• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

    Tomaszowski BARTOSZ gościł śpiewających uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego. Organizatorami festiwalu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1: pedagog i nauczyciel języka niemieckiego -Katarzyna Ważna oraz nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Honorowy Patronat nad festiwalem sprawuje Starosta Tomaszowski pan Henryk Karwan oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie pan Piotr Majchrzak, którego reprezentował pan Michał Rządkowski. Na konkursie Starostę Tomaszowskiego reprezentowała pani Katarzyna Gucz - Członek Zarządu Powiatu. W tym roku festiwal otrzymał również wsparcie finansowe od Nadleśnictwa Tomaszów. Priorytetowym celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych oraz wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych wokalnie i językowo, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej, porównanie swoich możliwości z rówieśnikami z innych szkół oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji.

   Festiwal został uroczyście otwarty przez dyrektora ZS Nr 1 pana Leszka Bobera, który przywitał wszystkich przybyłych uczestników i ich opiekunów.

   W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 23 uczniów szkół podstawowych z następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Podhorcach,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim.
 • Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku,
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym,
 • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września 1939r. w Majdanie Górnym,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach,
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Telatynie,
 • Szkoła Podstawowa im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej
 • Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
 • Szkoła Podstawowa im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii,
 • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu.

   Wszyscy uczestnicy wykonywali obowiązkowo jeden utwór w języku angielskim oraz drugi w językach niemieckim lub rosyjskim. Wykonawców oceniało jury w składzie: Stanisław Ważny – przewodniczący jury, Michał Rządkowski- przedstawiciel Konsulatu Austrii w Lublinie, Elżbieta Pikuła- nauczyciel języka rosyjskiego w ZS Nr 1, Urszula Cybulska- nauczyciel języka angielskiego w ZS Nr 1, Katarzyna Ważna- nauczyciel języka niemieckiego i pedagog w ZS Nr 1.

   Uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali zróżnicowany poziom wokalny. Nagrodę za zajęcie I miejsca otrzymała Julia Stepaniuk ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej. Julia prezentowała bardzo wysoki poziom wokalny. II miejsce zdobyła Aleksandra Skrzypczuk, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. III miejsca otrzymała Karina Pastuła, uczennica Szkoły Podstawowej im. Gen Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Nagrodę specjalną Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymała Oliwia Bielecka ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

   Jury przyznało także nagrody za poprawność językową. W kategorii języka angielskiego zdobyła ją Julia Stepaniuk ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej. Za wymowę w języku rosyjskim nagrodę otrzymała Klaudia Safaryn uczennica Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Telatynie oraz w kategorii języka niemieckiego Anna Wrześniowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach.

   Tegorocznymi sponsorami festiwalu są: Starosta Tomaszowski- Henryk Karwan, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak oraz Nadleśniczy Leszek Dmitroca. Dzięki ich przychylności i hojności zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.

   Słodki poczęstunek został przygotowany przez uczniów klas I A i II C, uczniowie tych klas zaangażowali się w obsługę techniczną VIII edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Konferansjerami podczas festiwalu były Julia Anastaziak oraz Róża Paszt- uczennice klasy II C. Organizatorzy gratulują zwycięzcom i zapraszają na kolejne edycje!

Katarzyna Ważna, Urszula Cybulska

Informujemy uprzejmie, że za łączną kwotę 300zł (trzysta złotych), na którą zostały przedłożone rachunki zakupiono nagrody dla zwycięzców VIII Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej za zajęcia I, II, III miejsca oraz nagrody za poprawność językową.

Organizatorzy festiwalu

Zapraszamy do galerii