• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    21 października 2021 r. melodie węgierskiego zespołu OMEGA rozbrzmiewały w I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W naszej szkole odbył się bowiem I Powiatowy Konkurs Muzyczny O!MEGA SONGS pod patronatem Starosty Tomaszowskiego i Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Celem festiwalu jest poznanie twórczości tego kultowego zespołu oraz zachęcanie młodzieży do zainteresowania się historią i kulturą Węgier. Celowi temu posłużył krótki referat na temat historii kariery zespołu Omega. Konkurs nieprzypadkowo organizowany jest w murach Bartosza, gdyż od lat to właśnie nasza szkoła dba o rozwój talentów muzycznych i wokalnych. Tym razem poszerzamy zainteresowania muzyczne o obszary dla współczesnych nastolatków dość niezwykłe, zarówno ze względu na czas , w którym zespół OMEGA cieszył się największą sławą, jak też specyfikę języka węgierskiego (którego od ubiegłego roku uczą się zainteresowani nim uczniowie Bartosza).

   Każdy z uczestników konkursu wykonać musiał szlagier węgierskiego zespołu i wybrany przez siebie utwór obcojęzyczny. W pracach jury zasiedli: dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pan Andrzej Bulicz, dyrektor i nauczyciel muzyki w ZSP w Michalowie – pan Stanisław Ważny oraz wicedyrektor Bartosza pani Beata Grela.

   Po wysłuchaniu wszystkich piosenek jury uzgodniło werdykt i przyznało nagrody:

I miejsce : Natalia Marszalec z akompaniamentem Damiana Zuba – oboje z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim (opieka pani Iwona Malec)

II miejsce przyznano równorzędnie pozostałym uczestnikom : Aleksandrze Wójtowicz, uczennicy naszej szkoły (opieka Ewa Wójtowicz) i Wojciechowi Pudełce – uczniowi Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim (opieka pani Danuta Gęborys).

   Nagrody rzeczowe wręczył laureatom dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pan Andrzej Bulicz, jednak ta najatrakcyjniejsza dopiero przed nimi- cała trójka nagrodzonych weźmie udział w wycieczce do Warszawy, której program zapowiada się bardzo ciekawie.

   Imprezę uświetniły występy uczennic Bartosza, tegorocznych laureatek STACHURIADY- Amelii Knap, Aleksandry Wójtowicz oraz Julii Stepaniuk.

   Mamy nadzieję, że Powiatowy Konkurs Muzyczny O!MEGA SONGS na stałe już zagości w I LO jako impreza cykliczna, zdecydowanie wzbogacająca i tak już różnorodną ofertę edukacyjną szkoły.

   Organizatorkami i koordynatorkami konkursu są panie Katarzyna Ważna – nauczyciel j. niemieckiego i pedagog szkolny, opiekunka zespołów The One i Bartosz Band i Beata Grela, wicedyrektor Bartosza.

   Uczestnikom gratulujemy sukcesów, podziwiamy ich talenty i … czekamy na kolejne występy na koncertach i konkursach piosenki.

Zapraszamy do galerii

    W środę 13.10.2021 r. w naszej szkole odbyły się uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na początku zabrał głos dyrektor pan Leszek Bober, który powitał wszystkich uczniów oraz zaproszonych gości: dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pana Andrzeja Bulicza oraz przewodniczącą Rady Rodziców w naszej szkole - panią Jolantę Deryło. Zarówno pan dyrektor Andrzej Bulicz, jak też pani Jolanta Deryło zwrócili uwagę na ogromną rolę szkoły i nauczycieli w kształtowaniu osobowości i świadomości intelektualnej młodych ludzi. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli pani dyrektor Beacie Greli kwiaty będące symbolem wdzięczności, szacunku i uznania dla pracy wszystkich nauczycieli Bartosza.

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor szkoły przyznał pracownikom nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne. Wśród nich znaleźli się nauczyciele: pani Jadwiga Błahuta, pan Leszek Bury, pani Małgorzata Czaja-Barbara, pani Maria Gęborys, pani Jolanta Pasierb, pan Leszek Pienkos, pani Halina Radzięciak, pani Katarzyna Soluch, pan Roman Soniak, pan Robert Wojciechowski, pani Joanna Zyza, pracownicy administracji: pani Anna Greszta, pani Magdalena Dąbrowska, oraz pracownicy obsługi: pani Dorota Wysoczyńska, pani Agnieszka Dziura i pan Krzysztof Kopeć. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów.

   Przygotowany przez młodzież montaż słowno - muzyczny dotyczył wartości kształtowanych przez szkołę i poruszył wielu słuchaczy, ponieważ każdy wykonawca włożył w swój występ cząstkę siebie.

   Tego dnia odbyło się również uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Ich reprezentanci złożyli przysięgę, jednocześnie stając się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Mamy nadzieję, że stanie się ona dla nich inspiracją do rozwoju i szukania własnej drogi życiowej. Z okazji tego święta wręczone zostały też inne wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Podczas obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej Nagrody Starosty odebrali dyrektor pan Leszek Bober, wicedyrektor – pani Beata Grela i pan Tomasz Mikszyc, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty wyróżniony został za swoje zaangażowanie i sukcesy pan Krzysztof Wróbel.

