• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    22 listopada 2013 r. młodzież ZS Nr 1 im. Bartosza Głowackiego uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej przygotowanej na WZNPiE KUL w Tomaszowie Lub. W ramach szerokiego zagadnienia „Roztocze: pogranicze - ludzie - wielokulturowość” przewidziano wystąpienia i odczyty dotyczące różnorodnych tematów: począwszy od ściśle określonych zakresem badań prelegentów, a skończywszy na swobodnych wypowiedziach pasjonatów, od lat zainteresowanych problematyką transgraniczną.

    Wystąpienia oprócz tego, że posiadały walory naukowe, były otwarte na niewtajemniczonego odbiorcę. Odnosiły się przecież do rzeczywistości, z którą faktycznie każdy z nas styka się na co dzień – bez względu na kierunek studiów czy zawód. Organizatorzy i prelegenci już we wstępie do konferencji wskazali, że na terenie Roztocza zachowały się relikty dawnej kultury i tradycji, ale jednocześnie zachodzą tu intensywne procesy urbanizacyjne, integracyjne oraz transformacje społeczne, religijne, gospodarcze i kulturowe. Można je pełniej zrozumieć, gdy poznamy minione wpływy polskie, ruskie, żydowskie, austriackie, ormiańskie, nawet tatarskie oraz religijne oddziaływania rzymsko- i greckokatolickie, prawosławne, judaistyczne, ormiańskie, protestanckie, a nawet islamskie. Zdaniem badaczy przedmiotu - mimo wieloetniczności i wielokulturowości na tym terenie, przeważały wśród ludności w ciągu wieków różne formy koegzystencji, współpracy, ale zdarzały się i krwawe konflikty, rzezie i czystki etniczne, niszczenie wielowiekowego dorobku kulturowego.

   Wspólna debata historyków, etnologów, kulturoznawców, językoznawców, historyków literatury, filozofów, socjologów, ekonomistów, prawników, ale także samorządowców i regionalistów wzbogaciła wiedzę o Roztoczu, jego dziejach i ludziach wpisanych w historię tego regionu.

 

    Uczniowie mogli wysłuchać wykładów między innymi: dr. Mariusza Kopera, Zróżnicowanie językowe nazw miejscowych Roztocza Wschodniego (KUL, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Języka Polskiego), dr. Janusza Adama Frykowskiego, Grekokatolicy na Roztoczu. Dzieje parafii unickiej w Maziłach w XVIII wieku (Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim), Zbigniewa Stankiewicza, Ślady pobytu Tatarów na Zamojszczyźnie (PTL Zamość), prof. Franciszka Kusiaka, Święty Franciszek roztoczański (Uniwersytet Wrocławski), dr. Wasyla Slobodiana, Василь Нагірний і його сакральне будівництво в околицях Розточчяdr. Karoliny Grodziskiej, Malarska pasja dr. Janusza Petera (PAU Kraków), dr. Włodzimierza Herycza, Drewniane cerkwie – transgraniczny turystyczny produkt Roztocza (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)