• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   W roku szkolnym 2019/2020 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim został zorganizowany i przeprowadzony konkurs fotograficzny pod hasłem „Zwierzęta i literatura w obiektywie aparatu” skierowany do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich powiatu tomaszowskiego.

   Już po raz piąty został objęty patronatem przez Starostę Tomaszowskiego pana Henryka Karwana.

   W tegorocznej, siódmej edycji, udział wzięło 6 uczniów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Sabaudii, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Lubelskim i I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim.

   Dnia 16 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie jury w składzie: Maria Gęborys, Marzanna Mucha, Katarzyna Soluch i Dorota Wujec, które dokonało oglądu i analizy 23 prac fotograficznych (czterech w postaci wydruków fotograficznych, pozostałych w wersji elektronicznej). Przedmiotem oceny poszczególnych fotografii była zgodność z tematyką konkursu, sugestywność i oryginalność w podejściu do tematu, wyobraźnia artystyczna oraz technika wykonania.

   Ze względu na małą liczbę uczestników konkursu oraz wyrównany poziom prac jury podjęło decyzję o przyznaniu wszystkim uczestnikom miejsc finałowych, przydzielając je następująco:

I miejsce ex aequoAleksandra Żurawska (seria 10 ujęć dwóch piesków wśród książek), klasa VI SP nr 1 w Tomaszowie Lub. i Julia Dmitroca (3 ujęcia kota nad książką), klasa Ibp I LO w Tomaszowie Lub.

II miejsce ex aequoJoanna Dziuba (3 ujęcia psiaka nad książką i na tle książek), klasa VI SP nr 1 w Tomaszowie Lub. i Wiktor Kardasz (2 plenerowe ujęcia zwierząt słuchających czytania), klasa VII SP w Sabaudii i Julia Sagan (3 plenerowe ujęcia psa nad książką), klasa 1ap I LO w Tomaszowie Lub.

III miejsce ex aequoJoanna Niedźwiedź (3 ujęcia świnki morskiej nad książką), klasa VIIc SP nr 1 w Tomaszowie Lub. i Paweł Kardasz (2 ujęcia patyczaków „zainteresowanych” książką), klasa VI SP w Sabaudii i Kinga Kapuśniak (4 ujęcia pieska wśród książek), klasa 1bg I LO w Tomaszowie Lub.

   Ze względu na stan epidemii wystawa pokonkursowa i uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w następnym roku szkolnym, prawdopodobnie we wrześniu. Uczestników konkursu powiadomimy o dokładnym terminie.

   Nagrody dla laureatów ufundował Starosta Tomaszowski Henryk Karwan oraz biblioteka I LO. Panu Staroście składamy serdeczne podziękowania za patronat i wsparcie finansowe naszego konkursu.

    W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, do konkursu zgłosiło swoje prace wielu uczestników z całego powiatu. Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła laureatów oraz przyznała wyróżnienia. Biorąc pod uwagę m.in. specyfikę zjawiska fizycznego, jakość zdjęcia, itp., przyznano:

I miejsce dla Katarzyny Gozdek

II miejsce dla Julii Swatowskiej

III miejsce dla Kacpra Piechnika

   Gratulujemy zwycięzcom! Życzymy sukcesów w dalszej edukacji.

   Dziękujemy nauczycielom za trud pracy włożony w przygotowanie uczniów do konkursu. Przewidywana Gala wręczenia nagród odbędzie się we wrześniu 2020 roku, o terminie poinformujemy uczestników. Zapraszamy na wystawę prac pokonkursowych po powrocie do szkoły.

Marianna Stopyra-Gardiasz

   W dniu 15 czerwca 2020 r. uczniowie I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, oprawą muzyczną uświetnili liturgię mszy świętej w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Uroczysta msza z udziałem władz samorządowych miasta i powiatu oraz za  proszonych gości, poświęcona została Polakom bestialsko pomordowanym na Wołyniu, a w szczególności tragicznemu wydarzeniu we wsi Zatyle koło Bełżca, w którym bandy UPA w dniu 16.czewrca 1944 r. zamordowały ponad 40 Polaków jadących pociągiem z Bełżca do Lwowa. Po mszy poświęcona została kolumna pamiątkowa związana z tym zdarzeniem. Młodzież nie tylko godnie reprezentowała szkołę swoim muzycznym uczestnictwem we mszy, ale także oddała hołd Pomordowanym.

Julia Stepaniuk - wokal; Amelia Wiatrak – skrzypce; Przemek Zieliński - keyboard

    W czerwcu 2019 roku Sejm RP przyjął uchwałę o następującej treści: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla zachowania niepodległości przez Polskę i zatrzymania bolszewickiej nawały na Europę Zachodnią, ustanawia rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej".

