• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W piątek, 30 września 2022 roku 5 klas matematyczno-fizycznych z Bartosza pojechało na pokazy fizyczne organizowane w Instytucie Fizyki UMCS w Lublinie. W trakcie pokazów nauczyciele akademiccy zaprezentowali i omówili eksperymenty fizyczne z czterech wybranych działów fizyki: ciecze, ruch obrotowy bryły sztywnej, elektrostatyka i optyka. W trakcie pokazów chętni uczniowie brali udział w prowadzonych doświadczeniach. Ciekawostką jest fakt, że jeden z ośmiu fizyków prowadzących pokazy jest absolwentem naszego liceum. Po pokazach klasa 1a posiliła się w mowo otwartym MacDonaldzie w Krasnymstawie, klasa 1e bawiła się w paintball, klasa 2a wybrała zabawę na trampolinach, natomiast klasy 3a i 3c udały się na zwiedzanie Skansenu Wsi Lubelskiej. Ostatni dzień września pożegnał wszystkich uczestników wycieczki strugami jesiennego deszczu.

Zapraszamy do galerii