• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   25 września 2019 roku w naszej szkole odbył się test eliminacyjny z wiedzy o Węgrzech i stosunkach polsko-węgierskich. Był on kolejną częścią zadania realizowanego w ramach projektu „Rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej partnerstwem Polski i Węgier”. Projekt ten jest prowadzony przez Starostwo Tomaszowskie i biorą w nim udział wszystkie szkoły średnie z naszego miasta.

   Wcześniej, w sierpniu tego roku, w ramach projektu w serii wykładów odbywających się na terenie pałacu w Krasiczynie wzięli udział nasi uczniowie – Jakub Kaczkowski – III c i Bartłomiej Drabik – III b. zaś 12 września 2019 roku, odbył się wykład dr Łukasza Lewkowicza dotyczący stosunków polsko-węgierskich w ubiegłych wiekach oraz współcześnie. Uczestnicząca w nim grupa uczniów klas humanistycznych mogła w ten sposób uzupełnić swoją wiedzę szkolną i przygotować się do jej sprawdzenia za pomocą testu. Sprawdzian ten miał wyłonić pięcioosobową grupę laureatów , którzy w nagrodę mieli wziąć udział w wyjeździe studyjnym do Budapesztu w dniach 2-4 października 2019.

   Test został przygotowany wspólnie przez nauczycieli historii ze szkół średnich naszego powiatu. We wszystkich odbył się w tym samym terminie i czasie i z każdej miał wyłonić 5 laureatów.

   Eliminacje rozpoczęły się o godz. 9.40 w auli im. dyr. J. Rybickiego i trwały 45 min. Składały się z 25 zadań jednokrotnego wyboru obejmujących przekrojowo całość dziejów stosunków polsko-węgierskich i historii Węgier. Udział w nich wzięło 22 uczniów. Po zakończeniu testu komisja konkursowa w składzie pani wicedyrektor Beata Grela i nauczyciele historii- Leszek Pienkos i Dorota Wujec oceniła prace według załączonego klucza. Wyniki zostały podane zainteresowanym uczniom, a z przebiegu testu sporządzono protokół.

   W gronie laureatów znaleźli się Damian Kiszczuk (kl.2c), Katarzyna Wojtkielewicz (kl.1dg), Wiktoria Wawryszczuk (kl.1bp), Patryk Przednowek (kl.3c) i Bartłomiej Szponar (kl.1ag). Uczniowie ci pod opieką dyrektora pana Leszka Bobera i Leszka Pienkosa wzięli udział w wyjeździe studyjnym.

   Mamy nadzieję, że jest to początek dłuższej i głębszej współpracy między szkołami polskimi i węgierskimi, która umożliwi naszym uczniom lepsze poznanie kultury i historii naszych południowych sąsiadów.

Dorota Wujec

Zapraszamy do galerii