• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   2 września bieżącego roku w naszej bibliotece szkolnej odbyła się coroczna kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie. W tym wydarzeniu brała udział klasa 2c. Każdy z uczestników przeczytał kilka strof poezji Adama Mickiewicza ze zbioru ,,Ballady i romanse, m.in. ,,Świteziankę", ,,Panią Twardowską" oraz ,,Lilije". Uczniowie mieli okazję na nowo odkryć piękno polskiej literatury i poszerzyć wiedzę na temat tego wybitnego autora.

Zapraszamy do galerii