• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Lubelskim Centrum Kongresowym odbyła się gala podsumowująca kolejny rok akcji prowadzonej przez Fundację DKMS "Lubelska # Komórkomania". W trakcie gali w dowód uznania za prowadzoną działalność przedstawicielom wyróżnionych szkół wręczono Certyfikaty "Szkoły z życiem". Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych przebiega pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły dwukrotnie organizowali akcję rejestracji dawców w dniach 6 października 2017 r. i 8 marca 2018 r. Ostatnia akcja przebiegała pod hasłem „ POMÓŻ FILIPKOWI I INNYM...". W naszej szkole koordynacją tych działań zajmuje się pani Dorota Stawarska.

    Cieszymy się z kolejnego sukcesu Szymona, ucznia kl. I d, solisty zespołu "The One", który reprezentował naszą szkołę w konkursie finałowym Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Chełmskim Domu Kultury. Szymon znalazł się wśród 23 najlepszych wokalistów Województwa Lubelskiego i wywalczył zwycięskie III miejsce.

Opiekunką Szymona jest Katarzyna Ważna,

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

    12 kwietnia 2018 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej. W finałowych zmaganiach wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły – Magdalena Okoń z kl. I c i Martyna Lipian z I b. To właśnie Martyna może pochwalić się odniesionym na konkursie sukcesem – uzyskała III miejsce, zdobywając tym samym indeks na wybrany kierunek studiów prowadzonych przez Instytut Filologii Polskiej KUL w Lublinie.

   Gratulujemy uzyskanego wyróżnienia i czekamy na dalsze sukcesy Martyny.

    W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim została zorganizowana i przeprowadzona V edycja powiatowego konkursu fotograficznego „Bajeczne i fantastyczne klimaty w obiektywie”, który był skierowany do uczniów klas 7 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego. Już po raz trzeci został objęty patronatem przez Starostę Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka.

   W tegorocznej, piątej edycji konkursu wzięło udział 21 uczniów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Michalowie, Szkoła Podstawowa w Podhorcach, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. 28 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie jury w składzie: Katarzyna Soluch, Dorota Wujec, Maria Dziedzic, które dokonało oglądu i analizy 60 prac fotograficznych. Przedmiotem oceny poszczególnych fotografii była zgodność z tematyką konkursu, sugestywność i oryginalność w podejściu do tematu, wyobraźnia artystyczna, technika wykonania (umiejętność wykorzystania technik multimedialnych).

   Jury oceniło prace, uwzględniając dwie kategorie wiekowe oraz przyznało nagrody i dyplomy następującym uczniom: - w kategorii – szkoły podstawowe I miejsce – Julia Sagan za „Bajeczne Szumy”. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie II miejsce – Paulina Kaźmierczuk za „Bajeczny Tomaszów” Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lub. III miejsce – Daria Piłat za „Bajeczne niebo”. Szkoła Podstawowa w Michalowie Wyróżnienie – Jagoda Detko „Zimowa bajka”. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tomaszowie Lub. W kategorii – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: I miejsce – Karina Michniak za „Frozen Eye” Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie II miejsce – Klaudia Nowak za „Oblicza nieba” Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub. III miejsce – Alicja Przygon za „Przenikanie – świetlne struktury”. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tomaszowie Lub. Wyróżnienie – Natalia Ożóg za „Inspirowane Grą o Tron. Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lub.

   Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 12 kwietnia 2018 r. w Auli im. Dyrektora Józefa Rybickiego w Zespole Szkół Nr 1. W tym dniu również została zaprezentowana wystawa pokonkursowa. Nagrody dla laureatów ufundował Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk oraz dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury Dariusz Krech, którym składamy serdeczne podziękowanie.

   Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały: Katarzyna Soluch, Dorota Wujec, Maria Dziedzic.

Maria Dziedzic

    VII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – 12.04.2018r. Już po raz siódmy tomaszowski „Bartosz” gościł śpiewających gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego. Organizatorami festiwalu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1: pedagog i nauczyciel języka niemieckiego - Katarzyna Ważna oraz nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Honorowy Patronat nad festiwalem sprawuje Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak, którego reprezentował Pan Michał Rządkowski. W tym roku festiwal otrzymał również wsparcie finansowe od Nadleśnictwa Tomaszów. Priorytetowym celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych oraz wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych wokalnie i językowo, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej, porównanie swoich możliwości z rówieśnikami innych gimnazjów oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji.

   Festiwal został uroczyście otwarty przez dyrektora ZS Nr 1 Pana Leszka Bobera, który przywitał wszystkich przybyłych uczestników i ich opiekunów, zaś w festiwalową atmosferę wprowadził występ uczniów naszej szkoły. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 13 gimnazjalistów z następujących szkół: Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Telatynie, Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach, Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej, Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim i Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. Wszyscy uczestnicy wykonywali obowiązkowo jeden utwór w języku angielskim oraz drugi w językach niemieckim lub rosyjskim. Wykonawców oceniało jury w składzie: Stanisław Ważny – przewodniczący, Michał Rządkowski- przedstawiciel Konsulatu Austrii w Lublinie, Elżbieta Pikuła- nauczyciel języka rosyjskiego przy ZS Nr 1, Urszula Cybulska- nauczyciel języka angielskiego przy ZS Nr 1, Katarzyna Ważna- nauczyciel języka niemieckiego, pedagog przy ZS Nr 1. Zmagania konkursowe obserwował Nadleśniczy Leszek Dmitroca.

   Uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali bardzo wysoki poziom wokalny. Nagrodę za zajęcie I miejsce otrzymała Maja Rębisz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Maja prezentowała bardzo wysoki poziom wokalny. II miejsce ex aequo zdobyli Julia Stepaniuk z Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej i Wojciech Pudełko uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. III miejsca przyznano Julii Nowak, uczennicy Zespołu Szkół Publicznych w Ulhówku. Nagrodę specjalną Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymała Aleksandra Halusiak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

   Jury przyznało także nagrody za poprawność językową. W kategorii języka angielskiego zdobyła ją Weronika Ciećko z Gimnazjum w Telatynie. Swoją wymową w języku rosyjskim urzekła Jaśmina Łukiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim oraz z języka niemieckiego Patrycja Wójtowicz uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. Tegorocznymi sponsorami Festiwalu są: Starosta Tomaszowski- Pan Jan Kowalczyk, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak, Nadleśniczy Leszek Dmitroca oraz szkoła w Cottbus. Dzięki ich przychylności i hojności zwycięzcy otrzymali atrakcyjne dla nagrody.

   Organizatorzy gratulują zwycięzcom i zapraszają na kolejne edycje!

Katarzyna Ważna, Urszula Cybulska

Zapraszamy do galerii

    Sukcesy uczniów ZS Nr1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w tłumaczeniu poezji niemieckiej stają się tradycją. Od 4 lat są bowiem laureatami Wojewódzkiego Konkursu Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej w Chełmie. Tym razem pierwsze miejsce za tłumaczenia wiersza Heinricha Heine "Es war ein alter König" zdobyła Joanna Koper, uczennica klasy II e.

Nauczycielem zwyciężczyni jest Katarzyna Ważna. 12 kwietnia Asia odbierze nagrodę podczas Koncertu Finałowego Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej w Chełmskim Domu Kultury.

Joasia Koper, uczennica kl. II e po odebraniu nagrody

   Gratulujemy i cieszymy się wraz z laureatką.