego pacjenta do przeszczepienia.

  • Wiek: 18 - 55 lat

To kryterium jest bardzo łatwo sprawdzić ☺. Jako potencjalni dawcy szpiku mogą zarejestrować się osoby, które ukończyły 18 r.ż. i jednocześnie, które nie skończyły jeszcze 55 lat, w dniu rejestracji.

  • waga min. 50 kg i bez większej nadwagi
  • Ogólnie dobry stan zdrowia

Choroby, które są „przejściowe” jak przeziębienie, grypa, angina, zapalenie oskrzeli itp. nie wykluczają możliwości rejestracji. Jeżeli ktoś zainteresowany rejestracją cierpi na jakaś chorobę przewlekłą i nie jest pewien czy może się zarejestrować, najlepiej będzie jak porozmawia z pracownikiem Fundacji lub wolontariuszem ze szkoły.

  • Osoba, która wcześniej nie rejestrowała się jako dawca

Jako potencjalny dawca szpiku rejestrujemy się tylko raz na całe życie.

    W piątek 12 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

   Spotkanie społeczności szkolnej rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, pan Leszek Bober, który powitał wszystkich zgromadzonych nauczycieli, uczniów i pracowników szkolnej administracji. Szczególnie ciepłe słowa skierował do zaproszonych na uroczystość gości – emerytowanych nauczycieli Bartosza, którzy przez wiele lat budowali wizerunek naszej szkoły. Życzenia z okazji tego święta złożyła wszystkim także przewodnicząca Rady Rodziców Kinga Łuczak. Kwiaty, które zostały wręczone przez reprezentantów społeczności uczniowskiej pani dyrektor Beacie Greli i panu dyrektorowi Leszkowi Boberowi były symbolem wdzięczności, szacunku i uznania dla pracy i zaangażowania wszystkich pedagogów Bartosza.

   Dla pierwszoklasistów był to również ważny dzień, ponieważ złożyli oni ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami naszej społeczności.

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pan dyrektor przyznał nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i organizacyjne. Nagrody Dyrektora otrzymali: Beata Grela, Urszula Cybulska, Maria Dziedzic, Dariusz Skroban, Dorota Stawarska, Zenon Steczkiewicz, Wiesław Wawryszczuk, Robert Wojciechowski i Joanna Zyza oraz Barbara Kopczacka, Halina Sochan, Władysław Bondyra, Anna Greszta, Wiesław Gromek i Krzysztof Kopeć.

   Wręczono również nagrody za udział w szkolnym konkursie o św. Janie Pawle II z okazji XVIII Dnia Papieskiego – I miejsce zdobyła Martyna Lipian (II b), II miejsce – Agata Kowalczuk (II b) i III miejsce – Dominika Momot (III a).

   Uroczystość uświetnił montaż słowno - muzyczny przygotowany przez szkolne grupy The One oraz Bartosz Band pt. „Dla Niepodległej”, podczas którego można było usłyszeć pieśni takie jak: „Miejcie nadzieję...”, „Czerwone maki” czy „Ułani”.

   Wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia!

Magdalena Okoń