• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Nasi uczniowie- tym razem tworzący duet- Bartłomiej Drabik (II b) - wokal i Jakub Kaczkowski (II c) - akompaniament, po raz kolejny odnieśli wielki sukces. W dniach 4-5 czerwca 2019 roku w Łodzi odbył się finał VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej, w którym wystąpiło 40 uczestników. W tym elitarnym gronie znaleźli się właśnie nasi uczniowie. Talent Bartka i Kuby, ich zaangażowanie, wrażliwość muzyczna i pasja spowodowały, że zachwycili jury. Do uroczystej gali- koncertu finałowego spośród wszystkich uczestników wybrano tylko 13 osób, w tym uczniów BARTOSZA.

   W festiwalu Bartek i Kuba zdobyli III miejsce, co jest tym większym dokonaniem z powodu bardzo wysokiego poziomu uczestników konkursu. Uczniowie są członkami szkolnych zespołów Bartosz Band i The One a opiekuje się nimi Katarzyna Ważna.

   Cieszymy się z wielkiego sukcesu i czekamy na następne.

    Tym cytatem rozpoczęto I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej, który odbył się w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych w Łosińcu, Bełżcu, Lubyczy Królewskiej i Tomaszowie Lubelskim. Prezentacje oceniało jury w składzie: Beata Grela – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Nr 1 i przewodnicząca jury, Anna Lal – nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Nr 1 oraz Jacek Pawłucki, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.

   Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce zdobyła Katarzyna Łysiak, uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej Little Oxford w Tomaszowie Lubelskim, II miejsce – Martyna Nowicka ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, III miejsce należy do Dominika Kuźniarza ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. Wyróżnienia zdobyli: Mateusz Czykierda, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Michał Weprzędz z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bełżcu oraz Julia Borowicz, uczennica Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu.

   Konkurs zorganizowały :Anna Lal i Agnieszka Łasocha-Halusiak.

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom i zapraszamy do kolejnych edycji.

Zapraszamy do galerii

   W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim został zorganizowany i przeprowadzony powiatowy konkurs fotograficzny pod hasłem „Czytanie jest pasją. Bohaterowie moich ulubionych lektur”, skierowany do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

   Już po raz czwarty został objęty patronatem przez Starostę Tomaszowskiego Henryka Karwana.

   W tegorocznej , szóstej edycji, udział wzięło 7 uczniów z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Sabaudii, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim i Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.

   Dnia 21 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie jury w składzie: Maria Gęborys, Marzanna Mucha, Katarzyna Soluch i Dorota Wujec, które dokonało oglądu i analizy 15 prac fotograficznych. Przedmiotem oceny poszczególnych fotografii była zgodność z tematyką konkursu, sugestywność i oryginalność w podejściu do tematu, wyobraźnia artystyczna oraz technika wykonania.

   Ze względu na wyjątkowo małą w tej edycji liczbę uczestników oraz bardzo wyrównany poziom prac jury podjęło decyzję o przyznaniu wszystkim uczestnikom miejsc punktowanych, przyznając jednocześnie każdemu wyróżnienie w jakiejś dziedzinie. W ten sposób dokonano przydziału miejsc:

I miejsce ex aequo 

1. Gabriel Birunt za ilustrację do noweli „Kamizelka” (wyróżnienie za wybór nieoczywistego i nietypowego bohatera) oraz bohaterów „Opowieści z Narnii”. ZS nr 1 W Tomaszowie Lub.

2. Patryk Słoniec za „Czerwonego Kapturka” (wyróżnienie za uchwycenie bajkowej atmosfery). ZS nr 1 w Tomaszowie Lub.

II miejsce ex aequo 

1. Aleksandra Latos za portret Jagny Boryny (wyróżnienie za szczegółowe odwzorowanie postaci literackiej). SP nr 1 w Tomaszowie Lub.

2. Katarzyna Zubiak za scenę balkonową z „Romea i Julii” i postacie Aliny i Balladyny (wyróżnienie za ciekawe ujęcie postaci i piękne plenery). ZS nr 2 w Tomaszowie Lub.

III miejsce ex aequo

1. Karina Anna Michniak za portrety postaci z „Dziewczyny nie biją” i „Niepokoju” (wyróżnienie za wysoki poziom techniczny fotografii). ZS nr 1 w Tomaszowie Lub.

2. Aleksandra Chołody za „Współczesnego Czerwonego Kapturka” (wyróżnienie za ciekawą i niejednoznaczną interpretację postaci). SP w Sabaudii.

3. Julia Kusiak za „Moja Diabolinę” ( wyróżnienie za połączenie inspiracji książką i filmem). SP w Sabaudii.

   Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 11.00 w bibliotece Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. W tym dniu zostanie również zaprezentowana wystawa pokonkursowa.

   Nagrody dla laureatów ufundował Starosta Tomaszowski Henryk Karwan oraz biblioteka ZS nr 1. Panu Staroście składamy serdeczne podziękowania za patronat i wsparcie finansowe naszego konkursu.

   Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwały :Maria Gęborys, Marzanna Mucha , Katarzyna Soluch i Dorota Wujec.

Dorota Wujec

    15 maja 2019 r. uczniowie klasy II c uczestniczyli w akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkil” organizowanej w ramach Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu we współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim z Muzeum i Miejscem Pamięci w Bełżcu.

   Młodzież wysłuchała wykładu pani Ewy Koper – pracownika merytorycznego muzeum, która opowiadała o okolicznościach powstania w getcie warszawskim. Później rozpoczęła się praca w grupach i tworzenie własnych, papierowych żonkili, mających symboliczne znaczenie.

   Warsztaty zakończyły się złożeniem kwiatów i zniczy pod pomnikiem upamiętniającym tomaszowskich Żydów.

   Kolejną okazją do odwiedzenia biblioteki stał się wykład poprowadzony przez panią Dorotę Niedzielę, nauczyciela akademickiego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na temat prawa autorskiego i portalów społecznościowych. Młodzież została ostrzeżona przed pobieraniem filmów z nielegalnych źródeł, a także przed popełnianiem błędów związanych z lekceważeniem znajomości regulaminów przy zakładaniu różnych kont.

Magdalena Okoń

    Tradycją stał się udział uczniów klasy humanistycznej w warsztatach organizowanych corocznie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim, w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkil”, poświęconej powstaniu w getcie warszawskim. Spotkanie z pracownikiem Muzeum – Martyrologii w Bełżcu panią Ewą Koper, umożliwiło uczniom zrozumienie okresu okupacji w czasie II wojny światowej. Pozwoliło też na wczucie się w sytuację młodych ludzi skazanych na życie w getcie. Warsztaty uświadomiły również znaczenie pokoju, wzajemnej akceptacji i zrozumienia oraz wzbogacenia o kulturę innych narodów. Uczniowie klasy 2c zapoznali się też z sytuacją Żydów zamieszkujących w Tomaszowie Lubelskim przed 1939r. Zwieńczeniem spotkania edukacyjnego było złożenie wiązanki żonkili, będących symbolem powstania w getcie, oraz zapalenie zniczy przed pomnikiem upamiętniającym pomordowanych tomaszowskich Żydów.

Zapraszamy do galerii