• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Konkurs recytatorski skierowany dla uczniów szkół podstawowych został rozstrzygnięty.

Celem konkursu było:

1. Promowanie wśród młodzieży kultury krajów niemieckojęzycznych.

2. Doskonalenie poprawności językowej.

3. Szerzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego.

4. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności językowych i recytatorskich.

   Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych nagrań, wszystkim uczestnikom gratulujemy, a opiekunom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu.

   Jury uzgodniło następujące wyniki:

I miejsce: Paula Litwin, Szkoła Podstawowa w Suścu,

II miejsce: Vanessa Żarnowska, Szkoła Podstawowa w Bełżcu,

III miejsce: Karol Łasocha, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tomaszowie Lubelskim,

   Nagroda specjalna za poprawność językową: Julia Urbańska, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Michalowie,

   Nagrody dyrektora I LO: Szymon Majdanik, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Little Oxford w Tomaszowie Lubelskim; Wiktor Krech, Szkoła Podstawowa nr 2 w Tomaszowie Lubelskim; Maciej Wolanin, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu, Wyróżnienia: Kinga Buczek, Szkoła Podstawowa w Suścu; Hanna Faryna, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim; Monika Kukiełka, Szkoła Podstawowa w Suścu, Katarzyna Leńczuk, Szkoła Podstawowa w Suścu; Michał Makarewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelski.

   O terminie rozdania dyplomów, nagród i upominków dla nagrodzonych oraz wszystkich uczestników III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej organizatorzy powiadomią w późniejszym czasie.