• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Wielu naszych kolegów i koleżanek z klas drugich rozpoczęło kurs na prawo jazdy, co wiąże się z podjęciem odpowiedzialności na drodze za siebie i innych. Zorganizowano więc w szkole spotkanie z przedstawicielami tomaszowskiej policji.

   W związku z tym obejrzeliśmy prezentację ukazującą skutki nadmiernej prędkości, młodzieńczej brawury, i jazdy samochodem bez zapinania pasów. Materiały przygotowane przez naszych gości miały też na celu ostrzeżenie potencjalnych kierowców przed bezmyślnym wsiadaniem za kółko w stanie nietrzeźwym, chęcią popisania się przed kolegami, a także uświadomienie nam, że szybka jazda nie zagraża jedynie kierowcy, lecz także pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Drastyczne ujęcia zdecydowanie przekonały nas, że skutki naruszania przepisów i lekceważenia zasady ostrożności na drodze bywają przerażające i często niestety, nieodwracalne.

   Wszystkim życzymy spokojnych i bezpiecznych ferii.

Magdalena Okoń