• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim postanowiła upamiętnić wydarzenia związane z Bitwą Warszawską, a także utrwalić wśród społeczności lokalnej pamięć o dwukrotnym pobycie Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej, ustanawiając rok 2021 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Powiecie Tomaszowskim.

   Na ten rok zaplanowane zostały różnego rodzaju wydarzenia o wymiarze historycznym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym, mające na celu utrwalenie pamięci tamtych wydarzeń. Organizatorem planowanych przedsięwzięć będzie głównie Powiat Tomaszowski i Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego.

   Z uwagi na wprowadzenie ograniczeń spowodowanych obecnym stanem pandemii, władze powiatu odwołały wcześniej zaplanowane uroczystości. Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego zainaugurowano 20 marca 2021r. mszą świętą w intencji Ojczyzny oraz symbolicznym podpisaniem Aktu Erekcyjnego, który wmurowany zostanie w Łuk Triumfalny upamiętniający 100-lecie Bitwy Warszawskiej oraz dwukrotny pobyt Józefa Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej. Łuk usytuowany będzie na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

   W symbolicznych okolicznościach udział wzięli: Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Tomasz Zieliński – Poseł na Sejm RP, Ryszard Madziar – Dyrektor Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina, Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, gen. bryg. Artur Jakubczyk – Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, symboliczna reprezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Burmistrzowie i Wójtowie powiatu tomaszowskiego.

   Budowa Łuku Triumfalnego w zamyśle pomysłodawców projektu ma się przyczynić do wzrostu świadomości patriotycznej mieszkańców powiatu, przybliżyć dzieciom i młodzieży ważne daty, osoby i wydarzenia w historii naszej małej Ojczyzny.

Zapraszamy do galerii

    Informujemy z radością, że zespół wokalny działający już od 18 lat w naszym liceum zakwalifikował się do finału XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej organizowanym przez IV LO im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie. 8 czerwca 2021r. zaśpiewa „Rather be” na scenie Chełmskiego Domu Kultury i zawalczy w koncercie finałowym o miejsce na podium. Do finału zakwalifikowano tylko 7 zespołów z całego województwa. Zespół reprezentują uczennice klas drugich: Julia Stepaniuk, Amelia Wiatrak, Ewa Mazur, Katarzyna Miziuk oraz Natalia Miziuk. Gratulujemy dziewczętom sukcesu i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych!

   W solowej rywalizacji konkursowej wzięła udział również Julia Stepaniuk, która również zakwalifikowała się do finału plasując się w czołówce 26 najlepszych w województwie wokalistów. Gratulujemy Julce po raz kolejny i jesteśmy dumni z tak godnego reprezentowania „Bartosza”!

   Opiekunem zespołu jest Katarzyna Ważna.

   

   W roku 2021 przypadają 120. i 100. rocznica pobytu Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. Po raz pierwszy, czyli w 1901 r., był to tylko chwilowy pobyt, kiedy po ucieczce z więzienia w Petersburgu starał się przedostać ze swoją małżonką Marią przez Zamość i Tomaszów do Lwowa.

   Po raz drugi pojawił się w Tomaszowie 20.03.1921 r., już jako przywódca odrodzonego państwa polskiego, aby udekorować Krzyżem Virtuti Militari dwa miejscowe pułki kawalerii. Przybył najpierw koleją do Bełżca, skąd powozem z asystą wojskową udał się do Tomaszowa. Warto wspomnieć, że przez część tej trasy powóz był ciągnięty przez znamienitych obywateli miasta w dowód wielkiego szacunku dla budowniczego odrodzonej Polski.

   W samym Tomaszowie wzniesiono wówczas łuk triumfalny, przy którym odbyło się uroczyste powitanie. W tej części uroczystości wzięła udział uczennica naszej szkoły Zuzanna Fedczyszynówna, która wygłosiła krótkie przemówienie. Następnie Marszałek udał się na Siwą Dolinę, gdzie odebrał defiladę zgromadzonych oddziałów.

