• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

  

   11 grudnia 2017 roku w Lublinie spotkali się szczególnie uzdolnieni uczniowie z województwa lubelskiego. Wśród nich znaleźli się też uczniowie Bartosza, którzy otrzymali wsparcie w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018”, realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Do grupy uczniów wyróżnionych tym programem należą Kamila Sarzyńska (I a), Jakub Piwko (I a), Wiktoria Ożga (I a), Julia Piwko (I a), Martyna Lipian (I b) i Jakub Banaś (I b).

Gratulujemy.