• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Wielokrotnie na naszej stronie internetowej pisaliśmy o osiągnięciach uczniów naszej szkoły. Analizy podsumowujące pracę w I semestrze wskazują na to, że traktują oni swoje obowiązki z dużą odpowiedzialnością, czego dowodzą wyniki klasyfikacji, konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz działania podejmowane w ramach imprez i uroczystości mających miejsce w szkole w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

   Uczniowie BARTOSZA we wskazanym okresie zaangażowali się w ponad 30 różnego typu konkursów i olimpiad. W wielu z nich uzyskali już tytuły laureatów, zdobywali wysokie lokaty, nagrody główne i wyróżniania. Wspomnieć należy choćby o 21 Jesiennym Konkursie Recytatorskim, którego laureatką została Julia Anastaziak, reprezentując szkołę na etapie wojewódzkim, VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim, w którym również Julka zdobyła tytuł laureata, V Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Poezji Rosyjskiej, w którym Bartłomiej Szykuła uzyskał Nagrodę Główną w kategorii recytacji w j. polskim, XIX Spotkaniach z Kolędą i Pastorałką i laureacie „Złotej Gwiazdki” Szymonie Kuśmierczaku, XXIX Olimpiadzie Teologii Katolickiej i jej finalistach- Katarzynie Wolanin i Jakubie Kaczkowskim, Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz Jesiennym Konkursie Poezji Śpiewanej, w których Maja Rębisz zdobyła kolejno I i II miejsce, Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga w Warszawie, gdzie duet Bartłomiej Drabik i Jakub Kaczkowski uzyskali tytuł laureatów, Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „English Higf Flier” i tytule laureata dla Mateusza Dziury, II miejscu dziewcząt w Drużynowych Mistrzostwach Województwa w Biegach Przełajowych (Katarzyna Sendecka, Natalia Jagieła, Barbara Mazur) i innych sukcesach. Warto dodać, że nasi uczniowie uzyskali kwalifikacje do okręgowego etapu wielu olimpiad, np. Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie.

   O jakości pracy BARTOSZA świadczy też ilość uczniów, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen – od 4,75 do 5,25. Najwyższą średnią uzyskał Jakub Steczkiewicz z klasy II a, zaś w gronie wyróżnionych uczniów znaleźli się również: Justyna Borowiec, Monika Gardyjas, Adrian, Madej, Greta Mróz, Katarzyna Bucior, Daniel Lechoszest, Aleksandra Malec, Antoni Cybulski, Sylwia Grzyb, Wiktoria Ożga, Jakub Piwko, Kamila Sarzyńska, Bartłomiej Drabik, Martyna Lipian, Weronika Bondyra, Magdalena Okoń, Klaudia Tor, Bartłomiej Szykuła, Aleksandra Kwiecień, Julia Skroban i Katarzyna Żmuda.

   Imponujące są też średnie ocen uzyskane przez wiele klas, wśród których przodują : I a ze śr. 4,39, II a ze śr. 4,23 i III a ze śr. 4,19. Uczniowie BARTOSZA lubią swoją szkołę, na co wskazują wyniki frekwencji, zaś czołowe miejsca należą do I b – I miejsce, I a – II miejsce i II a – III miejsce. W tej kategorii na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencji: Roksana Czop. Daniel Lechoszest, Katarzyna Wolanin, Tomasz Krawczyk, Weronika Bondyra, Kinga Dmitroca i Mateusz Dziura.

   Wielu uczniów pracuje przy organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, wśród których znalazły się koncerty (np. Dla Niepodległej), akcje charytatywne (np. Paczka Marzeń), uroczystości patriotyczne (np. Święto Niepodległości), akcje profilaktyczne (np. Dzień Walki z AIDS), wycieczki (np. pielgrzymka na Jasną Górę), wyjazdy edukacyjne (np. pokazy fizyczne , laboratoria w Centrum Nauki Kopernik), imprezy świąteczne oparte na tradycji (np. Z kolędą po Europie) i wiele innych.

   Stale pracujemy nad komfortem pracy w BARTOSZU. W I semestrze tego roku szkolnego wymienione zostały komputery w 15 salach lekcyjnych, w pokoju nauczycielskim, który wyposażono też w dodatkową kserokopiarkę. Zakupiliśmy 110 stolików lekcyjnych, 200 krzeseł oraz szafy do wielu sal zajęciowych. Na terenie hali sportowej dokonany został remont sali do tenisa.

   Dziękujemy wszystkim , którzy pracują na sukces szkoły- uczniom, którzy mogą poszczycić się wysokimi wynikami i aktywnością w różnych obszarach edukacyjnych oraz nauczycielom, którzy opiekują się młodymi talentami, wspierając ich rozwój i motywując do efektywnej pracy.

Beata Grela