• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    28.04.2023 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych I LO. Po odśpiewaniu hymnu narodowego dyrektor I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim - pan Leszek Bober podziękował absolwentom za ich starania oraz życzył powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej. Następnie głos zabrali: pan Tomasz Zieliński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - pan Andrzej Bulicz, przedstawiciel Rady Rodziców - pan Piotr Cymbała oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 - Kamil Paszt.

   Po wystąpieniach pana dyrektora oraz zaproszonych gości odbyło się uroczyste ślubowanie, w którym maturzyści zadeklarowali m.in. godne reprezentowanie naszej szkoły i jej tradycji na dalszej drodze życia. Następnie zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Dla trzech uczniów naszego liceum z najlepszymi wynikami na świadectwie pan poseł Tomasz Zieliński ufundował i wręczył specjalne nagrody. Najwyższą średnią ocen - 5.63 uzyskała Julia Ścirka. Drugie miejsce zajął Michał Suski ze średnią 5.59, a trzecie miejsce otrzymała Julia Sagan - średnia 5.53. Następnie pan dyrektor I LO wręczył świadectwa oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców tym, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem. Średnią powyżej 5.00 uzyskali: z klasy IV a: Julia Ścirka, Michał Suski, Julia Sagan, Łukasz Bałabuch, Karol Ożga, Eliza Sokołowska, Anna Krzaczkowska, Igor Mróz, Kamila Harbuz, Aleksandra Halusiak, Zuzanna Jakubus, z klasy IV b: Wiktoria Gałaszkiewicz oraz Jagoda Gniwek, z klasy IV c: Roksana Lipian, Natalia Kucharska. Nagrodzone zostały także osoby ze średnią od 4.75 do 4.99. Z klasy IV a: Norbert Bukała, Jagoda Detko, Mateusz Maryńczak, Aleksandra Lasota, Natalia Pisarczyk. Z klasy IV b: Aleksandra Wajda, Wiktoria Wawryszczuk, Amelia Wróblewska. Z klasy IV c: Jakub Starczuk, Natalia Maliborska. Z klasy IV d: Martyna Wolanowska oraz z klasy IV e: Magdalena Niedorys. Wyróżnieni za poszczególne kategorie zostali: Łukasz Bałabuch za 100% frekwencję w trakcie wszystkich 4 lat nauki w liceum, Michał Suski za reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach fizycznych i informatycznych, a także Karol Ożga wraz z Michałem i Łukaszem za obsługę informatyczną w pracy na rzecz szkoły. Nagrody wręczono również za zajęcie kolejno I i III miejsca w szkolnym konkursie języka niemieckiego Ha1LO Norbertowi Bukale (IV a) oraz Natalii Kucharskiej (IV c). Podziękowania za pracę w zespole The One z rąk pani wicedyrektor, Beaty Greli oraz pani Katarzyny Ważnej otrzymały: Ewa Mazur z klasy IV c, Natalia Miziuk z klasy IV b, Aleksandra Halusiak z klasy IV a oraz Mateusz Żurawski z klasy IV a. Uczniowie wyróżnieni za zaangażowanie w reprezentowaniu szkoły w poczcie sztandarowym to: Magdalena Niedorys (IV e), Jonathan Ciupera – Ferro (IV e). Absolwenci wyróżnieni zostali też za działalność w samorządzie uczniowskim: Kamil Paszt, klasa IVe, Aleksandra Halusiak, klasa IVa, Patrycja Krzyszycha, klasa IVb, Kacper Krzaczkowski, klasa IVa, Martyna Dąbrowska, klasa IVc, Julia Nieśpiał, klasa IVb, Gabriela Rechulicz, klasa IVc, Joanna Rechul, klasa IVb, Wiktoria Kaniowska, klasa IVe, Zuzanna Jakubus, klasa IVa, Martyna Kucharska, klasa IVd, Wiktora Ciećko, klasa IVd. Dyplomy i upominki zostały wręczone przez pana dyrektora Leszka Bobera, pana Waldemara Fugasa i panią Beatę Głuszek. Pani wicedyrektor Beata Grela wraz z panem Krzysztofem Wróblem wręczyli dyplomy uczniom wyróżnionym za działalność sportową. Byli to: z klasy IVa: Norbert Bukała, Anna Krzaczkowska, Maciej Dubas, Piotr Nieścior, Natalia Grabek, Hanna Piwowarczyk, Kamila Harbuz, z IVb: Szymon Łasocha, Joanna Rechul, Julia Sidor, z IVc: Aleksandra Gromek, Martyna Dąbrowska, Wiktoria Lewko, Wojeciech Nieścior, Ewa Mazur, Aleksandra Borek. Po wręczeniu nagród odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów naszej szkoły: Ewę i Olę Mazur, Olę Wójtowicz, Aleksandrę Halusiak, Mateusza Żurawskiego i Amelię Knap. Trzymamy więc kciuki za powodzenie na zbliżających się egzaminach maturalnych oraz na nowej ścieżce życia.

