• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Dnia 27 listopada 2018 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Poezji Rosyjskiej- twórczość Włodzimierza Wysockiego, zorganizowanym przez PWSZ Instytut Neofilologii w Chełmie. Do konkursu przystąpiło 67 uczniów z 20 szkół województwa lubelskiego. Nasi uczniowie reprezentowali szkołę w dwóch kategoriach: recytacja w języku polskim (Bartłomiej Szykuła kl. III a, Róża Paszt kl. II c )oraz śpiew w języku polskim (Aleksandra Brożyna kl. II b). Jury przyznało 4 nagrody główne i 25 wyróżnień. Nagrodę główną zdobył Bartłomiej Szykuła prezentujący utwór „Pomnik”. Bartek zachwycił wszystkich głosem i umiejętnościami scenicznymi. Wyróżnienie otrzymała Ola Brożyna, która zaśpiewała pieśń Wysockiego „Konie”. Gratulujemy zwycięzcom oraz paniom przygotowującym uczniów do konkursu: Beacie Greli (recytacje) i Katarzynie Ważnej (śpiew) oraz koordynującej całość Annie Lal.