• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   

    W dniu 24  stycznia 2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie przedstawicieli policji z uczniami klas pierwszych W czasie spotkania była poruszana tematyka związana z cyberprzestrzenią, niebezpieczeństwem drogowym i zagrożeniami związanymi z feriami zimowymi. W ramach akcji „Dzielnicowy bliżej nas” funkcjonariusze policji omówili działanie nowej aplikacji „Moja komenda” oraz „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”.

 

 

O Projekcie

   Projekt „Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” jest projektem realizowanym przez Powiat Tomaszowski w Partnerstwie z Syntea S.A..

Okres realizacji: 01.01.2018r. – 30.06.2019r.

   Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Zespole Szkół Zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim do końca czerwca 2019r. poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 340 uczniów (178K) i kursów zawodowych dla 38 nauczycieli (33K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni TIK tych szkół.

Beneficjentami projektu są:

1. nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne;

2. uczniowie, wychowankowie i słuchacze w/w szkół.

   W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby z woj. lubelskiego, tj. zgodnie z KC: zamieszkują, uczą się lub pracują na obszarze województwa. Projekt obejmuje:

  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: 210 uczniów (120K) i 13 nauczycieli (10K),
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: 68 uczniów (41K) i 7 nauczycieli (7K),
  • Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Lubelskim: 34 uczniów (9K) i 18 nauczycieli (16K),
  • Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim: 19 uczniów (3K),
  • Zespół Szkół Zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim: 9 uczniów (5K)
  • Łącznie: 340 uczniów i 38nauczycieli.

   W Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim ruszyła właśnie rekrutacja uczniów na poszczególne zajęcia w projekcie. Poniżej zamieszczamy regulamin tej rekrutacji.

Regulamin rekrutacji

 

Projekt „Szkoła kluczowych kompetencji – poprawa jakości kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół w Trawnikach” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

    Program Bożonarodzeniowy „ Z kolędą po Europie” stał się wieloletnią tradycją Bartosza. O bogaty repertuar tegorocznego koncertu zadbały zespoły „The One” i „Bartosz Band”. Dwugodzinny występ umożliwił zaprezentowanie swoich umiejętności wokalnych i muzycznych przez uzdolnionych uczniów. W trakcie występu młodzież i nauczyciele naszej szkoły mogli usłyszeć nie tylko polskie, ale także niemieckie, austriackie i angielskie kolędy, pastorałki i utwory świąteczne. Wiele z nich zabrzmiało też na flecie, keyboardzie, skrzypcach, tubie, trąbce, saksofonie i gitarze, co zapewniło niepowtarzalny klimat koncertu. Występ przeplatany był słowem mówionym o tematyce bożonarodzeniowej. Blask świec, świąteczne motywy prezentacji multimedialnej, choinka, żłóbek i obraz specjalnie namalowany na tę okoliczność przez naszą uczennicę sprawiły, że koncert sprzyjał zadumie i refleksji nad istotą narodzenia Dzieciny Bożej. Nad przygotowaniem programu czuwali opiekunowie obu zespołów: Katarzyna Ważna i Robert Sawicki. Na zakończenie koncertu życzenia do społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego skierował Dyrektor Leszek Bober. Kolędowanie zwieńczyła klasa III b wraz z nauczycielką języka angielskiego Urszulą Cybulską, która akompaniowała uczniom na gitarze. Należy nadmienić także, że przedstawiciele obu zespołów wraz z opiekunami przekazali muzyczno-słowne życzenia w imieniu naszej szkoły dla Starosty pana Jana Kowalczyka oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz Nadleśniczego Leszka Dmitrocy i pracowników Nadleśnictwa Tomaszów. Uczniowie uprzyjemnili też spotkanie wigilijne Grona Pedagogicznego i nauczycieli emerytowanych Zespołu Szkół Nr1 w Tomaszowie Lubelskim, czym zyskali ogromne uznanie dla swoich talentów.

