• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W związku z obchodami Dnia Edukacji Narodowej organizowanymi przez Kuratorium Oświaty w Lublinie (Delegaturę w Zamościu) 20 października 2017 roku w Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu odbyło się uroczyste wręczenie szczególnych odznaczeń dla zasłużonych dla edukacji nauczycieli. Wśród wyróżnionych znalazła się wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim Beata Grela, która odebrała w imieniu Ministra Edukacji Narodowej z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty i Wicewojewody Lubelskiego Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

   Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

    16 października 2017 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim obyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Komitet wyborczy w składzie: Katarzyna Kozłowska, Aleksandra Murjas, Angelika Karwańska i Julia Gardzielik zebrał głosy od uczniów i przedstawił wyniki: przewodniczącą została Julia Barcicka, zastępcą Maciej Wróbel, sekretarzem Monika Gardyjas a przedstawicielką klas pierwszych Jagoda Kłos. Pozostali członkowie samorządu to Oliwia Tyrka, Martyna Majkut, Aleksandra Chodurska, Malwina Nowak, Aleksandra Uchman, Kacper Janiuk, Kacper Kolbus, Katarzyna Nieścior, Dominika Czapla, Natalia Paszt, Julia Anastaziak, Magdalena Hałasa, Izabela Socha, Kamil Wiciejewski, Klaudia Tor i Jakub Kramarczuk.

   Życzymy owocnej i miłej pracy w roku szkolnym 2017/2018.

Zapraszamy do galerii

   19 października 2017 roku w naszej szkole  odbyły się obchody Dnia Języków Obcych prowadzone w formie cyklu konkursów. W tym wydarzeniu brały udział wszystkie klasy pierwsze oraz klasa druga a, wraz z wychowawcą panią Anna Lal, która przygotowała to widowisko. Na uczestników czekało siedem konkurencji: odgadywanie nazw krajów po zdjęciach przedstawiających charakterystyczne miejsca, przedmioty i zabytki dla danego państwa, dobieranie przysłów w języku obcym do scenek przedstawionych za pomocą pantomimy, łamańce językowe po niemiecku i angielsku, zapamiętywanie jak największej ilości słówek w określonym czasie oraz ich tłumaczenie, quiz o Freudenstadt- naszym niemieckim  mieście partnerskim, tłumaczenie określonych zdań i zwrotów na język niemiecki oraz angielski a także podkładanie dialogów do scenek z filmów- cieszące się największym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności. Zwycięską tego dnia okazała się klasa I a. Reszta uczestników również stanęła na wysokości zadania i wykazała się wysokim poziomem językowym. W jury zasiadały: pani Agnieszka Halusiak, pani Jolanta Stelągowska oraz pani Anna Lal. Zwycięzcom oraz reszcie uczestników serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłym roku.

    Tym razem świętowanie Dnia Edukacji Narodowej miało szczególny charakter, gdyż to nasza szkoła stała się organizatorem obchodów tej uroczystości. W piątek 13 października 2017 roku społeczność szkolna i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej akademii, by wspólnie po raz kolejny uczestniczyć w dochowaniu wierności tradycjom narodowym.

