• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W piątek 12 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

   Spotkanie społeczności szkolnej rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, pan Leszek Bober, który powitał wszystkich zgromadzonych nauczycieli, uczniów i pracowników szkolnej administracji. Szczególnie ciepłe słowa skierował do zaproszonych na uroczystość gości – emerytowanych nauczycieli Bartosza, którzy przez wiele lat budowali wizerunek naszej szkoły. Życzenia z okazji tego święta złożyła wszystkim także przewodnicząca Rady Rodziców Kinga Łuczak. Kwiaty, które zostały wręczone przez reprezentantów społeczności uczniowskiej pani dyrektor Beacie Greli i panu dyrektorowi Leszkowi Boberowi były symbolem wdzięczności, szacunku i uznania dla pracy i zaangażowania wszystkich pedagogów Bartosza.

   Dla pierwszoklasistów był to również ważny dzień, ponieważ złożyli oni ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi członkami naszej społeczności.

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pan dyrektor przyznał nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i organizacyjne. Nagrody Dyrektora otrzymali: Beata Grela, Urszula Cybulska, Maria Dziedzic, Dariusz Skroban, Dorota Stawarska, Zenon Steczkiewicz, Wiesław Wawryszczuk, Robert Wojciechowski i Joanna Zyza oraz Barbara Kopczacka, Halina Sochan, Władysław Bondyra, Anna Greszta, Wiesław Gromek i Krzysztof Kopeć.

   Wręczono również nagrody za udział w szkolnym konkursie o św. Janie Pawle II z okazji XVIII Dnia Papieskiego – I miejsce zdobyła Martyna Lipian (II b), II miejsce – Agata Kowalczuk (II b) i III miejsce – Dominika Momot (III a).

   Uroczystość uświetnił montaż słowno - muzyczny przygotowany przez szkolne grupy The One oraz Bartosz Band pt. „Dla Niepodległej”, podczas którego można było usłyszeć pieśni takie jak: „Miejcie nadzieję...”, „Czerwone maki” czy „Ułani”.

   Wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia!

Magdalena Okoń