• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

   Już po raz szósty tomaszowski Bartosz gościł śpiewających gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego. Organizatorami festiwalu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1: pedagog i nauczyciel języka niemieckiego Katarzyna Ważna oraz nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Patronat nad festiwalem sprawują Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak. Celem konkursu jest przede wszystkim wspieranie rozwoju postawy twórczej wokalnie i językowo uzdolnionych uczniów, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej, porównanie swoich możliwości z rówieśnikami oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji i nauki języków obcych. Festiwal jest również doskonałą promocją Zespołu Szkół Nr 1.

   Konkurs otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Leszek Bober, zaś w festiwalową atmosferę wprowadził krótki występ uczennic szkolnej grupy wokalnej „The One”. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 18 solistów i 2 duety z 11 gimnazjów: w Lubyczy Królewskiej, Ulhówku, Telatynie, Michalowie, Rachaniach, Suścu, Bełżcu, Łaszczowie, Tyszowcach oraz Gimnazja Nr 1 i Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Wszyscy uczestnicy wykonywali obowiązkowo jeden utwór w języku angielskim oraz drugi w języku niemieckim lub rosyjskim.

   Wykonawców oceniało jury w składzie: Piotr Majchrzak, Elżbieta Pikuła, Urszula Cybulska, Katarzyna Ważna i Stanisław Ważny – przewodniczący jury.

   Nagrodę za zajęcie I miejsca jury jednomyślnie przyznało uczennicy Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – Aleksandrze Wójcik, która urzekła jury swoim profesjonalizmem. II miejsce wyśpiewał Wojciech Piwkowski - uczeń Gimnazjum w Łaszczowie, zaś III miejsce zdobyła Julia Jadczyszyn z Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Jury przyznało także nagrody za poprawność językową. W kategorii języka angielskiego zdobyła ją Julia Stepaniuk z Gimnazjum w Lubyczy Królewskiej. Swoją wymową w języku rosyjskim urzekła Weronika Ciećko z Gimnazjum w Telatynie, zaś w języku niemieckim Aleksandra Zymon z Gimnazjum w Michalowie. Jury przyznało też trzy wyróżnienia. Otrzymały je: Julia Nowak z Gimnazjum w Ulhówku, Maja Rębisz z Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim oraz Aleksandra Piłat z Gimnazjum w Rachaniach. Specjalną Nagrodę Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymał Wojciech Pudełko z Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Nagrody dla najlepszych wykonawców ufundowali: Starosta Tomaszowski, dyrektor niemieckiej szkoły partnerskiej im. Eduarda Sprangera we Freudenstadt oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie.

   Słowa uznania za wysoki poziom artystyczny, umiejętności językowe oraz podziękowania za tak duże zainteresowanie imprezą skierowali do uczestników festiwalu oraz ich opiekunów przewodniczący jury oraz dyrektor ZS Nr 1.

   Organizatorzy gratulują zwycięzcom i zapraszają na kolejne edycje!

Katarzyna Ważna, Urszula Cybulska

Zapraszamy do galerii

    Zakończyły się zmagania uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH. Naszą szkołę reprezentowali w niej na etapie centralnym Kamil Gardyjas i Filip Dubiński. Obaj uczniowie odnieśli wielki sukces.

   Filip Dubiński (uczeń klasy III a) uzyskał tytuł Laureata tej olimpiady z matematyki.

   Na szczególną uwagę zasługuje wynik, jaki zdobył Kamil Gardyjas - uczeń klasy III a, który został Laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady O Diamentowy Indeks AGH z dwóch przedmiotów – matematyki i fizyki.

   Sukces Kamila jest spektakularny- jako j e d y n y uczeń w Polsce uzyskał wynik 100% z obydwu przedmiotów.

   Bardzo cieszymy się z wyników uzyskanych przez Kamila i Filipa. Życzymy im wielu takich sukcesów w przyszłości.

   Serdeczne gratulacje i podziękowania składamy nauczycielom Kamila i Filipa - Halinie Radzięciak i Leszkowi Boberowi.

