• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W dniu 20 września 2019 r. w Tomaszowie Lubelskim gościł Minister Edukacji Narodowej, Pan Dariusz Piontkowski., który wziął udział w spotkaniu „Zawodowy Strzał w 10!”, zorganizowanym w związku z realizacją polityki oświatowej państwa rok szkolny 2019/2020, w której jednym z priorytetów jest : „Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego”.

   Spotkanie poprzedziło uroczyste złożenie wieńców na cmentarzu wojennym w Tomaszowie Lubelskim, na którym znajdują sie kwatery żołnierzy walczących w okolicach Tomaszowa we wrześniu 1939 roku. Obok kwater żołnierzy wybudowano pomnik ku czci bohaterów poległych w obronie ojczyzny w latach 1939-1945. Na cmentarzu znajduje się także grób gen. Tadeusza Piskora - dowódcy połączonych armii "Kraków" i "Lublin". Jego prochy zostały sprowadzone z Anglii w 1990 roku. Wieńce złożyli też reprezentanci społeczności uczniowskiej BARTOSZA, zaś w uroczystości wziął udział Poczet Sztandarowy naszej szkoły. Wydarzenie nabrało szczególnego charakteru ze względu na obecnych gości. Oprócz Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, wzięli w nim udział Poseł na sejm RP Tomasz Zieliński, Lubelski Kurator Oświaty- pani Teresa Misiuk oraz Starosta Tomaszowski- pan Henryk Karwan.

   Uroczystość upamiętniła walki, jakie odbyły się pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939 roku.