• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   

   W roku 2021 przypadają 120. i 100. rocznica pobytu Naczelnika Państwa i Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. Po raz pierwszy, czyli w 1901 r., był to tylko chwilowy pobyt, kiedy po ucieczce z więzienia w Petersburgu starał się przedostać ze swoją małżonką Marią przez Zamość i Tomaszów do Lwowa.

   Po raz drugi pojawił się w Tomaszowie 20.03.1921 r., już jako przywódca odrodzonego państwa polskiego, aby udekorować Krzyżem Virtuti Militari dwa miejscowe pułki kawalerii. Przybył najpierw koleją do Bełżca, skąd powozem z asystą wojskową udał się do Tomaszowa. Warto wspomnieć, że przez część tej trasy powóz był ciągnięty przez znamienitych obywateli miasta w dowód wielkiego szacunku dla budowniczego odrodzonej Polski.

   W samym Tomaszowie wzniesiono wówczas łuk triumfalny, przy którym odbyło się uroczyste powitanie. W tej części uroczystości wzięła udział uczennica naszej szkoły Zuzanna Fedczyszynówna, która wygłosiła krótkie przemówienie. Następnie Marszałek udał się na Siwą Dolinę, gdzie odebrał defiladę zgromadzonych oddziałów.

   Po południu Józef Piłsudski odwiedził naszą szkołę, która nosiła wtedy nazwę Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego. W imieniu uczniów przywitał go przemówieniem Wacław Starzyk. Marszałek zwiedził budynek, obejrzał wystawę prac uczniowskich (po czym wybrał z niej na pamiątkę drobny eksponat ) i dokonał wpisu do księgi pamiątkowej. Dokładnie wypytywał o sprawy uczniów, o metody i zakres nauczania. Zapewne został wcześniej poinformowany o wyjątkowo patriotycznej postawie młodzieży w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, co dodatkowo mogło się przyczynić do chęci odwiedzenia najważniejszej wówczas w Tomaszowie placówki oświatowej i kulturalnej. Po zakończeniu zwiedzania został pożegnany przez zgromadzonych uczniów chóralnym śpiewem pieśni patriotycznych i gromkimi okrzykami „Niech żyje!”

   Pamiątką po tych odwiedzinach jest wpis do kroniki szkolnej zachowanej do dzisiaj w szkolnym muzeum.

   Obecnie świętujemy 100. rocznicę tych wydarzeń – powiat tomaszowski ogłosił 2021 rok Rokiem Marszałka Piłsudskiego. Pamiątką po tych uroczystościach ma być kolejny, pełniący funkcję pomnika, łuk triumfalny, który zostanie wzniesiony przed frontonem naszej szkoły.