   Nie dziwi nikogo fakt, że uczniowie naszej szkoły chętnie startują w różnorodnych konkursach i olimpiadach, zdobywając często tytuły laureatów lub finalistów. Stale więc cieszy wszystkich to, że sukcesy stały się tradycją BARTOSZA. Do tego grona dołączają kolejni uczniowie.

   Na uwagę zasługuje start naszej młodzieży w Ogólnopolskiej Olimpiadzie O Diamentowy Indeks AGH, w której do etapu centralnego przeszli: z fizyki Kamil Gardyjas (III a), zaś z matematyki Filip Dubiński (III a)

   W Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego do etapu finałowego etapu zakwalifikowany został Paweł Wojciechowski (III a). W II etapie Zamojskiego Dyktanda naszą szkołę reprezentowali: Łucja Pomorska i Kinga Chwaleba – II a oraz Bartłomiej Szykuła – I a. W Konkursie Języka Angielskiego organizowanego przez Wyższa Szkołę Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu do II etapu przeszedł Kamil Raczkiewicz – III b. Uczennica klasy III a Agata Szum- uzyskała II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Tłumaczenia Poezji Obcojęzycznej, zaś Malwina Nowak (I d) i Michał Mazur (III a)- zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej.

   11 marca na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie odbył się III Ogólnopolski Turniej All-chemiczny. Konkurs odbywa się w dwóch etapach, do których przystępują trzyosobowe drużyny. Etap pierwszy to część posterowa i część obejmująca rozwiązywanie zadań otwartych. W tym etapie wyłonionych zostaje 8 drużyn finałowych. Etap drugi to również drużynowe rozwiązywanie zadań problemowych i rachunkowych oraz część laboratoryjna. W tym roku w turnieju wzięło udział 40 drużyn z całej Polski, naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Małgorzata Cybulska, Magdalena Hawrylak i Marcin Szum.    Uczniowie Ci zajęli 5 miejsce i będą reprezentować naszą szkołę w etapie finałowym, który odbędzie się 2 czerwca 2017 w Lublinie.

    Dzień Otwarty w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim już za nami. Odwiedziło nas ponad 500 gimnazjalistów z Tomaszowa i okolic, m.in. Lubyczy Królewskiej, Bełżca, Podhorzec, Suśca, Majdanu Sopockiego, Tarnawatki. Wszystkim dziękujemy za przybycie.  

   21 marca 2017 roku nasze liceum gościło w swoich murach gimnazjalistów w ramach Dni Otwartych w szkołach ponadgimnazjalnych. Zainteresowani ofertą naszej szkoły mieli możliwość zwiedzenia budynku, uczestniczenia w pokazach, obejrzenia prezentacji multimedialnej i przede wszystkim porozmawiania z uczniami oraz z kadrą pedagogiczną.

   Uczniowie gimnazjum zostali przywitani w auli przez dyrektora Leszka Bobera i wicedyrektor Beatę Grelę, oni też zapoznali gimnazjalistów z ofertą edukacyjną i osiągnięciami naszej szkoły. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej zadbali o to, aby opowiedzieć o nauce w naszej szkole, o 100-letniej tradycji naszego liceum, ale też o organizowanych w nim przedsięwzięciach, wyjazdach, np. do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, o obozie w Hiszpanii, wymianie międzyszkolnej, kółkach zainteresowań i zespołach muzycznych.

   Każda grupa oprowadzana była przez przewodników - uczniów naszego liceum, w budynku szkolnym w strategicznych miejscach usytuowane były punkty informacyjne (pod opieką Agnieszki Łasochy-Halusiak i Marii Gęborys). Na wszystkich gości czekał słodki i pyszny poczęstunek przygotowany przez uczniów naszej szkoły (pod opieką Anny Branach oraz mnóstwo atrakcji m.in.: pokaz umiejętności tanecznych szkolnej grupy cheerleaderek (pod opieką Joanny Zyzy), pokazy fizyczne, chemiczne, z biologii, lekcje multimedialne z języka polskiego i niemieckiego.

