• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Lać Ci będą łzy potęgi drugiej

Ci, co człowiekiem nie mogli Cię widzieć

C. K. Norwid

 

 

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego

w Tomaszowie Lubelskim

z bólem żegna

Pana Profesora

ŚP. EDWARDA WIŚNIEWSKIEGO

nieocenionego Kolegę, opiekuna wielu pokoleń muzycznie utalentowanej młodzieży i laureatów olimpiad artystycznych, pedagoga wielokrotnie uhonorowanego Nagrodami Ministra i Kuratora, odznaczonego Medalem Komisji Narodowej.

Dyrekcja,

grono pedagogiczne,

uczniowie i pracownicy szkoły

 

   Stało się tradycją, że członkowie zespołów The One i Bartosz Band z okazji Świąt Bożego Narodzenia opracowują koncert kolęd. W tym roku również przygotowali uroczystość pod hasłem: „Z kolędą po Europie”, tym razem jednak zrealizowaną w warunkach pandemii.

   Zapraszamy do obejrzenia występów naszych artystów.

 

1. Ewa Mazur i Amelka Wiatrak (śpiew) - ,,Where are you Christmas”

 

2. Amelka Knap - ,,Z narodzenia Pana”

 

3. Kasia Miziuk - ,,Święta w nas”

 

4. Kacper Leńczuk - ,,Kolęda dwóch serc”

 

5. Kasia Miziuk i Natalka Miziuk - ,,Przekażmy sobie znak pokoju”

 

6. Przemek Zieliński i Jakub Góra- ,,The sweetest gift”

 

7. Ewa Mazur i Amelka Wiatrak (wersja instrumentalna) - ,,Where are you Christmas”

 

8. Natalka Miziuk - ,,Magia świąt”

 

9. Julia Stepaniuk - ,,Anioł pasterzom mówił”

 

Image made by GraGorek from http://tapetus.pl/obrazki/n/193937_zima-las-wiateczna-choinka-padajacy-nieg.jpg

    Mimo pandemii trwają tradycyjne już konkursy i olimpiady przedmiotowe, w których jak co roku, biorą udział nasi uczniowie. Miło jest więc poinformować, że do eliminacji okręgowych XLVII Olimpiady Historycznej w okręgu lubelskim. zostali zakwalifikowani: Julia Dmitroca, Damian Kiszczuk. Roksana Lipian, Bartłomiej Szponar, Zuzanna Wenc, Wiktoria Gałaszkiewicz, Jagoda Gniwek i Julia Sagan.

   Gratulujemy uczniom i opiekunom (Dorota Wujec, Leszek Pienkos i Tomasz Mikszyc) i życzymy powodzenia na kolejnych etapach.

    W październiku 2020 r. odbyła się kolejna edycja Konkursu Historycznego „Wolna-Niepodległa”, którego celem jest m.in. upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

   Pierwsze miejsce w powiecie zajęła Roksana Lipian, uczennica klasy II cp (humanistycznej), autorka eseju pt. Różne drogi Polski do odzyskania niepodległości. Jest to już drugie jej zwycięstwo w tym konkursie, który w ubiegłym roku miał formę testu i odbywał się dwuetapowo: eliminacje szkolne i finał powiatowy. Nauczycielem historii Roksany jest Tomasz Mikszyc.

   Organizatorem konkursu obejmującego Zamojszczyznę (4 powiaty ziemskie i miasto Zamość) jest Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Zieliński, współorganizatorami: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, IPN Oddział w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Zapraszamy do galerii

    Nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do programu stypendialnego ,,Lider wiedzy i ochrony środowiska'', adresowanego do uczniów i nauczycieli liceów ogólnokształcących i techników z województwa lubelskiego. Organizatorami Programu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Po sukcesie Jakuba Banasia w I edycji programu, o tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska WFOŚiGW w Lublinie” oraz nagrodę w postaci stypendium ubiegał się Piotr Berbecki. Opiekę merytoryczną oraz koordynacją działań ucznia zajmuje się nauczyciel biologii pani Dorota Stawarska.

   W ramach projektu Piotrek przygotował całą paletę działań związanych z lokalną ochroną przyrody i tym samym spełnił formalne i merytoryczne wymagania określone w Regulaminie Programu i uzyskał tytuł „Lidera wiedzy i ochrony środowiska WFOŚiGW w Lublinie” oraz nagrodę. Realizując projekt, uczeń prowadził obserwacje fenologiczne wybranych gatunków roślin oraz obserwacje warunków atmosferycznych w naszym regionie. Prowadzone przez dłuższy czas obserwacje meteorologiczne mogą być przydatne do wyjaśnienia zależności między zjawiskami atmosferycznymi oraz wpływu pogody na otaczający świat. Sporządził także rejestr pisemny i fotograficzny lokalnych form ochrony przyrody takich jak rezerwaty przyrody oraz użytki ekologiczne. Zachęcił uczniów do włączenia się w projekt i podjęcia działań w kierunku czynnej ochrony środowiska. Uczniowie szkoły bardzo chętnie przystąpili do realizacji pomysłu, czego efektem było zorganizowanie szkolnej akcji sprzątania świata. Uczeń był koordynatorem akcji, zaplanował całe wydarzenie, zadbał o odpowiednie poinformowanie kolegów, dzięki czemu akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co udokumentował fotorelacją. Wykonał również budki lęgowe dla ptaków ( jerzyków i kawek) i zainstalował 10 budek na terenie szkoły, z czego sporządził dokumentację fotograficzną. Przygotował miniogródek z roślinami miododajnymi dla pszczół. Zebrał materiały o roli i znaczeniu pszczół oraz o problemach smogu i sposobach walki z tym zjawiskiem, po czym wykonał projekt graficzny ulotek. Następnie w czasie spotkania członków Klubu Seniora przekazał ulotki zainteresowanym osobom oraz młodzieży o okolicy szkoły. Przygotował opracowanie dotyczące „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego” oraz projekt autorskiej ścieżki przyrodniczej.

   Piotrek sprostał wyzwaniu odnajdując sens, przyjemność i pasję w działaniu. Swoją proekologiczną postawą przyczynił się do promocji naszej szkoły i miasta w środowisku lokalnym, a także zainspirował młodzież do podejmowania własnych przedsięwzięć naukowych i rozwijania kreatywności. Gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia w postaci stypendium i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania pasji i poszerzania wiedzy na dalszych etapach edukacji.

    W tegorocznej XII edycji konkursu „Lubelszczyzna- moja Mała Ojczyzna” zorganizowanego pod hasłem: „ROTOCZE W UNESCO” wzięła udział drużyna reprezentująca naszą szkołę. W jej skład wchodzili: Julia Sagan, Julia Ścirka i Michał Suski. Nasi uczniowie tradycyjnie już zdobyli w tym konkursie III miejsce.

   Patronat nad konkursem sprawowali: Teresa Misiuk- Lubelski Kurator Oświaty, Wojewoda Lubelski- Lech Sprawka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego- Jarosław Stawiarski

   Zespołem konkursowym opiekowali się Anna Branach i Robert Wojciechowski .

Gratulujemy sukcesu.