   W imieniu młodzieży szkolnej wszystkim tym, którzy świętują Dzień Nauczyciela, wszystkim pracownikom oświaty jeszcze raz dziękujemy za wsparcie, opiekę i pomoc. Nauczycielom życzymy wytrwałości i wielu sukcesów w pracy pedagogicznej

Claudia Grzesik

Zapraszamy do galerii

    W dniu 27 września br. o godz. 12:00 w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursach: "Wakacje z historią" zorganizowanym w ramach projektu "Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny - żywa lekcja patriotyzmu" oraz „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży” zorganizowanego w ramach projektu „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe - cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko- społecznej i konserwatywnej” dofinansowanego ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - Edycja 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU - Priorytet I.

   Wśród uczestników wymienionych konkursów znalazły się również uczennice naszej szkoły, które odniosły w nich duży sukces, pokonując konkurencję.

   Katarzyna Gozdek (IIb) zdobyła II miejsce w konkursie „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży”, natomiast Aleksandra Łasocha (IIIbg) zdobyła I miejsce w konkursie "Wakacje z historią".

   Dziękujemy za zaangażowanie i ambitną postawę, gratulujemy talentu i sukcesu. Czekamy na kolejne.

Beata Grela

Zapraszamy do galerii

    1 września 2021 r. o godz. 9.30 uczniowie naszej szkoły oficjalnie weszli w nowy rok szkolny 2021/2022. Otwierający uroczystość dyrektor – pan Leszek Bober zwrócił uwagę na szczególny charakter edukacji w okresie zagrożenia pandemią. Witając uczniów klas I, którzy w Bartoszu dopiero rozpoczynają naukę, życzył im świetnych wyników w nauce, przywołując jednocześnie tradycje szkoły, na które składają się także doskonałe wyniki nauczania. Pan dyrektor wyraził tez nadzieję, że nauka w tym roku szkolnym odbywała się będzie już tylko w trybie stacjonarnym. Rolę bezpośredniego kontaktu z nauczycielem podkreślił w swoim wystąpieniu goszczący na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego Starosta Tomaszowski pan Henryk Karwan, któremu towarzyszyła pani Katarzyna Gucz, Członek Zarządu Powiatu. On także nawiązał do trudnych warunków nauki, z jakimi zmagali się wszyscy w ubiegłym roku szkolnym, złożył uczniom życzenia owocnej pracy.

   W tym szczególnym dniu nie zabrakło też wspomnień związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. O potrzebie kultywowania pamięci o tym dramacie wspomniał zarówno dyrektor Bartosza, jak również pan Starosta Henryk Karwan, który przed wizytą w naszej szkole uczestniczył w uroczystościach poświęconych uczczeniu tej rocznicy. Symbolem szacunku wobec bohaterów związanych z tym wstrząsającym okresem była minuta ciszy.

   Po części oficjalnej odbyły się spotkania klas z wychowawcami. Uczniowie klas I zapoznali się ze szkołą i obowiązującymi w niej zasadami.

   Teraz pozostaje tylko powtórzyć dzisiejsze życzenia- w nowym roku szkolnym samych sukcesów, nawiązania wspaniałych przyjaźni, miłej atmosfery sprzyjającej pracy.

Beata Grela

 

Zapraszamy do galerii

    W dniu 1 września 2021 roku odbędzie się rozpoczęcie nowego roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W związku z tym prosimy wszystkich uczniów o zapoznanie się z obowiązującym w tym dniu harmonogramem: 

  • godz. 9.15 - uczniowie wszystkich klas spotykają się na hali sportowej szkoły,
  • po spotkaniu ogólnym uczniowie klas I pozostają na hali, gdzie spotkają się z wychowawcami, następnie zaś zostaną przez nich zapoznani z organizacją i funkcjonowaniem szkoły,
  • uczniowie klas II i III po spotkaniu ogólnym przechodzą do swoich klas na spotkania z wychowawcami według poniżej załączonego przydziału sal,
  • wszystkich uczniów obowiązuje w szkole reżim sanitarny, a więc zachowanie odpowiedniego dystansu, noszenie maseczek na korytarzu, dezynfekcja rąk przy wejściu na teren szkoły i po jej opuszczeniu (dozownik przy wejściu na halę).

 

Przydział sal na spotkania klasowe dla klas II i II

 

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

II a

43

Marianna Stopyra-Gardiasz

II b

37

Izabela Gwiazdowska

II c

3

Roman Soniak

II d

38

Halina Radzięciak

III ap

36

Anna Lal

III bp

42

Jolanta Pasierb

III cp

29

Halina Joniec

III dp

47

Maria Gęborys

III ep

40

Renata Koperwas

III ag

41

Marta Smaler

III bg

22

Dorota Stawarska

III cg

56

Krzysztof Wróbel

III dg

27

Anna Branach

III eg

25

Beata Głuszek

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1września 2021 r.


Poniżej link do szczegółowych zaleceń.


https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_11413/zal/Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesie%F1_2021.pdf

   Wewnętrzny regulamin procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce BIP (Dokumenty)

Beata Grela