• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

Szanowni Absolwenci …

   Komitet Organizacyjny 100-lecia Szkoły informuje, że ewentualne wnioski o anulowanie wpłat za uczestnictwo w balu absolwentów można zgłosić najpóźniej do 2 czerwca 2017 roku (piątek).

Wszelkie wnioski o anulowanie/zwrot wpłat po tym terminie nie będą uwzględniane.

    10 maja 2017 roku zakończyliśmy przyjmowanie wpłat na Bal Absolwentów.

    W dalszym ciągu przyjmujemy wpłaty na pakiet pamiątkowy.

    Komitet Organizacyjny 100-lecia Szkoły informuje, że na prośbę absolwentów przedłuża się czas rejestracji na zjazd/wpłat do 10 maja 2017 roku.

   Komitet Organizacyjny 100-lecia Szkoły informuje, że oficjalnie otwiera rejestrację uczestników zjazdu, który odbędzie się w dniach 10 -11 czerwca 2017 roku.

   Rejestracja rozpoczyna się 1 marca 2017 roku               i kończy 30 kwietnia 2017 roku. Polega ona na dokonaniu wpłaty na podane poniżej konto.

 

Na koszty zjazdu składają się:

 1. Pakiet pamiątkowy - 100 zł:

 • okolicznościowa publikacja

 • folder

 • medal 

 • notatnik i długopis z logo szkoły

 • poczęstunek.

 1. Bal Absolwentów – 150 zł

 

Przy dokonywaniu wpłat prosimy podać następujące dane:

 • imię i nazwisko

 • adres

 • w tytule wpłaty prosimy podać rok ukończenia szkoły, określenie przeznaczenia wpłaty (pakiet, bal)

 

Wpłat prosimy dokonywać na podany poniżej numer konta:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

32 9639 0009 3001 0004 1872 0002

 

Wpłaty zagraniczne:

Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim

S.W.I.F.T. code: POLUPLPR

IBAN: PL 32 9639 0009 3001 0004 1872 0002  

 

   Przypominamy, że szczegółowe informacje dotyczące planu uroczystości są dostępne w zakładce „ Jubileusz 100-lecia szkoły”

 

    Ruszyła egzaminacyjna machina. Dziś pierwszy dzień matur- nasi koledzy zmagali się z arkuszem z języka polskiego najpierw na poziomie podstawowym, a po południu rozszerzonym. Już od rana przeważał optymistyczny nastrój, który utrzymał się po zakończeniu egzaminu na poziomie podstawowym. Maturzyści zgodnie twierdzili, że polecenia w teście nie były trudne, a zaproponowane tematy wypracowań nie sprawiły większych kłopotów.

   Trzymamy kciuki, by jutrzejszy egzamin z matematyki okazał się równie łatwy.

Zapraszamy do galerii