• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Jednym z wielu przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości jest Konkurs Wiedzy pt. „Wolna – Niepodległa” zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Uczniowie uczestniczący w konkursie najpierw wzięli udział w eliminacjach szkolnych. Do finału powiatowego awansowało dwóch uczestników, którzy otrzymali najwięcej punktów.

   W dniu 24 maja br. w Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Władysława Sikorskiego odbył się finał z udziałem reprezentantów 5 szkół z terenu powiatu tomaszowskiego. Bardzo dobry wynik osiągnęły uczennice naszej szkoły: Katarzyna Żmuda z klasy II c i Weronika Bondyra z klasy I c, zajmując odpowiednio II i III (ex aequo z dwiema uczniami z innych szkół) miejsce. W obu klasach nauczycielem historii jest Tomasz Mikszyc. Podsumowanie konkursu odbędzie się 14 czerwca 2018 roku w zamojskiej Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

    W piątek, 4 maja, rozpoczęła się sesja maturalna 2017/2018. Do cyklu egzaminów przystąpiło 143 tegorocznych absolwentów Bartosza. Za nimi już zmagania z zadaniami maturalnymi z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Jak zwykle opinie o ich stopniu trudności są podzielone, ale większość zdających jest zadowolona ze swoich piątkowych prac.

   W poniedziałek i wtorek czeka ich dalszy etap obowiązkowej części tego egzaminu - matematyka i język angielski, na środę przypada sprawdzian maturalnych umiejętności z matematyki na poziomie rozszerzonym. Kolejne dni to walka o wyniki z pozostałych wybranych przedmiotów i oczywiście egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych.

   Trzymamy kciuki za starszych kolegów, życząc im przysłowiowego „połamania piór” i świetnych wyników na świadectwach maturalnych w lipcu.

    W piątek, 27 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Dyrektor szkoły, pan Leszek Bober, pożegnał zgromadzonych absolwentów, życząc im satysfakcjonujących osiągnięć na egzaminie maturalnym. Następnie do zebranych zwrócił się przewodniczący Rady Rodziców – pan Piotr Łoza, dziękując nauczycielom za pracę nad przygotowaniem uczniów do egzaminu dojrzałości. Przewodnicząca samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017, Łucja Pomorska, w swoim wystąpieniu podziękowała nauczycielom oraz kolegom i koleżankom ze swojej klasy za spędzone w tej szkole lata. Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez absolwentów Bartosza. Maturzyści ślubowali m.in. godne reprezentowanie szkoły i jej tradycji, wierność przekazywanym wartościom oraz gotowość do podjęcia nowych zadań i obowiązków. Następnie dyrektor szkoły wraz z wychowawcami poszczególnych klas wręczył świadectwa zdolnym i wyróżniającym się uczniom: Kindze Chwalebie, Maciejowi Mamczurowi, Łucji Pomorskiej, Marcie Lepionce, Bartłomiejowi Semenowiczowi, Kamilowi Łyczko, Karolinie Miziuk, Monice Sokoleńko, Dominice Grzesik, Paulinie Byrze i Aleksandrze Słobodzie. W dalszej kolejności uczniowie zostali nagrodzeni za stuprocentową frekwencję (Paulina Byra i Maciej Harbuz), współpracę w zespołach wokalno – muzycznych The One i Bartosz Band, działalność w samorządzie uczniowskim, a także aktywność kulturową i sportową. Po rozdaniu świadectw nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Usłyszeliśmy fragmenty piosenek takich jak „Nie liczę godzin i lat” Andrzeja Rybińskiego, „Ostatni raz” Manchester' u i „Mamma Mia” ABBY.

   W zakończeniu roku szkolnego klas III uczestniczyli też przedstawiciele Poczty Polskiej i Banku Pocztowego, którzy w ramach realizacji programu „Do Niepodległej” przekazali szkole pakiet edukacyjny zawierający materiały dydaktyczne.