   Po południu Józef Piłsudski odwiedził naszą szkołę, która nosiła wtedy nazwę Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego. W imieniu uczniów przywitał go przemówieniem Wacław Starzyk. Marszałek zwiedził budynek, obejrzał wystawę prac uczniowskich (po czym wybrał z niej na pamiątkę drobny eksponat ) i dokonał wpisu do księgi pamiątkowej. Dokładnie wypytywał o sprawy uczniów, o metody i zakres nauczania. Zapewne został wcześniej poinformowany o wyjątkowo patriotycznej postawie młodzieży w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, co dodatkowo mogło się przyczynić do chęci odwiedzenia najważniejszej wówczas w Tomaszowie placówki oświatowej i kulturalnej. Po zakończeniu zwiedzania został pożegnany przez zgromadzonych uczniów chóralnym śpiewem pieśni patriotycznych i gromkimi okrzykami „Niech żyje!”

   Pamiątką po tych odwiedzinach jest wpis do kroniki szkolnej zachowanej do dzisiaj w szkolnym muzeum.

   Obecnie świętujemy 100. rocznicę tych wydarzeń – powiat tomaszowski ogłosił 2021 rok Rokiem Marszałka Piłsudskiego. Pamiątką po tych uroczystościach ma być kolejny, pełniący funkcję pomnika, łuk triumfalny, który zostanie wzniesiony przed frontonem naszej szkoły.

   

 

   Nasza szkoła od początków swojego istnienia mogła się szczycić sportowymi sukcesami uczniów i absolwentów. Tę tradycję kontynuują uczniowie Bartosza również dziś. W tym gronie znalazła się Magdalena Kata- uczennica klasy I a.

   Magda ma już na swoim koncie liczne osiągnięcia sportowe, wśród których na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim uzyskane tytuły:

- mistrzyni międzywojewódzkich mistrzostw młodzików w rzucie oszczepem,

- mistrzyni województwa w rzucie oszczepem, - mistrzyni województwa w skoku wzwyż,

- liderka tabel województwa lubelskiego w rzucie oszczepem i w skoku wzwyż

   Magda w plebiscycie Rewizji Tomaszowskich w kategorii „Sportowe odkrycie roku 2020" uzyskała największą ilość głosów, co potwierdza jej doskonale zapowiadający się talent i szanse na karierę sportową.

   Gratulacje składa cała społeczność Bartosza.

Zapraszamy do galerii

    1 marca br. po raz jedenasty odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Termin „żołnierze wyklęci” lub „niezłomni” został użyty po raz pierwszy w publicystyce historycznej w 1993 roku na określenie antykomunistycznego i antysowieckiego podziemia niepodległościowego, które walczyło o wolną i suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej. Prowadzono walkę partyzancką z KNWD – służbą bezpieczeństwa ZSRR oraz formacjami Resortu Bezpieczeństwa Publicznego tzw. władzy ludowej, takimi jak Urząd Bezpieczeństwa, Milicja Obywatelska, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp.

   Po zakończeniu wojny w podziemiu pozostało od 120 do 180 tysięcy członków grup konspiracyjnych. Byli wśród nich dawni żołnierze Armii Krajowej, po wojnie tworzący organizację NIE, przekształconej w Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, a następnie w Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość”. Organizacje te po aresztowaniu Emila Fieldorfa i Leopolda Okulickiego zostały pozbawione dotychczasowego dowództwa. W podziemiu walczyły też inne formacje pozostające poza głównym nurtem politycznym. Należały do nich: Armia Krajowa Obywatelska, Armia Polska w Kraju, Ruch Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjne Wojsko Polskie, Narodowe Siły Zbrojne, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i inne formacje.

   Metody walki były różne. Początkowo, w czasie akcji referendalnej i wyborczej, największa organizacja podziemia – Wolność i Niezawisłość – skupiała się na propagandowym i politycznym wpływie na nastroje społeczeństwa i popierała jedyną partię opozycyjną – Polskie Stronnictwo Ludowe. Po sfałszowaniu przez komunistów wyborów sejmowych organizacja ta została rozbita. Odtąd działania podziemia koncentrowały się na walce zbrojnej z oddziałami UB, KBW i MO oraz na akcjach ekspropriacyjnych (wywłaszczeniowych) wobec ludności cywilnej. Prowadziły je na własnym terenie pojedyncze oddziały, najczęściej bez żadnej koordynacji. Władze komunistyczne skierowały do walk z podziemiem zbrojnym od 150 do 250 tysięcy żołnierzy i milicjantów. W walce tej poległo lub zostało zamordowanych w więzieniach NKWD i UB około 20 tysięcy żołnierzy podziemia.

