• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W dniu 1 września 2021 roku odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W związku z tym prosimy wszystkich uczniów o zapoznanie się z obowiązującym w tym dniu harmonogramem: 

  • godz. 9.15 - uczniowie wszystkich klas spotykają się na hali sportowej szkoły,
  • po spotkaniu ogólnym uczniowie klas I pozostają na hali, gdzie spotkają się z wychowawcami, następnie zaś zostaną przez nich zapoznani z organizacją i funkcjonowaniem szkoły,
  • uczniowie klas II i III po spotkaniu ogólnym przechodzą do swoich klas na spotkania z wychowawcami według poniżej załączonego przydziału sal,
  • wszystkich uczniów obowiązuje w szkole reżim sanitarny, a więc zachowanie odpowiedniego dystansu, noszenie maseczek na korytarzu, dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły i po jej opuszczeniu (dozownik przy wejściu na halę).

 

Przydział sal na spotkania klasowe dla klas II i II

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

II a

43

Marianna Stopyra-Gardiasz

II b

37

Izabela Gwiazdowska

II c

3

Roman Soniak

II d

38

Halina Radzięciak

III ap

36

Anna Lal

III bp

42

Jolanta Pasierb

III cp

29

Halina Joniec

III dp

47

Maria Gęborys

III ep

40

Renata Koperwas

III ag

41

Marta Smaler

III bg

22

Dorota Stawarska

III cg

56

Krzysztof Wróbel

III dg

27

Anna Branach

III eg

25

Beata Głuszek

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1września 2021 r.


Poniżej link do szczegółowych zaleceń.


https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11413/zal/Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesie%F1_2021.pdf

   Wewnętrzny regulamin procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce BIP (Dokumenty)

Beata Grela