• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Już po raz dziesiąty Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizował Dzień Historyka. Uczniowie naszej szkoły od wielu lat uczestniczą w tej ciekawej formie popularyzacji historii. Tak było i w tym roku.

   W dniu 23 października br. uczniowie z klasy I c i II c mieli okazję uczestniczyć w trzech wykładach pracowników naukowych IH lubelskiej uczelni pod wspólnym hasłem: „Granice i pogranicza”: Limes Romanus – symbol wielkości czy słabości państwa rzymskiego? (dr hab. Ireneusz Łuć), Pogranicze polsko-ruskie i jego mieszkańcy w średniowieczu (dr hab. Mariusz Bartnicki) i Kształtowanie granicy wschodniej Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1923) (dr hab. Roman Wysocki).

   Bardzo ciekawe okazało się również autorskie spotkanie z redaktorem TV 3 Lublin Leszkiem Wiśniewskim, reżyserem filmu o gen. Józefie Hallerze i jego żołnierzach Błękitna Armia 1917-1919. Ten znakomity autor historycznych filmów dokumentalnych przedstawił fragmenty swojego dzieła oraz opowiedział o pracy przy jego realizacji. Zdradził także plany na przyszłość. Otóż następny jego film ma być poświęcony bitwom pod Tomaszowem Lubelskim.

   Na zakończenie X Dnia Historyka nasi uczniowie wzięli udział w warsztacie poprowadzonym przez prof. dr. hab. Andrzeja Pleszczyńskiego pt. Zagadnienia pogranicza słowiańsko -germańskiego w kontekście badań biologicznych (DNA) oraz dociekań cywilizacyjno-kulturowych.

   Wyjazd zorganizowali nauczyciele historii: Tomasz Mikszyc i Leszek Pienkos.

Tomasz Mikszyc

Zapraszamy do galerii