• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim został zorganizowany i przeprowadzony powiatowy konkurs fotograficzny pod hasłem „Czytanie jest pasją. Bohaterowie moich ulubionych lektur”, skierowany do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

   Już po raz czwarty został objęty patronatem przez Starostę Tomaszowskiego Henryka Karwana.

   W tegorocznej , szóstej edycji, udział wzięło 7 uczniów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Sabaudii, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim i Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.

   Dnia 21 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie jury w składzie: Maria Gęborys, Marzanna Mucha, Katarzyna Soluch i Dorota Wujec, które dokonało oglądu i analizy 15 prac fotograficznych. Przedmiotem oceny poszczególnych fotografii była zgodność z tematyką konkursu, sugestywność i oryginalność w podejściu do tematu, wyobraźnia artystyczna oraz technika wykonania.

   Ze względu na wyjątkowo małą w tej edycji liczbę uczestników oraz bardzo wyrównany poziom prac jury podjęło decyzję o przyznaniu wszystkim uczestnikom miejsc punktowanych, przyznając jednocześnie każdemu wyróżnienie w jakiejś dziedzinie. W ten sposób dokonano przydziału miejsc:

I miejsce ex aequo 

1. Gabriel Birunt za ilustrację do noweli „Kamizelka” (wyróżnienie za wybór nieoczywistego i nietypowego bohatera) oraz bohaterów „Opowieści z Narnii”. ZS nr 1 W Tomaszowie Lub.

2. Patryk Słoniec za „Czerwonego Kapturka” (wyróżnienie za uchwycenie bajkowej atmosfery). ZS nr 1 w Tomaszowie Lub.

II miejsce ex aequo 

1. Aleksandra Latos za portret Jagny Boryny (wyróżnienie za szczegółowe odwzorowanie postaci literackiej). SP nr 1 w Tomaszowie Lub.

2. Katarzyna Zubiak za scenę balkonową z „Romea i Julii” i postacie Aliny i Balladyny (wyróżnienie za ciekawe ujęcie postaci i piękne plenery). ZS nr 2 w Tomaszowie Lub.

III miejsce ex aequo

1. Karina Anna Michniak za portrety postaci z „Dziewczyny nie biją” i „Niepokoju” (wyróżnienie za wysoki poziom techniczny fotografii). ZS nr 1 w Tomaszowie Lub.

2. Aleksandra Chołody za „Współczesnego Czerwonego Kapturka” (wyróżnienie za ciekawą i niejednoznaczną interpretację postaci). SP w Sabaudii.

3. Julia Kusiak za „Moja Diabolinę” ( wyróżnienie za połączenie inspiracji książką i filmem). SP w Sabaudii.

   Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. W tym dniu zostanie również zaprezentowana wystawa pokonkursowa.

   Nagrody dla laureatów ufundował Starosta Tomaszowski Henryk Karwan oraz biblioteka ZS nr 1. Panu Staroście składamy serdeczne podziękowania za patronat i wsparcie finansowe naszego konkursu.

   Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały :Maria Gęborys, Marzanna Mucha , Katarzyna Soluch i Dorota Wujec.

Dorota Wujec