• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    24 kwietnia 2014 roku w Lublinie odbył się finał Konkursu Wiedzy o UMCS. Wśród dziesięciu drużyn, które zostały zakwalifikowane do finału, znalazły się dwie z naszej szkoły. Pierwszą tworzyły uczennice klasy Ib: Anna Gębarowska, Klaudia Grądzka i Dominika Matuszak. Opiekunem tego zespołu był Tomasz  Mikszyc. W skład drugiej weszły uczennice klasy Ie: Aneta Greszta i Justyna Mamczur oraz uczennica klasy Ia Joanna Mamczur. Opiekunem tej grupy był Leszek Pienkos. Do ścisłego finału zakwalifikowała się pierwsza drużyna, która wzięła udział w ustnym quizie i ostatecznie zajęła piąte miejsce. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody rzeczowe.