• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W środę 05.03.2014 roku odbył się w naszej szkole wykład dotyczący roli zbilansowanej diety niezbędnej do właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Prelekcję prowadziła pani Aneta Pliżga - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPIDU) w Tomaszowie Lubelskim. Zwróciła ona szczególną uwagę na problem otyłości wśród młodzieży, wynikający z nieznajomości podstawowych zasad zdrowego żywienia i nieracjonalnego odżywiania się.  Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i wzbudziło niemałe zainteresowanie ze strony uczniów, którzy z uwagą przysłuchiwali się kolejnym poruszanym kwestiom.

 

Zapraszamy do galerii

 

       W dniu 10 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Nr1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie z Darą Weinberg stypendystką Programu Fulbrighta poświęcone edukacji w Stanach Zjednoczonych. Dara Weinberg jest absolwentką Uniwersytetu Stanforda i Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych. Obecnie prowadzi wykłady i badania związane z teatrem na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas spotkania stypendystka wręczyła uczennicom Karolinie Mokrzyńskiej, Aleksandrze Piwko i Małgorzacie Wróbel nagrody ufundowane przez Fundację Fulbrighta za napisane przez nich eseje o stosunkach Polski z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Omówiła też zadania fundacji i korzyści płynące z udziału w jej programie stypendialnym. Zachęcała również uczniów do skorzystania z bogatej oferty Uniwersytetów w USA. Przedstawiła różnice w systemach kształcenia w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Odpowiadając na pytania uczniów związane z jej domem rodzinnym w Kalifornii nawiązała do swojego polskiego pochodzenia oraz wyjaśniła powody dla których przyjechała do Polski. Jej celem jest zbadanie bogatej tradycji teatru polskiego, a szczególnie jest zainteresowana teatrem Grotowskiego. Będąc w Tomaszowie Lubelskim obejrzała sztukę „Poskromienie złośnicy” przygotowaną przez grupę teatralną w Tomaszowskim Domu Kultury.

 

Uczniowie 

    6 lutego 2014 r. klasa III c pod opieką p. Zofii Gorgol kolejny raz zorganizowała loterię na Schronisko dla Zwierząt w Zamościu. Jak co roku każdy uczestnik wygrywał drobny fant, a po zakończeniu loterii nastąpiło losowanie nagród specjalnych (pendrive’y, słuchawki, markowe przybory do pisania itp.). Na potrzeby schroniska zebrano 1000 zł. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wspierającym akcję nauczycielom i uczniom, którzy pomogli zgromadzić fanty, oraz fundatorom nagród specjalnych: Dyrekcji i Radzie Rodziców naszej szkoły, Spółdzielni Uczniowskiej „Bartuś”, panu Januszowi Branachowi, pani Barbarze Iskierce, państwu Annie i Mirosławowi Karwańskim, państwu Urszuli i Lucjanowi Osiakom, pani Agnieszce Sochan i Oli Sochan, panu Grzegorzowi Wójtowiczowi i pani Teresie Zawadzie.

 

Zapraszamy do galerii

    We środę 17 XII 2013r. klasa II a zorganizowała spotkanie opłatkowe, otwierając tym samym obchody tradycyjnych już w naszej szkole klasowych wigilii. Najważniejszą częścią uroczystości było oczywiście dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń świątecznych. Uczniowie przygotowali tradycyjne przyjęcie – każdy miał swój wkład w organizacje uroczystości. Wraz z nami świętowali nasza wychowawczyni Pani Beata Grela oraz Pan Dyrektor Leszek Bober. Wzruszająca atmosfera wigilijnego przyjęcia i wzajemna bliskość wprowadziły nas w atmosferę świat Bożego Narodzenia.

    Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy II c- Łukasz Łukasiewicz-wygrał eliminacje powiatowe Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i awansował do finału na etapie wojewódzkim. Za zdobycie I miejsca nasz kolega otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

 

    Opiekunem Łukasza jest nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Tomasz Mikszyc.

    W dniach 12 i 13 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbył się kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym uczestniczyli uczniowie klasy I B.

   Celem szkolenia  było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy i uświadomienie roli ratownictwa społecznego oraz konieczności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku.

    Zajęcia teoretyczne odbyły się z ratownikami medycznymi -Henrykiem Romańczukiem, Damianem Pępiakiem oraz Henrykiem Knapem.

    Uczniowie naszej szkoły poznawali techniki skutecznego ratowania ludzkiego życia 
i zdrowia. W części praktycznej musieli rozpoznać wstępnie stan zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego, udzielić pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zagrożenia życia osoby poszkodowanej i znać zasady bezpieczeństwa udzielania pierwszej pomocy, wezwać pomoc służb profesjonalnych.

    Zainteresowanie było ogromne, nikt się nie nudził, śmiechu było, co niemiara. Po zajęciach teoretycznych kończących się egzaminem pisemnym, uczestnicy kursu podeszli do drugiego egzaminu, tym razem praktycznego. W tej części musieli zmierzyć się z realnymi inscenizacjami zagrożeń ludzkiego życia. Po wielu godzinach pracy wszyscy uczniowie pozytywnie zdali egzamin i otrzymali  certyfikaty. Wszystkim uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy i życzymy, aby pozyskane umiejętności (jeżeli już będą musiały być wykorzystane) w przyszłości uratowały czyjeś życie i zdrowie! 

 

Zapraszamy do galerii