   Rozpoczęliśmy o godz.11.00 - uroczystość otworzył dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego pan Leszek Bober. W swoim przemówieniu nawiązał zarówno do chlubnych tradycji tego święta, jak też roli naszej szkoły w rozwoju edukacji w lokalnej społeczności, zaznaczając prestiż szkoły, wynikający nie tylko z jej 100-letniej tradycji, ale też świetnych wyników na maturze uczniów Bartosza. Serdeczne życzenie złożył wszystkim przybyłym na uroczystość Wicestarosta Tomaszowski pan Jerzy Wereszczak, który wskazał na wyjątkową rolę Dnia Edukacji Narodowej w kontekście historii naszego kraju. Podkreślił rolę szkoły w kształtowaniu młodego pokolenia, odniósł się tez do specyfiki zawodu nauczyciela. Do występującym w roli gospodarza Panu Staroście głos zabrali nasi goście. Jako pierwszy wystąpił pan Marian Jaworski przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego. Szczególną uwagę zwrócił w swoich słowach na misję, jaką muszą pełnić wśród uczniów nauczyciele kształtujący ich charaktery, wpływający często na przyszłość młodych ludzi, nauczycielom i uczniom życzył sukcesów w pracy. Ważnym gościem tej uroczystości była absolwentka Bartosza, pani Barbara Krawczyk, Starszy Wizytator, przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty. Pani Wizytator z sentymentem wspomniała lata swojej nauki w szkole, wskazała na znaczenie szkoły w życiu uczniów, jej rolę w środowisku lokalnym. Głos zabrał też ks. Grzegorz Chabros, Dziekan Dekanatu Tomaszów Południe. Z sympatią mówił o zawodzie nauczyciela, potrzebie zaangażowania w pracę, ale też roli satysfakcji, jaką dają sukcesy w pracy z młodzieżą. Wśród gości przybyłych na obchody Powiatowego Dnia Edukacji znaleźli się też pan Stanisław Cisło-Sekretarz Powiatu, pani Barbara Pakosik – Skrabnik Powiatu, pan Andrzej Walczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, pani Anna Pankiewicz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Ks. Jerzy Sopel - proboszcz parafii NSJ, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego.

   Doniosłym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez najmłodszych uczniów Bartosza, którzy w tym roku dołączyli do społeczności szkolnej. Powaga tej chwili, słowa ślubowania i ich wydźwięk wprowadziły jeszcze bardziej uroczysty nastrój, który wzmagał się z każdą kolejną chwilą świętowania. Jako pełnoprawni członkowie rzeszy uczniowskiej, wraz z pozostałymi obserwowali następujący po tym akt wręczenia ich kolegom Stypendiów Starosty, którego dokonał pan Starosta Jerzy Wereszczak. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie kilku szkół naszego powiatu:

ZS Nr 1

Wiktoria Beńko – uczennica klasy II

Sylwia Biela - uczennica klasy II

Paulina Byra – uczennica klasy III

Wiktoria Pasieczna - uczennica klasy II

Daria Rejman – uczennica klasy II

Adrian Wolańczyk – uczeń klasy II

ZS Nr 2

Magda Czapla – uczennica klasy II

Magda Dziuba – uczennica klasy III

Kinga Gierczuk – uczennica klasy III

Kornelia Ligęza – uczennica klasy II

Magda Natyna – uczennica klasy III

Natalia Niemczuk - uczennica klasy II

Monika Piwko – uczennica klasy II

ZS Nr 3

Dominik Krawczyk – uczeń klasy III technikum

Dagnara Kurniewicz – uczennica klasy II

Paulina Mróz – uczennica klasy IV

Michał Stadnicki uczeń klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Jacek Wójtowicz- uczeń klasy III

   W programie uroczystości nie zabrakło miejsca na inne wyróżnienia, wśród nich uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W gronie awansowanych nauczycieli znalazły się :

Pani Amelia Barcicka-Słotwińska - psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Pani Magdalena Gajewska Oseła – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Pani Anna Hawryluk – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Pani Elżbieta Joniec - nauczyciel historii Zespołu Szkół Nr 4
w Tomaszowie Lubelskim

Aneta Pawłowska – nauczyciel geografii Zespołu Szkół Nr 5
w Tyszowcach

Dopełniono ceremonii ślubowania. Jego tekst odczytał nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim- Roman Soniak. Po powtórzeniu słowa „Ślubuję”, każda z awansowanych osób podpisywała akt mianowania. Akty mianowania wręczyli pan Jerzy Wereszczak – starosta Tomaszowski i pan Stanisław Cisło – Sekretarz Powiatu. Tradycją tego święta jest wyróżnianie nauczycieli Nagrodą Starosty, tak też stało się w tym roku. Starosta Tomaszowski za szczególne zasługi, wkład w edukację młodzieży przyznał nagrody nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.Wśród nich znaleźli się:

z ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim:

Leszek Bober, Beata Grela

z ZS Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim:

