• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    13 października 2022 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości gościliśmy dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, pana Andrzeja Bulicza oraz wiceprzewodniczącego Rady Rodziców, pana Piotra Cymbałę. Uczniowie pod opieką pań Marii Gęborys oraz Katarzyny Ważnej przygotowali montaż słowno-muzyczny, który zachwycił wszystkich zebranych uczestników. Wyrazem wdzięczności za trud i codzienną pracę z młodzieżą był bukiet kwiatów ofiarowany symbolicznie na ręce dyrekcji wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i organizacyjne nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi zostały wręczone Nagrody Dyrektora.W tym dniu odbyło się także uroczyste ślubowanie klas pierwszych.

   Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły dziękujemy za wsparcie, codzienną pracę i serce wkładane w nasze wychowanie i edukację. Naszym najmłodszym kolegom życzymy wielu powodów do radości i satysfakcji z nauki w czasie najbliższych czterech lat.

Julia Kot

Zapraszamy do galerii