• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Kolejna matura to kolejne sukcesy naszych uczniów. O doskonałym wyniku świadczy przede wszystkim rewelacyjna średnia zdawalność uzyskana przez naszych tegorocznych absolwentów na maturze majowej – uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim uzyskali mianowicie zdawalność wynoszącą 98,6%. Jest to wynik imponujący zwłaszcza w kontekście zdawalności w liceach ogólnokształcących - wynik uzyskany w Bartoszu jest wyższy o 13,3 % niż w kraju, o 13,2% niż w województwie i aż o 16,6 5 wyższy niż w innych liceach w powiecie tomaszowskim.

   Bardzo dobre efekty pracy uzyskali absolwenci Bartosza z poszczególnych przedmiotów. Znacząco wyższe wyniki zarówno wobec kraju, jak też województwa i powiatu (nawet o ponad 20%) uzyskali z przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego, matematyki, j. angielskiego, j. rosyjskiego, języka niemieckiego i j. hiszpańskiego.

   Świetnie wypadły też wyniki z przedmiotów wybranych zdawanych na poziomie rozszerzonym. Wyższą zdawalność, nawet o 25%, wobec kraju, województwa i powiatu nasi uczniowie uzyskali z: j. polskiego, matematyki , biologii, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, języka hiszpańskiego. Wyniki wyższe niż w powiecie odnotowaliśmy z historii, zaś równe wynikom krajowym i wojewódzkim, zaś wyższe niż w powiecie z języka angielskiego.

   Tak dobrze zdany egzamin maturalny jest efektem pracy zarówno uczniów, jak też nauczycieli. Założeniem szkoły jest troska o rozwój uczniów, począwszy już od klasy pierwszej, o czym poza maturą świadczy też wynik EWD. Nasi uczniowie mogą korzystać z wielu zajęć dodatkowych, w tym nie tylko rozwijających, ale tez wyrównujących wiedzę. Uczniowie klas maturalnych co roku korzystają z dodatkowych zajęć przygotowujących ich do matury, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, biorą udział w wyjazdach edukacyjnych. Skuteczną metodą sprawdzającą się w szkole już od wielu lat jest cykl próbnych egzaminów maturalnych przeprowadzanych już w klasach drugich, w trzecich zaś powtarzających się regularnie. Z wielu przedmiotów, poza głównymi trzema maturami próbnymi realizowanymi jako projekt we współpracy z wydawnictwami, przeprowadzono nawet kilkanaście tego typu egzaminów z wielu przedmiotów.

   Dobra motywacja wpisana w tradycję Bartosza, ambicje naszych uczniów i wsparcie zarówno ze strony nauczycieli, jak też dyrektora i rodziców po raz kolejny zaowocowały sukcesem.

   Teraz pozostaje nam tylko życzyć im powodzenia w rekrutacji na wyższe uczelnie. I nie wątpimy, że jak co roku, nasi absolwenci zostaną studentami wielu prestiżowych uczelni i kierunków.

A więc- powodzenia.

Beata Grela