 

 

 

Wykonawcy koncertu” Z kolędą po Europie”:

1. Róża Paszt I c- recytacja i prowadzenie

2. Julia Anastaziak I c- recytacja i prowadzenie

3. Weronika Bondyra I c –śpiew

4. Jakub Kaczkowski I c- keyboard

5. Szymon Kuśmierczak Id- śpiew

6. Jagoda Kłos I b- skrzypce

7. Bartłomiej Drabik 1b- śpiew, tuba

8. Aleksandra Brożyna – śpiew, gitara

9. Karolina Maśluk 1b – flet

10. Paulina Łaba 1a – śpiew

11. Katarzyna Nieścior 1a – gitara

12. Mateusz Bundyra 1e- keyboard, prezentacja multimedialna

13. Eryk Junko 1e- prezentacja multimedialna

14. Malwina Nowak 2c – śpiew

15. Michał Wolski 2a- trąbka

16. Karolina Stepuch 2d-saksofon

17. Julia Gardzielik – 2e- obraz/dekoracja

18. Dominik Łoza 3a – nagłośnienie

19. Daniel Łoza 3a- nagłośnienie

20. Grupa języka angielskiego 3b (Urszula Cybulska)

 Zapraszamy do galerii

Kiedy pierwsza gwiazdka Świętej Nocy rozjarzy ciemności,

w aureoli blasku na świat przyjdzie Boże Dziecię,

niosąc upragniony spokój, nadzieję i wiecznie żywą miłość.

Niech cudowne dary Nowonarodzonego Chrystusa

zagoszczą w każdym sercu a Jego potęga prowadzi po ścieżkach życia.

 

Rodzinnego, radosnego świętowania Bożego Narodzenia

całej społeczności szkolnej, absolwentom i sympatykom BARTOSZA

życzy dyrektor Leszek Bober

    15.12.2017 r. w Restauracji „Roztocze” odbył się V już finał mikołajkowej akcji charytatywnej „Paczka Marzeń”, zainicjowanej przez Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Współorganizatorami akcji są Zarząd Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim oraz Fundacja Społeczno-Gospodarcza Oskar.

   Pomysł zrodził się w 2013 r., kiedy postanowiliśmy razem z klasą zamiast tradycyjnych mikołajek zorganizować akcję charytatywną, której celem byłaby pomoc najuboższym uczniom szkół podstawowych z naszego regionu. Zależało nam na tym, aby dzieci otrzymały prezenty, o których zawsze marzyły. Jedynym problemem było znalezienie potrzebującego tej formy pomocy dziecka, więc nawiązałam współpracę z biurem Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Lubelskim. Inicjatywa spotkała się z aprobatą i tak zaczęła się nasza współpraca z PCK w tym zakresie. Fundacja Społeczno-Gospodarcza Oskar przygotowuje 10 paczek dla dzieci, dlatego znalazła się w gronie współorganizatorów.

   Dzieci typowane są przez nauczycieli i pedagogów w swoich szkołach, którzy pomagają im napisać listy do Świętego Mikołaja. Później listy te trafiają do darczyńców. Każdego roku liczba zainteresowanych akcją wzrasta i zgłasza się do nas więcej instytucji a nawet osób prywatnych, które chcą przygotować paczkę. Już od początku wspiera nas Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, a także placówki oświatowe: ZS Nr 2 im. gen. W. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim, Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie i wiele innych.

   Uczniowie naszej szkoły oprócz tego, że przygotowują paczki – w tym roku aż 14 - zajmują się także oprawą muzyczną oraz zorganizowaniem gier i zabaw na uroczystości.

   Prezenty do „Paczki Marzeń” ufundowały klasy: I a, I b, I c, I d, I e, II a, II b, II c, II d, II e, III a, III b, III e oraz grono pedagogiczne.

   Dziękujemy wszystkim, którzy udowodnili, że mają wrażliwe i ciepłe serca.

Zapraszamy do galerii