Aleksandra Fus

Zapraszamy do galerii

    21 kwietnia klasy 1b i 2b wraz opiekunkami Anną Branach, Urszulą Cybulską i Jolantą Pasierb wyjechały na wycieczkę do Warszawy oraz w Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Uczniowie wraz z przewodnikiem uczestniczyli w warsztatach oraz zwiedzili ogród botaniczny. Na warsztatach ich uczestnicy poznali funkcjonowanie liści oraz mieli okazję obejrzeć rośliny z różnych stref klimatycznych.

   W godzinach popołudniowych uczniowie Bartosza udali się do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie wzięli udział w wystawie pt.: Body Worlds. Tu wraz z przewodnikiem mieli okazję poznać budowę ludzkiego ciała i obejrzeć niezwykłe eksponaty. Po zwiedzeniu fascynującej wystawy uczniowie wyjechali na taras widokowy, skąd rozciąga się przepiękna panorama Warszawy. Ponieważ pogoda była wiosenna i słoneczna widoki zachwycały.

Julia Moskwa i Martyna Ujma

Zapraszamy do galerii

   

   Najlepsze szkoły ponadpodstawowe z województwa lubelskiego otrzymają tytuły i wyróżnienia w ramach projektu certyfikacyjnego w konkursie organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie 21 kwietnia 2023 r. odbył się finał XI edycji konkursu „Szkoła Innowacji”.

   Kapituła konkursowa nagrodziła te placówki, które realizują kreatywne pomysły oraz wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami. Oceniane było również to, czy szkoły wspierają praktyczną edukację swoich uczniów oraz czy angażują się we współpracę międzynarodową. Tytuł „Lidera Innowacji” przyznany był w 6 kategoriach: Szkoła, Dyrektor, Nauczyciel, Biblioteka, Inicjatywa oraz Uczeń.

   W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny już otrzymało tytuł Lidera w kategorii Szkoła.

   Uzyskanie także w tym roku owego wyróżnienia dowodzi wysokiej wartości podejmowanych w szkole inicjatyw, podnosi też prestiż Bartosza w środowisku lokalnym.

   W uroczystej gali finałowej uczestniczył dyrektor szkoły pan Leszek Bober, który w imieniu społeczności szkolnej odebrał przyznany Bartoszowi certyfikat.

Beata Grela

  

   26 kwietnia 2023r. w Zamojskim Domu Kultury odbył się „ XIV Przegląd Poezji Spiewanej poświęconej twórczości Marka Grechuty”, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka. Na konkurs napłynęło 37 zgłoszeń z całego województwa lubelskiego: Krasnobrodu, Tomaszowa Lubelskiego, Ryk, Krasnegostawu, Grabowca, Lublina, Puław, Szczebrzeszyna, Tworyczowa, Sułowa, Puchaczowa, Majdanu Nepryskiego, Jarczowa, Białej Podlaski i Zamościa. Nasze liceum reprezentowała utalentowana, z ogromną wrażliwością muzyczną , solistka zespołu The One - Amelia Knap, kl. IIIb. Uczestników oceniali muzycy i kompozytorzy pod przewodnictwem Agnieszki Brylewicz z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Zamościu. Piosenką „Rebeka” Amelia wyśpiewała I miejsce, zostając laureatką konkursu. Jury było pod ogromnym wrażeniem wystąpienia Amelii, nie wyobrażając sobie braku dalszego kształcenia jej wokalu w zamojskiej szkole muzycznej. Gratulujemy serdecznie naszej koleżance i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Ważna, opiekun zespołu „The One”