• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Tradycyjnie już nasi uczniowie uczestniczyli w kolejnej edycji Olimpiady "O Diamentowy Indeks AGH"

   Z fizyki startowali w tej olimpiadzie Patryk Łyczko z kl. III e i Kamila Kasperska z kl.III a (opieka Marianna Stopyra-Gardiasz), zaś w zmaganiach z matematyki wzięli udział Jakub Piwko i Jakub Steczkiewicz z kl. III a (opieka Zenon Steczkiewicz). Wszyscy wspomniani uczniowie reprezentowali szkołę na II etapie tego konkursu, zaś Patryk Łyczko został finalistą z fizyki.

   Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.

    Nasza szkoła, wobec konieczności zawieszenia zajęć szkolnych prowadzi nauczanie zdalne poprzez dziennik elektroniczny Librus. Zobowiązuję uczniów do codziennego logowanie się do dziennika, przeglądanie modułu wiadomości oraz interfejsu lekcje, gdzie znajdują się informacje o realizowanych zagadnieniach oraz dodatkowe materiały do lekcji oraz systematyczne wykonywanie zleconych zadań przez nauczycieli. Proszę o korzystanie z przeglądarek internetowych i logowanie się bezpośrednio do systemu Synergia. Aplikacje mobilne nie obsługują wszystkich funkcji dziennika. Nauczyciele mogą również dodatkowo korzystać z innych kanałów informacyjnych takich, jak poczta elektroniczna, komunikatory, usługa G-suite firmy Google.

     Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego                                                                                                                                                                                           Leszek Bober

    Od dnia 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 r. zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone zajęcia edukacyjne. Prosimy uczniów o pozostanie w tym czasie w domu, nie korzystanie zbiorowe z lokali gastronomicznych i obiektów sportowych oraz stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy wszystkich uczniów, a szczególnie maturzystów o przeznaczenie tego czasu na czytanie lektur, samodzielne powtarzanie, utrwalanie i rozszerzanie zdobytej wiedzy, korzystając ze stron internetowych: cke.gov.pl, epodreczniki.pl oraz stron wydawnictw edukacyjnych WSIP, Nowa Era, Operon i innych. Prosimy też o śledzenie wiadomości na stronie: synergia.librus.pl i wykonywanie zadań zleconych przez nauczycieli.

   Planowane na dzień 20 marca 2020 r. Dni Otwarte nie odbędą się w tym terminie. Prosimy o korzystanie z informacji zawartych na stronach szkoły: lo-tomaszow.pl oraz bartosz.edu.pl

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

Leszek Bober

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - komunikat MEN

 

    Organizatorem X Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego 7. Talent jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie. W przesłuchaniach konkursowych w dniu 6.03.2020r

.

   Naszą szkołę reprezentowali godnie Julia Stepaniuk, solistka zespołu wokalnego The One oraz Zespół Bartosz Band w składzie Ewa Mazur, Natalia Miziuk oraz Julia Stepaniuk.

   Utworem Krystyny Prońko „Deszcz w Cisnej” Julia wyśpiewała III miejsce i zaproszona została do udziału w koncercie galowym 23.marca 2020r. w studio im. Budki Suflera Rozgłośni Radio Lublin. 6. marca b.r. uczennica została też stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Julka szlifuje wokal w Tomaszowskim Centrum Muzycznym Tryton.

   Opiekę artystyczną nad uczennicą sprawuje Katarzyna Ważna.

   Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CXX/2459/2020 z dnia 5 marca 2020 r. przyznał czterem naszym uczennicom stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Są to: Julia Stepaniuk, Aleksandra Halusiak, Natalia Maliborska oraz Maja Rębisz.

   Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

 

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

 

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

 

Główny Inspektor Sanitarny

 

 

Warszawa, 25.02.2020

 

Więcej informacji w zakładce: "Koronawirus"

    Dnia 21 lutego 2020 roku wyjechaliśmy (klasy humanistyczne 1cp i 2c) do Lublina, by wziąć udział w 11 Dniu Historyka organizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Tegoroczne hasło tego ciekawego wydarzenia brzmiało: „Słowianie, my lubim sielanki” – czas wolny Polaków.

   Najpierw wzięliśmy udział w warsztatach. Klasa 2c uczestniczyła w warsztacie pt. „Późnośredniowieczne traktaty szermiercze i ich interpretacja”, natomiast uczniowie klasy I c wzięli udział w warsztacie pt. „Karykatura okresu stalinowskiego jako narzędzie propagandy”. Na tych zajęciach przeanalizowaliśmy trzy karykatury z okresu stalinowskiego w Polsce i przy każdej określiliśmy, które elementy są prawdziwe, a które to kłamstwa komunistycznego rządu.

   Po zakończeniu zajęć udaliśmy się do auli głównej, aby posłuchać wykładów. Wystąpienia związane były z głównym hasłem tegorocznego Dnia Historyka, tj. czasem wolnym oraz sposobami jego spędzania w różnych okresach czasu. Pierwszy wykład prowadzony przez dr hab. Małgorzatę Kołacz-Chmiel dotyczył czasu wolnego chłopek w okresie staropolskim. Pani doktor ciekawie opowiadała o obowiązkach chłopek, ich ciężkiej codziennej pracy związanej z utrzymaniem domu i wychowywaniem dzieci oraz wynikającej stąd niewielkiej ilości czasu wolnego. Następnie mgr Anna Suchecka opowiadała o dawnych ogrodach. Był to bardzo interesujący temat, ponieważ poszukiwanie informacji i odtwarzanie ogrodów na podstawie zachowanych źródeł historycznych stanowią niszowy odłam historii.

   Kolejne było wystąpienie dr. hab. Andrzeja Przegalińskiego. Opowiedział on, jak wyglądał dzień powszedni i odświętny na lubelskim dworze ziemiańskim po upadku powstania styczniowego. Ostatni wykład dotyczył tego, jak czas wolny spędzali partyzanci w powojennym podziemiu antykomunistycznym. Dr hab. Mariusz Mazur w swoim wykładzie porównał spędzanie czasu w okresie 1945 – 47 do późniejszych lat – pięćdziesiątych, gdy żołnierze podziemia żyli w stanie ciągłego zagrożenia dekonspiracją. Dowiedzieliśmy się m.in., jak wyglądały żołnierskie wesela, jakie żarty robiono sobie nawzajem w czasie wolnym, i w jakich warunkach żołnierze mieszkali podczas przebywania w lesie.

   Podsumowując, dzień jak najbardziej udany. Warsztaty były ciekawym sposobem ćwiczenia spostrzegawczości i analizy materiałów historycznych, a wykłady, choć nieco krótkie, przedstawiły nam ciekawe strony historii, których próżno szukać w naszych podręcznikach do historii.

   Wyjazd zorganizował nauczyciel historii w klasach humanistycznych Tomasz Mikszyc.

Natalia Kucharska 1cp