• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   

   Najlepsze szkoły ponadpodstawowe z województwa lubelskiego otrzymają tytuły i wyróżnienia w ramach projektu certyfikacyjnego w konkursie organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie 21 kwietnia 2023 r. odbył się finał XI edycji konkursu „Szkoła Innowacji”.

   Kapituła konkursowa nagrodziła te placówki, które realizują kreatywne pomysły oraz wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami. Oceniane było również to, czy szkoły wspierają praktyczną edukację swoich uczniów oraz czy angażują się we współpracę międzynarodową. Tytuł „Lidera Innowacji” przyznany był w 6 kategoriach: Szkoła, Dyrektor, Nauczyciel, Biblioteka, Inicjatywa oraz Uczeń.

   W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny już otrzymało tytuł Lidera w kategorii Szkoła.

   Uzyskanie także w tym roku owego wyróżnienia dowodzi wysokiej wartości podejmowanych w szkole inicjatyw, podnosi też prestiż Bartosza w środowisku lokalnym.

   W uroczystej gali finałowej uczestniczył dyrektor szkoły pan Leszek Bober, który w imieniu społeczności szkolnej odebrał przyznany Bartoszowi certyfikat.

Beata Grela