• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Dnia 20.04.2017 r. uczniowie z klas I b, I d i II b wraz z opiekunami Jolantą Pasierb, Anną Branach i Urszulą Cybulską wybrali się do Krakowa na pokazy chemii kriogenicznej. Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem Rynku Głównego, Kościoła Mariackiego oraz Sukiennic. Następnie cała grupa przeszła Traktem Królewskim do Zamku Królewskiego na Wawelu. W czasie krótkiej wizyty w Kaplicy Zygmuntowskiej uczniowie zobaczyli groby królewskie i słynny obraz autorstwa Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem”.

   Wspomniane pokazy chemiczne odbyły się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem pokazu była chemia kriogeniczna, jej historia i zastosowanie w świecie współczesnym. Dowiedzieliśmy się, że byli pracownicy tego wydziału, prof. Karol Olszewski i prof. Zygmunt Wróblewski jako pierwsi skroplili gazy trwałe i przyczynili się do rozwoju chemii kriogenicznej. Oprócz rysu historycznego prowadzący zaprezentowali doświadczenia, kończąc pokazy efektownymi wybuchami balonów wypełnionymi wodorem oraz mieszaniną wodoru i tlenu.

   Przed obiadem uczniowie zatrzymali się przy oknie papieskim na ul. Franciszkańskiej 3 i zwiedzili Bazylikę św. Franciszka z Asyżu, gdzie mogli podziwiać sztukaterie i 5 witraży wykonanych według projektu Stanisława Wyspiańskiego. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. Jest to zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Dzisiaj Kopalnia Soli „Wieliczka” to miejsce, które łączy wielowiekową tradycję i nowoczesność, kilkusetletnią historię i podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą. Kopalnia to dorobek kilkudziesięciu pokoleń górników, pomnik historii Polski. Trasa turystyczna jest długa i wyczerpująca, ale warto podjąć ten trud i zobaczyć Kaplicę św. Kingi wyrzeźbioną przez górników w soli. Pomimo chłodu i zmęczenia wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.

Zapraszamy do galerii

    20 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży z panem Jarosławem Górą – przedstawicielem Stowarzyszenia Harvard Club of Poland Bartosz został wyróżniony uczestnictwem w rekrutacyjnej akcji tej prestiżowej uczelni o światowej sławie. Nasz gość zaprezentował profil uczelni, zapoznał naszych uczniów z procedurą rekrutacyjną, obejmującą trzyetapowe zmagania- konkurs, proces aplikacyjny i egzaminy. Pan Jarosław Góra zachęcał młodzież do kreatywnego, odważnego wchodzenia w dorosłe życie, świadomego kształtowania przyszłości, w której wybór uczelni jest ważnym etapem. Jednocześnie wskazał na zależność sukcesu rekrutacyjnego na Harvard od dwóch czynników – wiedzy oraz stylu życia, który decyduje o wartości człowieka i jest jego wizytówką. Stąd też jako niezwykle istotny element, wysoko punktowany w procesie aplikacyjnym, wskazał zaangażowanie społeczne uczniów.

   Warto wspomnieć, że nie po raz pierwszy docenione zostały osiągnięcia uczniów Bartosza i poziom szkoły. Informacyjne spotkanie rekrutacyjne w naszej szkole przeprowadzili też przedstawiciele Biura Ochrony Rządu.

   Jeśli więc uczysz się chętnie języków obcych, masz marzenia, plany i pasje, jesteś aktywny i kreatywny - możesz zostać studentem i absolwentem Uniwersytetu Harvarda w Bostonie, co uczyni cię członkiem elitarnego grona intelektualistów i ułatwi osiągnięcie życiowego sukcesu.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Szczegółowy opis VII edycji konkursu Droga na Harvard

Zapraszamy do galerii

    W związku z okrągłym jubileuszem naszej szkoły biblioteka zorganizowała konkurs pod hasłem „Moja szkoła ma 100 lat”. Dnia 7 kwietnia 2017 r. jury w składzie: Beata Grela, Maria Gęborys i Maria Dziedzic dokonało oglądu prac ich analizy, biorąc pod uwagę pomysł i oryginalne podejście do tematu, technikę i estetykę wykonania.

Jury przyznało:

I miejsceKATARZYNIE KOBIELARZ z klasy II E za szczególnie wysoki poziom artystyczny pracy

II miejsceWIKTORII PANASIŃSKIEJ z klasy I C

III miejsce ex aequo JULII SKROBAN i KATARZYNIE PRZEDNOWEK z klasy I B

G r a t u l a c j e !

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 8 czerwca 2017 r.

    Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Ocalić od zapomnienia…” został zorganizowany i przeprowadzony przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: Katarzynę Soluch, Zofię Gorgol, Dorotę Wujec, Marię Dziedzic. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się jego IV edycja. Tradycyjnie był adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego. Już po raz drugi został objęty patronatem przez Starostę Tomaszowskiego Jana Kowalczyka.

   W konkursie wzięło udział 14 uczniów z następujących szkół: Gimnazjum w Jarczowie, Gimnazjum w Michalowie, Gimnazjum w Podhorcach, Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

   Dnia 14 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie jury, które dokonało oglądu 37 prac i ich analizy według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, sugestywność i oryginalność w podejściu do tematu, jakość artystyczna i techniczna. Ponadto jury zapoznało się wnikliwie z załączonymi opisami. W efekcie obrad jury wyłoniło 3 laureatki konkursu, przyznając im pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz wyróżniło troje uczniów.

I miejsce – WIKTORIA KŁOS Gimnazjum w Podhorcach za tryptyk „Krzyże, figury, kapliczki przydrożne w Podhorcach i Nedeżowie”.

II miejsce – ALEKSANDRA LATOS Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim za tryptyk „Zagroda Guciów”.

III miejsce – KAMILA SARZYŃSKA Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim za pracę "Dom w charakterze dworku przy ulicy listopadowej".

Wyróżnienia:

1. NATALIA OŻÓG Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lub. za pracę "Tomaszowski kirkut - macewy".

2. KLAUDIA BUDA Gimnazjum w Jarczowie za pracę „Perła Podkarpacia – cerkiew Narodzenia NMP w Gorajcu”.

3. DAMIAN MIERZWA Gimnazjum w Podhorcach za prace „Cmentarz zbiorowy z I wojny światowej w Pawłówce” i „Kościół parafialny w Podhorcach”.

   Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca 2017 r., podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły. W tym dniu również zostanie zaprezentowana wystawa pokonkursowa na korytarzu szkolnym. Nagrody dla laureatów ufundował Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk, któremu składamy serdeczne podziękowanie.

Maria Dziedzic

Zapraszamy do galerii