• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Cele konkursu:

1) Popularyzowanie historii II wojny światowej w związku z 80. rocznicą wybuchu wojny i 75. rocznicą Powstania Warszawskiego.

2) Mobilizacja uczniów do czytania i pogłębiania wiedzy historycznej, literackiej i filmowej.

3) Uświadomienie wagi stwierdzenia, że „wolność nie jest nam dana na zawsze”.

Organizator konkursu: biblioteka szkolna

Uczestnicy: uczniowie szkoły

Czas trwania: wrzesień 2019 – kwiecień 2020

Nagrody: książki i ocena celująca cząstkowa z historii w II semestrze (za I, II i III miejsce)

Przebieg konkursu:

  • Co 3 tygodnie w gablocie obok biblioteki będą zamieszczane zadania konkursowe tematycznie związane z historią II wojny światowej (łącznie 8).
  • Uczestnicy będą składać w bibliotece podpisane odpowiedzi w wyznaczonych terminach (patrz niżej).
  • Zadania będą punktowane według zasady 1 prawidłowa odpowiedź – 1 punkt (zadanie może wymagać odpowiedzi na kilka elementów pytania).
  • Punkty uzyskane za zadania sumują się.
  • Podsumowanie I etapu konkursu po zakończeniu I semestru, rozstrzygnięcie – przed zakończeniem roku klas III.

1 Zadanie konkursowe – 23.09. – 15.10.2019

2 Zadanie konkursowe – 16.10 – 8.11.2019

3 Zadanie konkursowe – 12.11. – 29.11.2019

4  Zadanie konkursowe – 2.12. – 20.12.2019

5 Zadanie konkursowe – 20.12.2019 – 10.01.2020

6 Zadanie konkursowe – 10.01. -31.01.2020

7  Zadanie konkursowe – 3.02. – 21.02.2020

8  Zadanie konkursowe– 21.02. – 13.03.2020