   Spośród setek dowódców oddziałów „wyklętych” można tu wymienić walczących aż do połowy lat 50. na terenach włączonych do ZSRR płk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”, por. Jana Borysowicza „Krysię”, ppor. Anatola Radziwonika „Olecha”, ppor. Mieczysława Niedzińskiego „Mena”. Na terenie Polski walczyli m.in.: Jan Mazurkiewicz „Radosław”, Marian Bernaciak „Orlik”, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” i sanitariuszka z jego oddziału Danuta Siedzikówna „Inka”, Józef Kuraś „Ogień”, Witold Pilecki „Witold”, Stanisław Sojczyński Warszyc”, Władysław Liniarski „Mścisław”, Jan Tabortowski „Bruzda”, Hieronim Dekułowski „Zapora”, Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”, Franciszek Jaskólski „Zagończyk”, Zdzisław Broński „Uskok” i walczący w jego oddziale Józef Franczak „Lalek”, który jako ostatni „żołnierz wyklęty” poległ podczas obławy pod Piaskami lubelskimi w 1963 roku.

   Niestety, w toku walk były i ofiary cywilne. Kontrowersje, szczególnie w stosunkach Polski z jej sąsiadami, wywołują mordy dokonane przez Romualda Rajsa ps. „Bury” na ludności białoruskiej, Józefa Zadzierskiego i Mieczysława Pazderskiego na Ukraińcach, Edwarda Taraszkiewicza „Jastrzębia” i Józefa Kurasia „Ognia” na Żydach.

„Trening rozwija nie tylko mięśnie…. Ale przede wszystkim silną wolę, cierpliwość i samodyscyplinę”

   Często piszemy o utalentowanych sportowcach z Bartosza. Jednym z nich jest uczeń klasy i a- Bartosz Kita.Wielką pasją Bartka jest narciarstwo biegowe oraz rolki i nartorolki. Trenuje w klubie MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski pod opieką trenerów: p. Waldemara Kołcuna i p. Jaromira Korkosza.

   Bartosz w roku 2020/2021 odniósł szereg sukcesów, zaś wśród niuch warto wymienić:

I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików – Biegi na nartorolkach na 5 km – Tomaszów Lub. dn. 5.10.2020 r.

II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików – Biegi na nartorolkach na 1000 m – Tomaszów Lub. dn. 4.10.2020 r.

I miejsce - Mistrzostwa Polski Młodzików i Ogólnopolskie Zawody UKS-ów w narciarstwie biegowym stylem dowolnym, które odbyły się w Klikuszowej 31.01.2021r.

II miejsce - Mistrzostwa Polski Młodzików w narciarstwie biegowym stylem klasycznym, Klikuszowa 30.01.2021r.

I miejsce - Mistrzostwa Polski Młodzików i Ogólnopolskie Zawody UKS-ów w narciarstwie biegowym - sztafeta - Klikuszowa - 01.02.2021r.

I miejsce - XXXII Ogólnopolski Bieg Hetmański w Tomaszowie Lubelskim – bieg stylem dowolnym – 27.02.2021r.

I miejsce – Puchar Grupy Azoty 2021 r. – 20.02.2021r. bieg stylem klasycznym – Tomaszów Lub.

I miejsce – Puchar Grupy Azoty 2021 r. bieg stylem dowolnym – 21.02.2021r. – Tomaszów Lub.

I miejsce – Puchar Grupy Azoty 2021 r. bieg stylem dowolnym – 24.02.2021r. – Ustrzyki Dolne

I miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w biegach narciarskich w Tomaszowie Lub. – 17.01.2021r., 7.02.2021r., 7.03.2021r.

   W tym roku Internetowy Portal Informacyjny „Rewizje Tomaszowskie” reaktywował Plebiscyt Sportowy oraz Podsumowanie Roku Sportowego za 2020 r.

   5 marca w TDK odbyła się gala XXIII Plebiscytu Sportowego IPI „Rewizje Tomaszowskie” W kategorii „Nadzieja sportu” I miejsce zajął właśnie Bartosz Kita – uzyskując 1107 głosów.

   Jesteśmy dumni z wyników Bartosza, serdecznie gratulujemy mu wszystkich sukcesów i kibicujemy na każdym kolejnym etapie tak pięknie rozpoczętej kariery.

 

Zapraszamy do galerii