• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Klasy I

   Uczniów obowiązują podręczniki wskazane w komunikacie w zakładce "Uczniowie". Ze względu jednak na zmiany w podstawie programowej i wprowadzenie nowego przedmiotu uczniowie klas I do września 2022 r. wstrzymują się z kupnem podręczników do historii, historii i teraźniejszości, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz wos-u w przypadku poziomu rozszerzonego (na poziomie podstawowym przedmiot ten w ogóle nie występuje w siatce godzin)

Klasy II, III i IV

   Uczniów obowiązują kontynuacje podręczników z poprzednich lat w zależności od wybranych rozszerzeń; uczniowie wymienionych klas do września 2022 r. wstrzymują się z kupnem podręczników do języka angielskiego.