• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W dniu 7.02.2019 r. nasi licealiści odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim, gdzie mieli okazję zapoznać się z historiami życia dwóch nauczycieli pracujących w okresie międzywojennym w naszej szkole. Prelegentką była pani mgr Ewa Koper z Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu. Swoje wystąpienie zatytułowała: Zagubione historie – opowieść o nauczycielach z Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Opowieść dedykowała Josefowi Klinghoferowi i Helenie Tomos.

   Losy pierwszego bohatera pokazują historię inteligencji żydowskiej i okrutny czas wojny, natomiast pani Heleny – poświecenie przedwojennych nauczycieli oraz dramatyczne skutki okupacji niemieckiej dla patriotycznych polskich rodzin.

   Niewątpliwie losy tych ludzi uczą nas, jak ważne jest człowieczeństwo, dbanie o uniwersalne wartości oraz jak wielka jest umiejętność poświęcenia się dla drugiego człowieka bez wzglądu na narodowość czy wyznanie.

   Dla naszej młodzieży była to wspaniała lekcja historii, za którą dziękujemy.

Marianna Stopyra-Gardiasz