   Uroczystość zamknęło ważne wydarzenie związane z ogólnopolskim, patriotycznym projektem sadzenia dębów na 100-lecie Niepodległej. Pan Leszek Dmitroca, nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów przekazał szkole sadzonkę dębu, której szczep pochodzi od słynnego dębu Bartek. Według legendy pod tym dębem przebywał Bartosz Głowacki, patron naszej szkoły. Po akademii nastąpiło uroczyste posadzenie dębu, upamiętniającego nie tylko 100 – lecie niepodległości, ale również setny rocznik absolwentów, który brał udział w tej uroczystości. Dąb zasadzili uczniowie z najwyższą średnią w szkole – Kinga Chwaleba i Maciej Mamczur pod opieką Nadleśniczego Leszka Dmitrocy. Bartosz, bo tak nazwano dąb, został poświęcony przez księdza Andrzeja Chilewicza.

   Później maturzyści udali się na ostatnie wspólne wzruszające spotkania ze swoimi wychowawcami, gdzie odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

   My, młodsi koledzy, trzymamy kciuki za świetne wyniki na maturze i udaną rekrutacje na wymarzone wyższe uczelnie.

Magdalena Okoń, kl. I c

 

Zapraszamy do galerii

    26 kwietnia w Tomaszowskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie XXIII konkursu „Człowiek wolny od nałogów” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanego przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nad którym patronat objął Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski. Wśród nagrodzonych są uczniowie naszej szkoły Julia Gardzielik (II miejsce – konkurs literacki), Kamila Kawa (I miejsce – konkurs na prezentację multimedialną) i Maja Jasińska (wyróżnienie w konkursie na prezentację multimedialną).

   Przed rozdaniem nagród wystąpił zespół Młodzieżowej Sceny Teatralnej, a następnie tomaszowskie szkoły średnie zaprezentowały swoje programy artystyczne z elementami profilaktyki. Uczniowie z klasy I c (skład grupy: Julia Anastaziak, Kinga Dmitroca, Aleksandra Jędrzejewska, Magdalena Kogut, Anna Gitner, Magdalena Okoń, Sylwia Budzyńska, Magdalena Komadowska, Róża Paszt, Aleksadra Mazurek, Patrycja Cisek i Oliwia Mazurek) pod opieką pani Agnieszki Łasochy – Halusiak przygotowali scenkę ukazującą nałogi, które dotykają współczesną młodzież oraz możliwość zburzenia „muru” dzielącego ją od normalnego świata.

Magdalena Okoń, kl. I c

    19 kwietnia br. uczniowie klasy 1c wraz z opiekunem Katarzyną Ważną uczestniczyli w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkil”, poświęconej powstaniu w getcie warszawskim. Projekt organizowany jest przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim i Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu. Młodzież naszej szkoły bierze w nim udział już po raz drugi. Pierwszoklasiści wysłuchali pogadanki Ewy Koper, asystenta muzealnego, o sytuacji narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej a w szczególności jego losów w getcie. Pani Ewa Koper odniosła się też do współczesnych stosunków polsko-żydowskich, a także do sytuacji narodu syryjskiego i jego uchodźców, zwracając uwagę na znaczenie pomocy różnym narodom i grupom etnicznym, znajdującym się w ciężkiej sytuacji.

   Następnie uczniowie pracowali w grupach z tekstami archiwalnymi opisującymi nieludzkie warunki życia w getcie. Praca polegała na znalezieniu przez młodzież fragmentów poruszających ich uczucia, opisujących egzystencję upodlonych ofiar.

   Kolejnym punktem było sporządzenie przez uczniów plakatów, mówiących o powstaniu a także wyrażających sprzeciw wobec przemocy wobec człowieka.

   Warsztaty zwieńczyło wykonanie żonkili symbolizujących szacunek dla zrywu powstańczego mieszkańców getta. W „żonkilowym” marszu młodzież udała się pod Pomnik Pamięci Żydów Tomaszowskich, eksterminowanych w latach 1939-1943 przez niemieckiego okupanta, gdzie w zadumie i refleksji zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów. Tam też wysłuchano wykładu pani Ewy Koper o życiu Żydów w tomaszowskim getcie.

Zapraszamy do galerii