• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Finał II Regionalnego Konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym odbył się w piątek, 2 marca2018 r. Do testu przystąpiło 30 uczniów z 12 szkół powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Najlepiej z pytaniami przygotowanymi przez historyków z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie poradzili sobie następujący uczniowie:

1. Natalia Kusiak (I LO im. ONZ w Biłgoraju)

2. Bartosz Płecha (I LO im. ONZ w Biłgoraju)

3. Julia Skroban (Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim)

4. Karol Piskor (Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim)

5. Paweł Rosołowski (I LO im. ONZ w Biłgoraju)

6. Kamila Kuc (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Starowieyskiego w Łaszczowie)

   Wyżej wymieniona szóstka przystąpiła do decydującej rozgrywki, czyli quizu. Jego celem było wyłonienie trzech najlepszych finalistów, którzy otrzymają główną nagrodę, tj. wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie posła do PE Krzysztofa Hetmana.

   Pytania przygotowane przez komisję konkursową we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego okazały się dosyć trudne. Oto kilka przykładów: Jakie partie chłopskie zastały zdelegalizowane po przewrocie majowym? Proszę podać tytuł pieśni Zofii Solarzowej, której fragment jest widoczny na ekranie. Proszę wskazać, jaki rząd koalicyjny jest przedstawiony na zdjęciu i w którym roku powstał? Kto był dowódcą oddziałów Batalionów Chłopskich w bitwie pod Wojdą? Nie bez znaczenia w udzielaniu poprawnych odpowiedzi był stres, z którym każdy z uczestników quizu musiał sobie poradzić występując, niekiedy po raz pierwszy, przed spontanicznie reagującą publicznością.

Ostatecznie I - miejsce zajął Bartosz Płecha, II – Natalia Kusiak, a III – Karol Piskor.

 

   Nagrody dla najlepszej trójki wręczyli: Michał Marciniak w imieniu posła Krzysztofa Hetmana oraz dyrektor Leszek Bober reprezentujący naszą szkołę jako organizatora konkursu. Najlepsi uczniowie z poszczególnych powiatów otrzymali cenne nagrody rzeczowe z rąk swoich starostów lub ich przedstawicieli: Jana Komana, reprezentującego Starostę Biłgorajskiego, Stanisława Sitarza – wiceprzewodniczącego hrubieszowskiej Rady Powiatu, Jerzego Wereszczaka – Wicestarosty Tomaszowskiego i Henryka Mateja – starosty Zamojskiego.

   Na uroczystości wręczenia nagród obecny był również Arkadiusz Bratkowski – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który podziękował dyr. Leszkowi Boberowi za podejmowane działania na rzecz upowszechniania wiedzy o historii ruchu ludowego. Uczestnikom finału pogratulował dużej wiedzy historycznej i życzył sukcesów w następnych edycjach konkursu.

Tomasz Mikszyc

Zapraszamy do galerii