• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. W eliminacjach szkolnych, które odbyły się 22 listopada 2013 r. wzięło udział 35 uczniów, głównie z klas I i II o rozszerzeniu humanistycznym. Do eliminacji okręgowych komisja szkolna zakwalifikowała Łukasza Łukasiewicza i Weroniką Pachlę   z klasy II c. Uczniów tych przygotowuje nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, Tomasz Mikszyc. Warto przypomnieć, że w tej olimpiadzie uczniowie „Bartosza” odnosili w latach ubiegłych znaczące sukcesy. Jan Wołoszyn w 2011 r. był uczestnikiem eliminacji centralnych, a  w latach 2012 i 2013 uzyskał tytuł laureata olimpiady. Obecnie Janek jest studentem I roku wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.