• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Corocznie w maju i czerwcu szkołę odwiedzają absolwenci, organizując spotkania klasowe lub rocznikowe. Zazwyczaj na takie spotkania zapraszają swoich wychowawców lub dawnych nauczycieli, zwiedzają szkołę, spotykają się w tych salach, w których odbywali zajęcia. Obowiązkowym elementem spotkania jest odczytanie listy klasy. Spotkaniom towarzyszy również wiele wspomnień i wzruszeń a tradycją staje się już pamiątkowe zdjęcie.

   29 kwietnia 2023 r. do Bartosza przybyła wraz z wychowawcą- Zenonem Steczkiewiczem klasa matematyczno –fizyczna kończąca szkołę w roku 2003, zaś 27 maja 2023 r. w szkole spotkali się „Inżynierowie Pana Zenka” czyli klasa matematyczno-fizyczna kończąca szkołę w roku 2013 r. W spotkaniu uczestniczył wychowawca klasy Zenon Steczkiewicz. 8 czerwca 2023 r. spotkanie z wychowawcą Janem Stęporą zorganizowali uczniowie klasy E, uczący się w latach 1990-94. 17 czerwca 2023 r. szkołę odwiedziła klasa IVA, rocznik 1999/2000, którzy uczcili spotkanie tortem udekorowanym zdjęciem klasowym ze studniówki. W tym samym dniu do szkoły przybyły klasy kończące szkołę w 1978 roku czyli w 45. rocznicę zdania matury. Spotkała się z nimi nauczycielka języka polskiego Jadwiga Barcicka. Tydzień później 24 czerwca 2023 r. w szkole odbyły się kolejne dwa spotkania: absolwenci w 50. rocznicę oraz klasa IVb z rocznika 1982/83 w 40. rocznicę ukończenia szkoły i zdania matury.

   Dziękujemy absolwentom, że pamiętają swoją szkołę i wracają do niej z sentymentem.

Zapraszamy do galerii