• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

 

O Projekcie

   Projekt „Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” jest projektem realizowanym przez Powiat Tomaszowski w Partnerstwie z Syntea S.A..

Okres realizacji: 01.01.2018r. – 30.06.2019r.

   Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zespole Szkół Zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim do końca czerwca 2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 340 uczniów (178K) i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli (33K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK tych szkół.

Beneficjentami projektu są:

1. nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne;

2. uczniowie, wychowankowie i słuchacze w/w szkół.

   W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby z woj. lubelskiego, tj. zgodnie z KC: zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze województwa. Projekt obejmuje:

  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: 210 uczniów (120K) i 13 nauczycieli (10K),
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: 68 uczniów (41K) i 7 nauczycieli (7K),
  • Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Lubelskim: 34 uczniów (9K) i 18 nauczycieli (16K),
  • Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim: 19 uczniów (3K),
  • Zespół Szkół Zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim: 9 uczniów (5K)
  • Łącznie: 340 uczniów i 38nauczycieli.

   W Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim ruszyła właśnie rekrutacja uczniów na poszczególne zajęcia w projekcie. Poniżej zamieszczamy regulamin tej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji

 

Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji – poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w Trawnikach” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

    Program Bożonarodzeniowy „ Z kolędą po Europie” stał się wieloletnią tradycją Bartosza. O bogaty repertuar tegorocznego koncertu zadbały zespoły „The One” i „Bartosz Band”. Dwugodzinny występ umożliwił zaprezentowanie swoich umiejętności wokalnych i muzycznych przez uzdolnionych uczniów. W trakcie występu młodzież i nauczyciele naszej szkoły mogli usłyszeć nie tylko polskie, ale także niemieckie, austriackie i angielskie kolędy, pastorałki i utwory świąteczne. Wiele z nich zabrzmiało też na flecie, keyboardzie, skrzypcach, tubie, trąbce, saksofonie i gitarze, co zapewniło niepowtarzalny klimat koncertu. Występ przeplatany był słowem mówionym o tematyce bożonarodzeniowej. Blask świec, świąteczne motywy prezentacji multimedialnej, choinka, żłóbek i obraz specjalnie namalowany na tę okoliczność przez naszą uczennicę sprawiły, że koncert sprzyjał zadumie i refleksji nad istotą narodzenia Dzieciny Bożej. Nad przygotowaniem programu czuwali opiekunowie obu zespołów: Katarzyna Ważna i Robert Sawicki. Na zakończenie koncertu życzenia do społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego skierował Dyrektor Leszek Bober. Kolędowanie zwieńczyła klasa III b wraz z nauczycielką języka angielskiego Urszulą Cybulską, która akompaniowała uczniom na gitarze. Należy nadmienić także, że przedstawiciele obu zespołów wraz z opiekunami przekazali muzyczno-słowne życzenia w imieniu naszej szkoły dla Starosty pana Jana Kowalczyka oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz Nadleśniczego Leszka Dmitrocy i pracowników Nadleśnictwa Tomaszów. Uczniowie uprzyjemnili też spotkanie wigilijne Grona Pedagogicznego i nauczycieli emerytowanych Zespołu Szkół Nr1 w Tomaszowie Lubelskim, czym zyskali ogromne uznanie dla swoich talentów.

 

 

 

Wykonawcy koncertu” Z kolędą po Europie”:

1. Róża Paszt I c- recytacja i prowadzenie

2. Julia Anastaziak I c- recytacja i prowadzenie

3. Weronika Bondyra I c –śpiew

4. Jakub Kaczkowski I c- keyboard

5. Szymon Kuśmierczak Id- śpiew

6. Jagoda Kłos I b- skrzypce

7. Bartłomiej Drabik 1b- śpiew, tuba

8. Aleksandra Brożyna – śpiew, gitara

9. Karolina Maśluk 1b – flet

10. Paulina Łaba 1a – śpiew

11. Katarzyna Nieścior 1a – gitara

12. Mateusz Bundyra 1e- keyboard, prezentacja multimedialna

13. Eryk Junko 1e- prezentacja multimedialna

14. Malwina Nowak 2c – śpiew

15. Michał Wolski 2a- trąbka

16. Karolina Stepuch 2d-saksofon

17. Julia Gardzielik – 2e- obraz/dekoracja

18. Dominik Łoza 3a – nagłośnienie

19. Daniel Łoza 3a- nagłośnienie

20. Grupa języka angielskiego 3b (Urszula Cybulska)

 Zapraszamy do galerii

Kiedy pierwsza gwiazdka Świętej Nocy rozjarzy ciemności,

w aureoli blasku na świat przyjdzie Boże Dziecię,

niosąc upragniony spokój, nadzieję i wiecznie żywą miłość.

