• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   23 kwietnia 2021 r. naszą szkołę odwiedzili szczególni goście. Wśród nich znaleźli się Minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnek, Poseł na Sejm RP - pan Tomasz Zieliński, dyrektor zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie - pani Monika Żur, Starosta Tomaszowski - pan Henryk Karwan oraz Wicestarosta Tomaszowski - pan Jarosław Korzeń.

   Gości powitali dyrektor szkoły - pan Leszek Bober i wicedyrektor - pani Beata Grela. Pan dyrektor przedstawił przybyłym najważniejsze epizody z historii szkoły, wspomniał o szczególnych walorach architektonicznych budynku i otoczenia, przywołał sylwetki wybitnych absolwentów. Zwiedzanie szkoły rozpoczęło się od złożenia wieńca przy tablicach upamiętniających profesorów i absolwentów Bartosza, którzy oddali życie w obronie ojczyzny oraz upamiętniających rolę szkoły jako szpitala polowego w okresie wojennym. Następnie odbyło się spotkanie z uczniami w szkolnej Auli im. Józefa Rybickiego, gdzie goście obejrzeli fresk wykonany na 100-lecie szkoły przez Wiolettę Lewandowską. Pan Minister wykazał szczególne zainteresowanie przygotowaniem młodzieży do tegorocznego egzaminu maturalnego, ich zdaniem na temat nauki zdalnej - efektywnością tej metody, trudnościami z nią związanymi. W trakcie rozmowy panowie Starości wielokrotnie wspominali o szczególnej randze szkoły w rejonie, Poseł pan Tomasz Zieliński przywołał, jako absolwent, swoje szkolne wspomnienia, zaznaczając dumę z faktu ukończenia naszej szkoły (której absolwentem jest też Starosta - pan Henryk Karwan). O zasługach uczniów Bartosza wspomniała też pani dyrektor Monika Żur. Rozmowy dotyczyły również inicjatywy zbudowania na terenie otoczenia szkoły łuku tryumfalnego upamiętniającego zarówno „Cud nad Wisłą”, jak też pobyt w Tomaszowie i szkole marszałka Józefa Piłsudskiego.

   Wizyta Ministra Edukacji i Nauki w Bartoszu zdecydowanie świadczy o dobrej opinii, jaką od lat cieszy się szkoła i dowodzi jej prestiżu w środowisku oświatowym.

Zapraszamy do galerii

    Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza uczennica Roksana Lipian z klasy IIcp otrzymała tytuł finalistki XLVII Olimpiady Historycznej. Eliminacje centralne odbyły się 9 i 11 kwietnia 2021r. Tytuł ten oznacza zwolnienie uczennicy z egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym i automatyczne uzyskanie przez nią 100% punktów z tego egzaminu.

   Jest to kolejny bardzo dobry wynik uczniów naszej szkoły w olimpiadach i konkursach z historii. Wcześniej Damian Kiszczuk z klasy III c wygrał eliminacje okręgowe Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii i uczestniczył w finale tej olimpiady jako członek trzyosobowej drużyny reprezentującej województwo lubelskie. Ponadto dwaj uczniowie z tej samej klasy Damian Kiszczuk i Mateusz Drozda zakwalifikowali się do finału Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Nauczycielem historii tej trójki uczniów jest pan Tomasz Mikszyc.

   Już za kilka tygodni rozpocznie się rekrutacja absolwentów szkół podstawowych do naszej szkoły, w tym do klasy psychologiczno – lingwistycznej, w której jednym z przedmiotów rozszerzonych będzie historia. Serdecznie zapraszamy do tej klasy wszystkich absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych rozwijaniem swojego zamiłowania do historii i udziałem w olimpiadach i konkursach. Sukcesy uczniów naszej szkoły świadczą o tym, że poprzez systematyczną pracę pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela fani historii mogą zdobyć tytuły laureatów i finalistów i uzyskają indeksy na wymarzony kierunek studiów.

    W dniu 12 marca 2021 r. odbyły się eliminacje okręgowe XXV Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Do finału konkursu zakwalifikowali się dwaj uczniowie klasy IIIc (humanistycznej): Damian Kiszczuk i Mateusz Drozda. Nauczycielem historii obu finalistów jest Tomasz Mikszyc. Bardzo dobry wynik uzyskał Damian zajmując II miejsce wśród uczniów z całej Polski. Dla finalistów władze najstarszej polskiej uczelni zarezerwowały miejsca na ponad 80 kierunkach, w tym m. in. 1 indeks na prawo, 1 na administrację, 1 na studia europejskie i 6 indeksów na historię. O tym, komu przypadnie indeks na wybranym przez siebie kierunku zdecyduje finałowa rozgrywka, która odbędzie się 23 kwietnia br.

Chrystus Zmartwychwstały wnosi w życie każdego człowieka światło łaski

Niech, tak bardzo dziś potrzebna, nadzieja rozjaśni kolejne dni.

Niech potęga Bożej mocy doda sił, obudzi radość.

Niech zwycięstwo życia nad śmiercią, które przynoszą te świąteczne dni

uczyni nasz świat lepszym…

 

Serdeczne życzenia rodzinnej, spokojnej Wielkanocy

w imieniu całej społeczności

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego

w Tomaszowie Lubelskim

składa

 

dyrektor Leszek Bober

 

    Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim postanowiła upamiętnić wydarzenia związane z Bitwą Warszawską, a także utrwalić wśród społeczności lokalnej pamięć o dwukrotnym pobycie Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej, ustanawiając rok 2021 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Powiecie Tomaszowskim.

   Na ten rok zaplanowane zostały różnego rodzaju wydarzenia o wymiarze historycznym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, mające na celu utrwalenie pamięci tamtych wydarzeń. Organizatorem planowanych przedsięwzięć będzie głównie Powiat Tomaszowski i Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego.

   Z uwagi na wprowadzenie ograniczeń spowodowanych obecnym stanem pandemii, władze powiatu odwołały wcześniej zaplanowane uroczystości. Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego zainaugurowano 20 marca 2021r. mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz symbolicznym podpisaniem Aktu Erekcyjnego, który wmurowany zostanie w Łuk Triumfalny upamiętniający 100-lecie Bitwy Warszawskiej oraz dwukrotny pobyt Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej. Łuk usytuowany będzie na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

   W symbolicznych okolicznościach udział wzięli: Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Ryszard Madziar – Dyrektor Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, gen. bryg. Artur Jakubczyk – Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, symboliczna reprezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Burmistrzowie i Wójtowie powiatu tomaszowskiego.

   Budowa Łuku Triumfalnego w zamyśle pomysłodawców projektu ma się przyczynić do wzrostu świadomości patriotycznej mieszkańców powiatu, przybliżyć dzieciom i młodzieży ważne daty, osoby i wydarzenia w historii naszej małej Ojczyzny.

Zapraszamy do galerii