• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Po raz kolejny rusza nabór wniosków na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z naszego województwa. Będą one przyznawane w ramach programów: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Programy te współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i Województwa Lubelskiego, zaś realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Nasi uczniowie tradycyjnie już od lat są stypendystami tych programów, dlatego w tym roku zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z możliwości, jakie daje tego typu wsparcie.

   Konkretne informacje ( dokumenty, kryteria itp.) umieszczone są na stronie:

www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”

Nabór wniosków prowadzony jest w dniach 2-20 września 2019 r.

Beata Grela