• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

    10 maja 2017 roku zakończyliśmy przyjmowanie wpłat na Bal Absolwentów.

    W dalszym ciągu przyjmujemy wpłaty na pakiet pamiątkowy.

    Komitet Organizacyjny 100-lecia Szkoły informuje, że na prośbę absolwentów przedłuża się czas rejestracji na zjazd/wpłat do 10 maja 2017 roku.

   Komitet Organizacyjny 100-lecia Szkoły informuje, że oficjalnie otwiera rejestrację uczestników zjazdu, który odbędzie się w dniach 10 -11 czerwca 2017 roku.

   Rejestracja rozpoczyna się 1 marca 2017 roku               i kończy 30 kwietnia 2017 roku. Polega ona na dokonaniu wpłaty na podane poniżej konto.

 

Na koszty zjazdu składają się:

 1. Pakiet pamiątkowy - 100 zł:

 • okolicznościowa publikacja

 • folder

 • medal 

 • notatnik i długopis z logo szkoły

 • poczęstunek.

 1. Bal Absolwentów – 150 zł

 

Przy dokonywaniu wpłat prosimy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • adres

 • w tytule wpłaty prosimy podać rok ukończenia szkoły, określenie przeznaczenia wpłaty (pakiet, bal)

 

Wpłat prosimy dokonywać na podany poniżej numer konta:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

32 9639 0009 3001 0004 1872 0002

 

Wpłaty zagraniczne:

Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim

S.W.I.F.T. code: POLUPLPR

IBAN: PL 32 9639 0009 3001 0004 1872 0002  

 

   Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące planu uroczystości są dostępne w zakładce „ Jubileusz 100-lecia szkoły”

 

    Ruszyła egzaminacyjna machina. Dziś pierwszy dzień matur- nasi koledzy zmagali się z arkuszem z języka polskiego najpierw na poziomie podstawowym, a po południu rozszerzonym. Już od rana przeważał optymistyczny nastrój, który utrzymał się po zakończeniu egzaminu na poziomie podstawowym. Maturzyści zgodnie twierdzili, że polecenia w teście nie były trudne, a zaproponowane tematy wypracowań nie sprawiły większych kłopotów.

   Trzymamy kciuki, by jutrzejszy egzamin z matematyki okazał się równie łatwy.

Zapraszamy do galerii

    28 kwietnia 2017 roku oficjalnie zakończył się okres trzyletniej nauki dla młodzieży z klas maturalnych. Ten świąteczny dzień jak każdego roku miał wyjątkowy charakter.

   Uroczystość otworzyło wystąpienie pana dyrektora Leszka Bobera, który swoimi słowami przywołał wiele wspomnień. Myślami wróciliśmy do pierwszych chwil spędzonych w szkole, by już za moment odczuć szybkość umykającego czasu. Słowa pana dyrektora uświadomiły doniosłość chwili, na kilka dni przed egzaminem maturalnym. Pan dyrektor wyraził przekonanie, że lata pracy przyniosą efekty i matura okaże się sukcesem wszystkich uczniów. Miłe słowa skierował do abiturientów także przedstawiciel Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim pan Andrzej Cybulski. Duże zainteresowanie wzbudziło też pożegnalne wystąpienie byłego przewodniczącego samorządu uczniowskiego Karola Skiby. Wspomnienia, jakie przywołał Karol dowiodły, że uczniowie i nauczyciele w Bartoszu stanowią zżytą społeczność.

   Po ślubowaniu absolwentów odbyło się wręczenie nagród i dyplomów. Tę część uroczystości otworzyło uhonorowanie uczniów ze średnią ocen 4,75 i powyżej. Wyróżnienie takie odebrało 12 absolwentów.

1.Monika Budzanowska – 5.0

2. Kamil Gardyjas – 4.94

3. Patrycja Pawłowska – 4.94

4. Kamil Góra – 4.89

5. Karol Skiba – 4.88

6. Gabriela Kuźmińska – 4.88

7. Małgorzata Cybulska- 4.82

8. Paweł Wojciechowski – 4.82

9. Magdalena Bukała- 4.82

10. Barbara Śmiech – 4.78

11. Patrycja Malec- 4,76

12. Łukasz Wolanin – 4,76

   Pan dyrektor podkreślił też wagę sukcesu naszych olimpijczyków, już absolwentów szkoły - Kamila Gardyjasa – laureata Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z matematyki i fizyki, Filipa Dubińskiego – laureata Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z matematyki oraz Pawła Wojciechowskiego finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

   Nagrody i wyróżnienia wręczono też uczniom, którzy uzyskali 100 % frekwencję, utalentowanym sportowcom, członkom zespołów The One i Bartosz Band, osobom działającym w szkolnym sklepiku i samorządzie uczniowskim. Uroczystość zakończył krótki koncert słowno - muzyczny.

   Absolwentom mówimy jednak: „Do widzenia”. Przed nimi powrót do szkoły na egzaminy maturalne i zapewne wielokrotne odwiedziny w okresie studenckim i w latach późniejszych.

Zapraszamy do galerii

    Na konkurs plastyczny wpłynęło 31 prac. Dnia 10 kwietnia 2017 roku jury w składzie: Beata Grela, Anna Lal i Katarzyna Soluch dokonało oglądu prac i wyłoniło zwycięzców:

I miejsce:    Jan Krupa, SP Nr 2               

                   Milena Kozłowska, SP Nr 2

II miejsce:   Anna Raczkiewicz, SP Nr 2               

                   Rafał Bryk, SP Nr2

III miejsce: Julia Pawłucka, SP Nr 2                

                  Natalia Szczerba, SP Nr 2

Wyróznienie: Wiktoria Wąsowicz, SP Nr 2

   Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone dnia 9 czerwca 2017 roku podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły. Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom dziękujemy i gratulujemy. Informujemy również, iż prace zaprezentowane zostaną w naszej szkole na wystawie pokonkursowej.

   Rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt.: „Moi bliscy w Bartoszu”. Na konkurs wpłynęły 3 prace. Dnia 10 kwietnia 2017 roku jury w składzie: Beata Grela, Zofia Gorgol i Anna Lal zapoznało się z treścią prac i wyłoniło zwycięzcę konkursu:

I miejsce:Magdalena Wysocka, SP Nr 2, tytuł pracy: "Obrazki z przeszłości".

   Nagrodę i dyplom dla zwycięzcy wręczymy dnia 9 czerwca 2017 roku podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.

   Zwycięzcy i wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.