• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

    W dniu 17 września br. w Lublinie odbyły się eliminacje wojewódzkie ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii 1970-1990”. Wzięli w nich udział dwaj uczniowie z klasy III c (humanistycznej): Łukasz Krawczyk i Damian Kiszczuk. Pierwsze miejsce zajął Damian, który w ten sposób stał się członkiem trzyosobowej drużyny reprezentującej województwo lubelskie w finale konkursu. Nauczycielem prowadzącym drużyny lubelskiej będzie Tomasz Mikszyc, nauczyciel historii Damiana i Łukasza.

   Finał konkursu odbędzie się w grudniu br. w Szczecinie w tradycyjnej formie, jednak ze względu na sytuację epidemiczną forma ta może zostać zastąpiona wersją on-line.

   Organizatorem konkursu jest gdańska Fundacja Centrum Solidarności.

   Warto także wspomnieć o jeszcze jednym sukcesie Damiana. W konkursie historycznym „Cud nad Wisłą 1920” otrzymał on tytuł laureata w kategorii Praca literacka za rozprawkę na temat: "Bitwa Warszawska –Cud nad Wisłą czy efekt genialnej strategii?”. Głównym organizatorem tego konkursu był Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim, a współorganizatorem Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Uczestniczyli w nim uczniowie z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego oraz miasta Zamość. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się w dniu 15 sierpnia 2020 r. w Tomaszowie Lubelskim.

    18.09.2020r. klasa 2bg wraz z wychowawcą Dorotą Stawarską udała się do Nadleśnictwa Tomaszów, aby przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji #sadziMY . To już druga z kolei edycja wydarzenia zainicjowanego przez prezydenta RP, Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę, Agatę Kornhauser-Dudę.

   Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny surowiec, drewno, tworzący domy również dla nas. Dzięki inicjatywie #sadziMY każdy będzie mógł posadzić własne drzewko i choćby w symbolicznym wymiarze przyczynić się do zwiększenia lesistości naszej ojczyzny.

   Od Nadleśnictwa Tomaszów otrzymaliśmy sadzonki świerka pospolitego, które zostały uroczyście posadzone na terenie naszej szkoły przez uczniów klasy 2bg pod nadzorem wychowawczyni.

   Ważność całej akcji podkreśliła też obecność na niej pana dyrektora Leszka Bobera.

Zapraszamy do galerii

    Uczniowie klasy 2bg 16.09. 2020 r wraz z wychowawcą D. Stawarską oraz opiekunami: J. Błahutą i ks. P. Czerwonką wybrali się na rajd rowerowy. Celem wycieczki było poznanie różnorodnych form ochrony przyrody występujących w najbliższej okolicy takich jak:

 • Pomnik przyrody nieożywionej – Źródlisko Sołokiji w okolicy Rudy Żelaznej.
 • Ostoje rzadkich ptaków np. bocian czarny, czapla siwa, orlik bielik na terenie miejscowości Żyłka; tu odbywała się impreza sobótkowa w Noc Świętojańską polegająca na puszczaniu wianków na rzece.
 • Użytki ekologiczne: Korhynie, Żurawce, Machnowska Góra.
 • Formy ochrony w ramach sieci natura 2000 – ochrona siedlisk muraw i zarośli kserotermicznych.
 • Ochrona gatunkowa flory storczykowatych: obuwik pospolity i storczyk purpurowy.
 • Ścisły rezerwat przyrody nieożywionej Piekiełko.

   Zwiedzaliśmy również zabytkowe budowle m.in cerkiew parafialną w Żurawcach pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Zespół Dworski w Korhyniach Spotkaliśmy się także z wójtem gminy Jarczów – panem Tomaszem Tyrką, który w ciekawy sposób przybliżył nam historię tego miejsca, poruszył zagadnienia związane z ekologią, geografią i ochrona środowiska. Rozmowy przebiegały w miłej atmosferze, padały ciekawe pytania i często trafne odpowiedzi, czemu towarzyszyło wiele uśmiechów i żartów. Odbył się nawet konkurs wiedzy z nagrodami. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym grillowaniem.

   Dziękujemy panu T. Tyrce za bardzo serdeczne przyjęcie, pyszny poczęstunek, porcję wiedzy i przemiłą atmosferę spotkania. Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować podobną wycieczkę jeszcze raz.

Klasa 2bg

 

Zapraszamy do galerii

 

    Wyjątkowości roku szkolnego 2020/2021 dowiodła już sama uroczystość jego otwarcia. Po raz pierwszy w historii szkoły nie spotkali się ze sobą w pierwszym dniu nauki wszyscy uczniowie. Tradycją bowiem było przywitanie uczniów klas I w towarzystwie starszych kolegów i koleżanek. Tym razem jednak plany te pokrzyżował reżim sanitarny związany z epidemią wirusa COWID-19. Mimo utrudnień dochowano jednak szkolnych rytuałów- na hali sportowej klasy I zainaugurowały swoją naukę zgodnie z tradycją- w uroczystości brał udział Poczet Sztandarowy, odśpiewany został hymn narodowy. Pierwszaków przywitał dyrektor szkoły, pan Leszek Bober. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wysokie wyniki rekrutacyjne nowych uczniów, życzył im w imieniu społeczności Bartosza wielu sukcesów i wytrwałości, zwłaszcza w sytuacji rygoru, w jakim szkoła będzie pracowała w tym roku. Uczniowie klas II o godz. 9.00 spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy wprowadzili ich w nowe zasady funkcjonowania w szkole.

