• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W środę 13.10.2021 r. w naszej szkole odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na początku zabrał głos dyrektor pan Leszek Bober, który powitał wszystkich uczniów oraz zaproszonych gości: dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pana Andrzeja Bulicza oraz przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole - panią Jolantę Deryło. Zarówno pan dyrektor Andrzej Bulicz, jak też pani Jolanta Deryło zwrócili uwagę na ogromną rolę szkoły i nauczycieli w kształtowaniu osobowości i świadomości intelektualnej młodych ludzi. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli pani dyrektor Beacie Greli kwiaty będące symbolem wdzięczności, szacunku i uznania dla pracy wszystkich nauczycieli Bartosza.

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor szkoły przyznał pracownikom nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne. Wśród nich znaleźli się nauczyciele: pani Jadwiga Błahuta, pan Leszek Bury, pani Małgorzata Czaja-Barbara, pani Maria Gęborys, pani Jolanta Pasierb, pan Leszek Pienkos, pani Halina Radzięciak, pani Katarzyna Soluch, pan Roman Soniak, pan Robert Wojciechowski, pani Joanna Zyza, pracownicy administracji: pani Anna Greszta, pani Magdalena Dąbrowska, oraz pracownicy obsługi: pani Dorota Wysoczyńska, pani Agnieszka Dziura i pan Krzysztof Kopeć. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów.

   Przygotowany przez młodzież montaż słowno - muzyczny dotyczył wartości kształtowanych przez szkołę i poruszył wielu słuchaczy, ponieważ każdy wykonawca włożył w swój występ cząstkę siebie.

   Tego dnia odbyło się również uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Ich reprezentanci złożyli przysięgę, jednocześnie stając się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Mamy nadzieję, że stanie się ona dla nich inspiracją do rozwoju i szukania własnej drogi życiowej. Z okazji tego święta wręczone zostały też inne wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Podczas obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Starosty odebrali dyrektor pan Leszek Bober, wicedyrektor – pani Beata Grela i pan Tomasz Mikszyc, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty wyróżniony został za swoje zaangażowanie i sukcesy pan Krzysztof Wróbel.

   W imieniu młodzieży szkolnej wszystkim tym, którzy świętują Dzień Nauczyciela, wszystkim pracownikom oświaty jeszcze raz dziękujemy za wsparcie, opiekę i pomoc. Nauczycielom życzymy wytrwałości i wielu sukcesów w pracy pedagogicznej

Claudia Grzesik

Zapraszamy do galerii