   Jednym z wielu przedsięwzięć podjętych przez Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim jest adresowany do dzieci i młodzieży Konkurs Historyczny „Cud nad Wisłą 1920”. Organizatorzy konkursu zaplanowali przyznanie 100 atrakcyjnych nagród na 100-lecie.

   W związku z tym zachęcamy naszych uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

   Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele historii i języka polskiego.

Regulamin konkursu

    Dlaczego warto od nowego roku szkolnego dołączyć do szkolnej społeczności Bartosza?

   Powodów jest wiele. Przede wszystkim jest to szkoła z tradycjami, o ponad 100-letniej już historii. Oznacza to, że pielęgnujemy w niej wszystko, co dla naszych poprzedników stanowiło priorytety. Od początku istnienia szkoły stawiali oni na wysokie wyniki nauczania, i ten aspekt jest bezcenny dla nas także dziś. Nasi absolwenci od wielu lat uzyskują zdawalność na egzaminie maturalnym od 97 do 100 %, co wskazuje na wyniki wyższe niż w kraju, regionie, a tym bardziej powiecie o nawet 30%. Wielu naszych uczniów to stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty, różnych stowarzyszeń lub fundacji. O wartości naszego liceum  świadczą liczne certyfikaty, w tym tytuły Srebrnej i Brązowej Szkoły w rankingu Perspektyw, przyznawane najlepszym szkołom w Polsce, czy też od wielu lat uzyskiwany tytuł Szkoły Innowacji. Szkoła dba o zapewnienie wychowania patriotycznego, naukę wartości, o które coraz trudniej w dzisiejszym świecie (za kulturę osobistą, postawę wobec życia nasi uczniowie zdobywają pochwały nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami).  Tradycja  to też bardzo szeroka oferta edukacyjna, obejmująca nie tylko zagadnienia dotyczące programu nauczania (np. w kółkach zainteresowań, warsztatach maturalnych), ale też poszerzająca pasje, hobby, co pozwala rozwijać talenty. W Bartoszu funkcjonują zespoły – muzyczny i wokalny, których członkowie zdobywają liczne nagrody na festiwalach i konkursach o randze ogólnopolskiej. W szkole doskonalą swoje umiejętności młodzi fotograficy, artyści- plastycy, uczestnicząc w różnych projektach i konkursach. Wielkie sukcesy należą też do utalentowanych sportowców, dzięki pracy naszych szkolnych trenerów, prowadzących rozmaite sekcje sportowe. Nie można pominąć szans realizowania się w działaniach społecznikowskich, co potwierdzają liczne akcje charytatywne, z których słynie Bartosz. Ale... sferę tradycji doskonale uzupełnia nowoczesność. Wkracza ona do szkoły coraz śmielej, przybierając różnorodne formy. W Bartoszu funkcjonuje nowatorska klasa akademicka o rozszerzeniu: język angielski, matematyka, fizyka, oraz przedmiotem dodatkowym “informatyka i programowanie”, realizowane są odważne, długofalowe projekty,  którymi objętych bywa nawet  ponad 200 uczniów, pozwalające na rozwijanie wiedzy lub jej uzupełnianie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Nasza młodzież pracuje też w projektach naukowych realizowanych z zewnętrznymi instytucjami. Stale współpracujemy z wyższymi uczelniami. Szkolne pracownie zostały wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne. W trudnych czasach pandemii świetnie sprawdza się praca zdalna, dzięki nowoczesnej platformie G Suite i aplikacji Classroom, które umożliwiają swobodne prowadzenie wideolekcji, przesyłanie prac, ich korektę itp. 

   Przyjaźnimy się z młodzieżą z Niemiec i Austrii a wyjazdy w ramach wymiany uczniowskiej należą do niezapomnianych przeżyć. W szkole liczy się nie tylko nauka i wychowanie. Uczniowie doskonale  bawią się w trakcie różnorodnych imprez, wycieczek itp. .  Już jako absolwenci z sentymentem odwiedzają mury szkoły i swoich nauczycieli. 

   Wiele o poziomie pracy Bartosza mówią  liczne artykuły na naszej stronie internetowej, czy  szkolnym facebooku.  Zachęcamy też do obejrzenia filmów promocyjnych, oddających atmosferę pracy w społeczności naszej szkoły. 

   Serdecznie zapraszamy do nas wszystkich, którzy oczekują że nauka w liceum będzie nie tylko efektywna, ale i przyjemna.

Dyrektor i grono pedagogiczne

I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Zapraszamy do obejrzenia filmów: