• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Dobrze wiedzieć, że wśród uczniów naszej szkoły jest mnóstwo osób, które porusza trudny los innych ludzi , których wrażliwość dowodzi czułości serc. Jeszcze przyjemniejsza jest świadomość, że tacy są moi uczniowie – kochana II a. Przyznam szczerze, że bardzo wzruszyli mnie swoim pomysłem na tegoroczne Mikołajki. W ubiegłym roku wszyscy wymieniliśmy się prezentami, losując tradycyjnie już osoby obdarowane. W tym roku zaś klasa postanowiła inaczej, Pieniądze przeznaczone na pulę klasowych podarunków zostały zebrane do wspólnej kiesy i przeznaczone na upominki dla tych, którzy bardziej niż my wszyscy potrzebują takich gestów. Za zebrane pieniądze uczniowie kupili słodycze i maskotki. Prezenty przeznaczyli dla wychowanków Domu Dziecka w Łabuniach. W dniu 9 grudnia byliśmy w Łabuniach z Mikołajem od mojej klasy.

    Jestem dumna, że mogłam być tam z nimi.

    Jesteście kochani!

 

Wychowawczyni klasy II a.

   W ramach zajęć z podstaw przedsiębiorczości w BARTOSZU zorganizowano szereg lekcji przeprowadzonych poza szkołą. Wszystkie klasy pierwsze i trzecie brały udział w zajęciach w Banku Pekao SA w Tomaszowie Lubelskim, przeprowadzonych przez pracowników banku: dyrektora oddziału- pana Piotra Szarafina, pana Jana Podgórskiego, panią Marię Mazurek, panią Elżbietę Żółkiewską, pana Piotra Litkowca oraz pana Marka Miszczyszyna. Uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonuje placówka bankowa, co tworzy specyfikę stanowisk bankowych, na czym polega praca w tej instytucji, a także uzupełnili wiedzę o produktach bankowych . Poznali też nowości z zakresu bankowości elektronicznej. Kontynuacją tych lekcji były zajęcia w szkole, prowadzone również przez pracowników banku. Uczniowie dowiedzieli się  na nich, jak funkcjonuje system bankowy w Polsce.

   5 grudnia 2013 roku uczniowie klas III a i III e wysłuchali wykładu na temat: „Systemy bankowe i co dalej”, zaś 8 kwietnia 2014 roku uczniowie klas I a i III b uczestniczyli w wykładzie: „Tajemnice polskiego pieniądza”, dotyczącym systemu zabezpieczeń banknotów przed fałszerstwem. Wykłady zostały zorganizowane przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim, a przeprowadził je pracownik oddziału lubelskiego Narodowego Banku Polskiego- pan Marek Momot.

   W grudniu 2013 roku klasy trzecie brały udział w lekcjach zorganizowanych w Firmie Handlowo-Usługowej Mixor w Tomaszowie Lubelskim. Zajęcia były prowadzone przez właściciela firmy, pana Edwarda Patro oraz panią Ewelinę Patro-Cisło. Uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonuje firma usługowo-budowlana, poznali wymogi dotyczące założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa, a także warunki rynkowe związane z konkurencją, rozwojem przedsiębiorstwa i pozyskiwaniem klientów. Uczestnicy lekcji zwiedzili również pomieszczenia produkcyjne przedsiębiorstwa i obejrzeli produkty firmowe. Wszystkie wyżej wymienione zajęcia zostały zorganizowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości-  Annę Branach i Leszka Pienkosa.

Zapraszamy do galerii:

Zajęcia bankowe

Szkolenie w firmie

    W dniu 25 listopada 2013 r. odbyły się eliminacje szkolne Konkursu wiedzy o polskim ruchu ludowym. Do finału powiatowego zakwalifikowało się 3 uczniów z klasy II c : Łukasz Łukasiewicz, Marcelina Bataszow i Karolina Żurawska. Wszystkich uczestników eliminacji szkolnych, w tym najlepszą trójkę, przygotowywał nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Tomasz Mikszyc.

    24 listopada 2013 roku pod opieką z pań - Doroty Stawarskiej i Jadwigi Błahuty udaliśmy się na Uniwersytet Medyczny w Lublinie. To już nasza druga wizyta na UM w tym roku. Uczestniczyliśmy tam w zajęciach, które składały się z części teoretycznej i praktycznej. Wykład z genetyki wygłosił profesor nadzwyczajny UM dr hab.n.med. Janusz Kocki 
– kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej. Zawitaliśmy także do laboratorium, gdzie odbyły się zajęcia z części praktycznej.  I tu poczuliśmy się jak prawdziwi genetycy. Mieliśmy możliwość badania grup krwi, a ochotnicy mogli założyć hodowlę tkanek  ssaków lub przeprowadzić obserwacje mikroskopowe komórek np. zjawiska apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek. Obejrzeliśmy też film na temat przekształcania komórek skóry w komórki macierzyste i ich dalsze różnicowanie w komórki określonej tkani lub narządy. Zajęcia te pomogły nam w utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole. Koordynatorem szkolnym całego przedsięwzięcia jest nasza wychowawczyni i nauczycielka biologii. Ciekawe, jakie następne zajęcia przygotuje dla nas pani Stawarska?

 

  Klasa I „b”

Zapraszamy do galerii

 

    22 listopada 2013 r. młodzież ZS Nr 1 im. Bartosza Głowackiego uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej przygotowanej na WZNPiE KUL w Tomaszowie Lub. W ramach szerokiego zagadnienia „Roztocze: pogranicze - ludzie - wielokulturowość” przewidziano wystąpienia i odczyty dotyczące różnorodnych tematów: począwszy od ściśle określonych zakresem badań prelegentów, a skończywszy na swobodnych wypowiedziach pasjonatów, od lat zainteresowanych problematyką transgraniczną.

    Wystąpienia oprócz tego, że posiadały walory naukowe, były otwarte na niewtajemniczonego odbiorcę. Odnosiły się przecież do rzeczywistości, z którą faktycznie każdy z nas styka się na co dzień – bez względu na kierunek studiów czy zawód. Organizatorzy i prelegenci już we wstępie do konferencji wskazali, że na terenie Roztocza zachowały się relikty dawnej kultury i tradycji, ale jednocześnie zachodzą tu intensywne procesy urbanizacyjne, integracyjne oraz transformacje społeczne, religijne, gospodarcze i kulturowe. Można je pełniej zrozumieć, gdy poznamy minione wpływy polskie, ruskie, żydowskie, austriackie, ormiańskie, nawet tatarskie oraz religijne oddziaływania rzymsko- i greckokatolickie, prawosławne, judaistyczne, ormiańskie, protestanckie, a nawet islamskie. Zdaniem badaczy przedmiotu - mimo wieloetniczności i wielokulturowości na tym terenie, przeważały wśród ludności w ciągu wieków różne formy koegzystencji, współpracy, ale zdarzały się i krwawe konflikty, rzezie i czystki etniczne, niszczenie wielowiekowego dorobku kulturowego.

   Wspólna debata historyków, etnologów, kulturoznawców, językoznawców, historyków literatury, filozofów, socjologów, ekonomistów, prawników, ale także samorządowców i regionalistów wzbogaciła wiedzę o Roztoczu, jego dziejach i ludziach wpisanych w historię tego regionu.

 

    Uczniowie mogli wysłuchać wykładów między innymi: dr. Mariusza Kopera, Zróżnicowanie językowe nazw miejscowych Roztocza Wschodniego (KUL, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Języka Polskiego), dr. Janusza Adama Frykowskiego, Grekokatolicy na Roztoczu. Dzieje parafii unickiej w Maziłach w XVIII wieku (Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim), Zbigniewa Stankiewicza, Ślady pobytu Tatarów na Zamojszczyźnie (PTL Zamość), prof. Franciszka Kusiaka, Święty Franciszek roztoczański (Uniwersytet Wrocławski), dr. Wasyla Slobodiana, Василь Нагірний і його сакральне будівництво в околицях Розточчяdr. Karoliny Grodziskiej, Malarska pasja dr. Janusza Petera (PAU Kraków), dr. Włodzimierza Herycza, Drewniane cerkwie – transgraniczny turystyczny produkt Roztocza (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)

    Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 22 listopada 2013 r. wzięło udział 35 uczniów, głównie z klas I i II o rozszerzeniu humanistycznym. Do eliminacji okręgowych komisja szkolna zakwalifikowała Łukasza Łukasiewicza i Weroniką Pachlę   z klasy II c. Uczniów tych przygotowuje nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Tomasz Mikszyc. Warto przypomnieć, że w tej olimpiadzie uczniowie „Bartosza” odnosili w latach ubiegłych znaczące sukcesy. Jan Wołoszyn w 2011 r. był uczestnikiem eliminacji centralnych, a  w latach 2012 i 2013 uzyskał tytuł laureata olimpiady. Obecnie Janek jest studentem I roku wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.