Niech cudowne dary Nowonarodzonego Chrystusa

zagoszczą w każdym sercu a Jego potęga prowadzi po ścieżkach życia.

 

Rodzinnego, radosnego świętowania Bożego Narodzenia

całej społeczności szkolnej, absolwentom i sympatykom BARTOSZA

życzy dyrektor Leszek Bober

    15.12.2017 r. w Restauracji „Roztocze” odbył się V już finał mikołajkowej akcji charytatywnej „Paczka Marzeń”, zainicjowanej przez Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Współorganizatorami akcji są Zarząd Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim oraz Fundacja Społeczno-Gospodarcza Oskar.

   Pomysł zrodził się w 2013 r., kiedy postanowiliśmy razem z klasą zamiast tradycyjnych mikołajek zorganizować akcję charytatywną, której celem byłaby pomoc najuboższym uczniom szkół podstawowych z naszego regionu. Zależało nam na tym, aby dzieci otrzymały prezenty, o których zawsze marzyły. Jedynym problemem było znalezienie potrzebującego tej formy pomocy dziecka, więc nawiązałam współpracę z biurem Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Lubelskim. Inicjatywa spotkała się z aprobatą i tak zaczęła się nasza współpraca z PCK w tym zakresie. Fundacja Społeczno-Gospodarcza Oskar przygotowuje 10 paczek dla dzieci, dlatego znalazła się w gronie współorganizatorów.

   Dzieci typowane są przez nauczycieli i pedagogów w swoich szkołach, którzy pomagają im napisać listy do Świętego Mikołaja. Później listy te trafiają do darczyńców. Każdego roku liczba zainteresowanych akcją wzrasta i zgłasza się do nas więcej instytucji a nawet osób prywatnych, które chcą przygotować paczkę. Już od początku wspiera nas Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, a także placówki oświatowe: ZS Nr 2 im. gen. W. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim, Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie i wiele innych.

   Uczniowie naszej szkoły oprócz tego, że przygotowują paczki – w tym roku aż 14 - zajmują się także oprawą muzyczną oraz zorganizowaniem gier i zabaw na uroczystości.

   Prezenty do „Paczki Marzeń” ufundowały klasy: I a, I b, I c, I d, I e, II a, II b, II c, II d, II e, III a, III b, III e oraz grono pedagogiczne.

   Dziękujemy wszystkim, którzy udowodnili, że mają wrażliwe i ciepłe serca.

Zapraszamy do galerii

    Okres przedświąteczny to czas miłych sercu podarunków. Niezwykły Mikołaj odwiedza naszą szkołę co roku, zaś po jego wizycie wszędzie wokół czuć kojący i czarujący zapach drzewek choinkowych.

   W roli tego Mikołaja występuje tradycyjnie Nadleśnictwo Tomaszów, dzięki któremu atmosfera Bożego Narodzenia ogarnia Bartosza ze szczególną siłą.

   Serdecznie dziękujemy więc Nadleśnictwu Tomaszów za miły gest, tworzący kolejny już element tradycji naszej szkoły.

  

   11 grudnia 2017 roku w Lublinie spotkali się szczególnie uzdolnieni uczniowie z województwa lubelskiego. Wśród nich znaleźli się też uczniowie Bartosza, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”, realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Do grupy uczniów wyróżnionych tym programem należą Kamila Sarzyńska (I a), Jakub Piwko (I a), Wiktoria Ożga (I a), Julia Piwko (I a), Martyna Lipian (I b) i Jakub Banaś (I b).

Gratulujemy.