• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Tym razem 1 września 2022 r. o godz. 9.00 uczniowie naszej szkoły w szczególny sposób zakończyli okres wakacji, gdyż to właśnie w Bartoszu odbyła się powiatowa uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Otwierający ją dyrektor – pan Leszek Bober zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter naszej szkoły, która zapewnia uczniom osiąganie sukcesów, uczy kreatywności, pozwala na rozwijanie talentów i zainteresowań. Witając uczniów klas I, którzy w Bartoszu dopiero rozpoczynają naukę, życzył im świetnych wyników w procesie edukacji.


W uroczystości wzięli udział goście, wśród których byli absolwenci naszej szkoły pełniący dziś ważne funkcje, reprezentujący czołowe instytucje państwowe – pan Tomasz Zieliński, Poseł na Sejm RP, pani Barbara Krawczyk – starszy wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty, pan Henryk Karwan- Starosta Tomaszowski, pani Jolanta Deryło- Przewodnicząca Rady Rodziców w I LO im. Bartosza Głowackiego. Swoją obecnością zaszczycił nas też Wicestarosta Tomaszowski- pan Jarosław Korzeń oraz dyrektorzy tomaszowskich szkół i rodzice uczniów. Zarówno pan Tomasz Zieliński, jak też pani wizytator Barbara Krawczyk z sentymentem i szacunkiem wspominali okres nauki w Bartoszu, wskazując na jego istotną rolę w kształtowaniu ich osobowości i systemu wartości. Rolę bezpośredniego kontaktu z nauczycielem podkreśliła w swoim wystąpieniu pani wizytator. Pan Tomasz Zieliński i pan Starosta Henryk Karwan poruszyli kwestię stałego rozwoju samej szkoły i jej infrastruktury, czego kolejnym etapem będzie realizowany dzięki wsparciu pana Tomasza Zielińskiego i Starosty Tomaszowskiego projekt dotyczący zagospodarowania trenu Bartosza – pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, ścieżek rekreacyjnych, itp. Goście, zwracając się do uczestniczących w uroczystości uczniów klas I, podkreślali fakt, że otrzymali szczególną szansę zdobywania wiedzy w szkole, która nie tylko dba o wykształcenie młodzieży, ale też troszczy się o świadomość patriotyczną uczniów.


W tym szczególnym dniu nie zabrakło też wspomnień związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. O potrzebie kultywowania pamięci o tym dramacie wspomniał dyrektor Bartosza, nawiązując do tragedii, jaka dziś rozgrywa się za naszą wschodnią granicą.

Pięknym domknięciem całości był spektakl artystyczny, w którym motywem przewodnim stały się marzenia młodych ludzi. Zarówno słowa wierszy, jak też piosenki wykonane podczas występu poruszyły słuchaczy przekazem i zachwyciły poziomem wykonania. W spektaklu udział wzięli :prowadzący całość- Katarzyna Gozdek i Piotr Leńczuk, zespół recytatorów: Kornelia Kawka, Aleksandra Kowalik i Claudia Grzesik, reprezentujące szkolny zespół The One : Amelia Knap, Ewa Mazur i Aleksandra Mazur. Nad techniczną obsługą imprezy czuwali Kacper Krzaczkowski i Kamil Olbracht. Opiekę nad przygotowaniem całości sprawowały Beata Grela i Katarzyna Ważna.

Beata Grela

Zapraszamy do galerii