Waldemar Typek, Bogumiła Zdzioch

z ZS Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim:

Grażyna Senetra, Monika Bednarz, Jadwiga Szmoniewska, Anna Byczuk,

z ZS Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim:

Janusz Joniec, Alicja Jasińska, Andrzej Bulicz, Leszek Wiśniewski

z ZS Nr 5 w Tyszowcach:

Justyna Skowyra

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lub.:

Roman Kania, Lilla Walczak, Małgorzata Leńczuk

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lub.:

Irena Nowak

   Swoich nauczycieli nagrodził też dyrektor ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim pan Leszek Bober. Tak więc Nagrody Dyrektora otrzymali :

N a u c z y c i e l e : Jadwiga Błahuta, Ks. Andrzej Chilewicz, Maria Gęborys, Izabela Gwiazdowska, Anna Lal Agnieszka Łasocha-Halusiak , Roman Soniak, Leszek Pienkos, Katarzyna Ważna, Dorota Wujec

A d m i n i s t r a c j a i o b s ł u g a : Halina Sochan, Anna Greszta, Marek Gromek, Lucyna Anioł.

   Na dorobek szkoły pracowały pokolenia nauczycieli i wychowawców. Społeczność szkolna Bartosza stale zachowuje pamięć o ich pracy, ich wkładzie w budowanie tradycji i historii szkoły, z szacunkiem odnosi się do efektów ich pracy – wychowania wielu znanych osobistości, inspirowania wielu, często znanych dziś w Polsce i świecie absolwentów. W dniu refleksji nad szkołą i jej rolą złożono serdeczne podziękowania na ręce obecnych na uroczystości Bartosza nauczycieli, którzy pracowali w Bartoszu przed laty. Symbolem ciągłości tradycji, połączenia pracy i wysiłków obecnych i byłych nauczycieli stały się drobne upominki- wspólne zdjęcia z obchodów 100-lecia szkoły sugestywnie łączące przeszłość i teraźniejszość. Dopełnieniem całości stała się część artystyczna, łącząca słowo mówione i muzykę, wypełniona tekstami nawiązującymi do wartości wpajanych uczniom przez ich mentorów- nauczycieli przygotowujących nas do życia.

   Po oficjalnych uroczystościach odbyło się spotkanie przybyłych gości, byłych i obecnych nauczycieli w Auli im. Dyrektora Józefa Rybickiego. Ten miły akcent zamykający uroczystości był okazją do rozmów i wspomnień zaproszonych gości oraz nauczycieli kilku pokoleń.

Do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do galerii

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości.

    10 października 2017 r. klasy pierwsze miały okazję oficjalnie wejść do społeczności uczniowskiej poprzez tzw. otrzęsiny. Każda klasa przyporządkowała sobie na ten dzień inny kolor ubrań: I a – żółty, I b - niebieski, I c- różowy, I d – zielony i I e – czerwony. Najmłodsi licealiści musieli stanąć w szranki w sześciu konkurencjach. Pierwszą z nich było zadawanie pytań o szkole, np. „Ilu jest nauczycieli języka polskiego?” lub „W ilu salach znajdują się okrągłe okna?”. Później trzeba było rozpoznać podaną substancję za pomocą zapachu, węchu itd. Następnie uczniowie musieli zgadnąć tytuł i wykonawcę danej piosenki, np. Kayah, Lady Pank. Kolejną konkurencją była gra w tzw. „krzesełka”. Piąte zadanie polegało na odgadnięciu przy pomocy zdjęcia, gdzie w szkole znajduje się dany obiekt. Ostatnia konkurencja dotyczyła przekazywania historyjki i znalezienia osoby posiadającej wskazówkę, gdzie znajduje się określony przedmiot.

   Od początku współzawodnictwa wygrywała klasa humanistyczna (I c) i to ona została zwycięzcą całej rywalizacji. Nagrodą za pierwsze miejsce okazało się wyjście na pizzę, a inne klasy otrzymały nagrody pocieszenia w postaci słodyczy.

Zapraszamy do galerii