   Mimo utrudnień wszyscy cieszymy się, że spotykamy się jednak na lekcjach w szkole, mając możliwość podjęcia nauki stacjonarnej. Pozostaje tylko już życzyć wszystkim szybkiego pokonania pandemii, uczniom i nauczycielom zaś wielu sukcesów szkolnych.

Zapraszamy do galerii

   W dniu 1 września 2020 roku odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie lubelskim.

W związku z tym prosimy wszystkich uczniów o zapoznanie się z obowiązującym w tym dniu harmonogramem:

Klasy pierwsze :

 • uczniowie wszystkich klas I spotykają się o godz. 9.00 na hali sportowej szkoły,
 • uczniowie klas I na rozpoczęcie roku wchodzą wejściem od strony hali sportowej,
 • wszystkich uczniów obowiązuje reżim sanitarny, a więc zachowanie odpowiedniego dystansu, maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły i po jej opuszczeniu (dozownik przy wejściu na halę).

Klasy drugie i trzecie :

 • uczniowie klas II i III spotykają się o godz. 9.00 ze swoimi wychowawcami według poniższego harmonogramu:

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

II ap

36

Anna Lal

II bp

42

Jolanta Pasierb

II cp

29

Halina Joniec

II dp

47

Maria Gęborys

II ep

40

Renata Koperwas

II ag

37

Marta Smaler

II bg

22

Dorota Stawarska

II cg

56

Krzysztof Wróbel

II dg

27

Anna Branach

II eg 

25

Beata Głuszek

III a

52

Urszula Cybulska

III b

hala sportowa

Joanna Zyza

III c

39

Tomasz Mikszyc

III d

26

Dorota Wujec

III e

41

Agnieszka Łasocha-Halusiak

 

 • uczniowie kl. II i III do szkoły wchodzą głównym wejściem,
 • wszystkich uczniów obowiązuje reżim sanitarny, a więc zachowanie odpowiedniego dystansu, maseczki, dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły i po jej opuszczeniu (dozownik przy wejściu głównym).

 

 

                                                                                                                

                                                                                                              Dyrektor 

                                                              I Liceum Ogólnokształcącego

im. Bartosza Głowackiego 

w Tomaszowie Lubelskim

                                                                                               

                                                                                                              Leszek Bober

 

   Powiat tomaszowski uczcił w tym roku w szczególny sposób heroizm polskich żołnierzy, którego niezwykłym symbolem po dziś dzień jest Cud nad Wisłą. W uroczystych obchodach tego radosnego święta wzięli też udział uczniowie naszej szkoły, a sam budynek Bartosza także wpisał się w harmonogram tego projektu.

   Ważnym momentem programu była uroczysta Msza św. w Sanktuarium Maryjnym w Tomaszowie Lubelskim. Modlitwę poprzedził program artystyczny, którego scenariusz przygotowała pani Beata Grela, wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego z Bartosza. Wśród wykonawców znalazły się też Magdalena Okoń i Ewelina Przednowek, tegoroczne absolwentki Bartosza oraz Ewa Mazur, uczennica kl. II c wspierane przez uczniowiów tomaszowskich szkół. Muzyczną oprawę programu przygotowała Magdalena Mazur, nauczyciel j. angielskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

   Po wspólnej modlitwie wydarzenie uczczono przemarszem szwadronu kawalerii ulicami miasta, w którym brali udział Związek Piłsudczyków RP/Oddział w Tomaszowie Lubelskim oraz Tomaszowski Szwadron im.1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Dalsze uroczystości odbyły się na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Ojcom Niepodległości, zaś na 12-metrowym Maszcie Pamięci została podniesiona flaga państwowa. Wydarzeniom tym towarzyszyły także apel pamięci oraz prezentacja stoisk regionalnych KGW. Na Powiatowe Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej licznie przybyli goście m.in: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta, ks. Prałat Czesław Grzyb, ks. Jerzy Sopel, ks. Grzegorz Chabros, ks. Grzegorz Świtalski, Stanisław Grześko Starosta Zamojski, Krzysztof Gałaszkiewicz - dyrektor Lubelskiego OR ARiMR, Monika Żur - dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Maria Gmyz - zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, Katarzyna Gucz - urzędujacy Członek Zarządu Powiatu, Teresa Semczyszyn Wiceprzewodnicząca RP, Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu, przedstawiciele i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu oraz służb mundurowych, delegacje sztandarowe oraz mieszkańcy miasta i powiatu tomaszowskiego.

   Drugi dzień Powiatowych Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim odbył się na boisku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Wszystkich zgromadzonych powitali Henryk Karwan- Starosta Tomaszowski oraz Jarosław Korzeń Wicestarosta. Uczestnicy Pikniku Kawaleryjskiego mieli okazję obejrzeć jedną z potyczek polsko- bolszewickich w wykonaniu: Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sandomierza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Tomaszowa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia “Moje Nowosiółki” z Nowosiółek. Cała rekonstrukcja była barwnie relacjonowana przez płk. Stanisława Kopra oraz przedstawiciela Ułanów Jazłowieckich.

   Na zakończenie pokazu rekonstruktorzy przedstawili fragment musztry kawaleryjskiej, zaprezentowali swoje barwy oraz tzw. szyk czwórkowy i zwarty.