• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – takie wrażenie mieli uczestnicy sesji historycznej „Wpisani w historię Tomaszowa Lubelskiego i ziemi tomaszowskiej” przygotowanej przez Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne i władze miejskie w ramach obchodów Dni Tomaszowa . Curriculum vitae Jana Mazurka, doktora Janusza Petera, Antoniego Tujaka, Edmunda Monsiela, Władysława Vogelgesanga, Zdzisławy Kapicy i Jana Sobieszczańskiego było wzbogacone prezentacją slajdów, materiałów źródłowych i wspomnień przybliżających sylwetki ludzi, a zarazem społeczników, artystów i działaczy naszego regionu. Stało się jasne, że w ich życiu jak w soczewce skupił się tragiczny i heroiczny wiek XX. Wykładowcami byli zarówno lokalni pasjonaci, jak i pracownicy naukowi z ważnych ośrodków w Warszawie, Krakowie i w Bielsku-Białej.  Dla starszych uczestników niecodziennego spotkania była to podróż pod prąd czasu i w niedaleką przecież przeszłość, a dla młodych – lekcja historii pobrana od jej świadków i współtwórców. Osobnym wykładem i obrazem historii regionu była interesująca wystawa prac Romana Muchy, szeroko znanego artysty. Na konferencji byli także obecni  uczniowie klasy IIc ZS Nr 1 w Tomaszowie Lub. z dyr. J. Frykowskim. Materiały z sesji in extenso będą powszechnie dostępne już w najbliższym czasie.

Roman Soniak

Zapraszamy do galerii