• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W tegorocznej XII edycji konkursu „Lubelszczyzna- moja Mała Ojczyzna” zorganizowanego pod hasłem: „ROTOCZE W UNESCO” wzięła udział drużyna reprezentująca naszą szkołę. W jej skład wchodzili: Julia Sagan, Julia Ścirka i Michał Suski. Nasi uczniowie tradycyjnie już zdobyli w tym konkursie III miejsce.

   Patronat nad konkursem sprawowali: Teresa Misiuk- Lubelski Kurator Oświaty, Wojewoda Lubelski- Lech Sprawka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego- Jarosław Stawiarski

   Zespołem konkursowym opiekowali się Anna Branach i Robert Wojciechowski .

Gratulujemy sukcesu.