• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

  

   W dniu 15 listopada 2018 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Grzyby-skarby natury”. Organizatorem konkursu była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie, Zarządem Okręgowym Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie, Lubelską Szkołą Fotografii w Lublinie. Honorowy patronat sprawował Lubelski Kurator Oświaty. Praca pt. „Forbidden Fores” wykonana przez naszą uczennicę Karinę Annę Michniak zajęła III miejsce w tym konkursie. Gratulujemy!