• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Tradycją naszego liceum stały się wyjazdy uczniów z klas biol. –chem. wraz z opiekunami na zajęcia edukacyjne z biologii, które tym razem odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz w Muzeum Zoologii na UMCS w Lublinie. W wyjeździe zorganizowanym 20 marca 2020 r. przez Dorotę Stawarską uczestniczyli uczniowie klas I bg i II b. Zajęcia obejmowały wykład dotyczący informacji i opinii na temat Uniwersytetu Przyrodniczego, zawitaliśmy także do laboratorium, gdzie odbyły się warsztaty z części praktycznej.  I tu poczuliśmy się jak prawdziwi naukowcy uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego:

1. Rośliny kosmetyczne - praktyczne przygotowanie kosmetyków - dr hab. Mirosława Chwil

2. Kolorowy świat roślin – barwniki roślinne - dr hab. Renata Matraszek

3. Podróż do wnętrza komórki roślinnej - dr Marta Dmitruk,

   Kolejnym punktem była wizyta w Muzeum Zoologicznym na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie. Muzeum Zoologiczne posiada salę ekspozycyjną, gdzie w gablotach zaprezentowano faunę bezkręgowców i kręgowców niższych. W wolnostojących witrynach znajdują się okazy wystawowe ptaków i ssaków. Eksponaty dużych krajowych gatunków ssaków są prezentowane na postumentach w wydzielonym fragmencie sali. Na korytarzu przed wejściem do Muzeum znajdują się witryny z ekspozycją osteologiczną, prezentującą szkielety kręgowców i ich fragmenty.

   Zajęcia dla uczniów prowadził dr Jacek Chobotow

   Zajęcia te pomogły nam w utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki

Zapraszamy do galerii