   Pokazy chemiczne były niezwykle widowiskowe. Dotyczyły eksperymentów, w których następowała zmiana barwy i światła, i w których zachodziły reakcje silnie egzoenergetyczne, ale pojawiły się też doświadczenia wykorzystujące zjawisko fluorescencji. Pokazy pod kierunkiem Jolanty Pasierb przygotowali uczniowie z klas biologicznych – pierwszej i drugiej.

   Spektakularnie zaprezentowała się grupa biologiczna – uczniowie klas 1b i 2b. Gimnazjaliści w pracowni biologicznej mogli obejrzeć różne pomoce dydaktyczne, tj. preparaty, szkielety zwierząt, plansze czy programy multimedialne, ale przede wszystkim mogli samodzielnie wykonać eksperymenty. Pokazy dotyczyły wpływu odczynu środowiska na zmianę właściwości roślinnych wskaźników pH np. barwy czy zapachu, wykrywania związków organicznych w materiale roślinnym i produktach spożywczych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia związane z preparowaniem narządów, tj. serca, oka czy nerki. Gimnazjaliści mogli obserwować procesy filtracji nerek, wskazać obecność enzymów w komórkach roślinnych i zwierzęcych, zapoznać się z topografią narządów wewnętrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej na przykładzie narządów zwierząt, mogli też samodzielnie wykonać świeże preparaty mikroskopowe, zbadać zjawisko plazmolizy i dokonać obserwacji trwałych preparatów. Goście chętnie brali udział w konkursach na rozpoznawanie nasion, ziół czy aromatów roślinnych, za co otrzymywali nagrody ufundowane m.in. przez Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim.

   Grupa polonistyczna porównywała teksty kulturowe. Uczniowie gimnazjum mogli obejrzeć prezentację o perswazji i manipulacji w reklamie. Prezentację przygotowała klasa II b pod opieką Zofii Gorgol. Uczniowie naszej szkoły na podstawie przygotowanych materiałów omawiali cechy reklamy, jej funkcję, szczególną uwagę zwracali na jej walory i zamierzone efekty oddziaływania.

   Uczniowie klas pierwszych i drugich o profilu matematyczno-fizycznym pod czujnym okiem Marianny Stopyry-Gardiasz przygotowali i zaprezentowali nietuzinkowe doświadczenia z fizyki. Gimnazjaliści mogli zobaczyć m.in.: czy kurze jajo można włożyć do butelki, przepływ ładunku elektrycznego przez ciało człowieka, wrzenie wody w pompie próżniowej, diabelską pętlę, lewitację piłeczek w strumieniu ciepłego powietrza.

   Tematem przewodnim pokazu w języku obcym (w tym roku języka niemieckiego) były nazwy miejsc w mieście oraz opis drogi. Młodzież gimnazjalna miała okazję przyporządkować piktogramy do różnych miejsc, które możemy spotkać w mieście oraz utworzyć zwroty opisujące drogę. Wszystkie ćwiczenia zostały wykonane przy użyciu tablicy multimedialnej, z zastosowaniem zwrotów w języku niemieckim.
Zajęcia prowadziła Agnieszka Łasocha-Halusiak.

   Celem całego przedsięwzięcia było zaprezentowanie szkoły w jej środowisku lokalnym, pokazanie osiągnięć uczniów i grona pedagogicznego, bazy dydaktycznej i przede wszystkim oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2017/2018.

Zapraszamy do galerii

   

   21marca 2017 roku Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim organizuje Dni Otwarte. W tym dniu uczniowie szkół gimnazjalnych z naszego powiatu będą gośćmi szkół ponadgimnazjalnych.

   Na Dni Otwarte serdecznie zaprasza więc wszystkich uczniów i nauczycieli także BARTOSZ. Tradycyjnie już tego dnia dla zwiedzających szkołę przygotowaliśmy szereg atrakcji:

 • pokazy fizyczne
 • udział w doświadczeniach biologicznych
 • pasjonujące warsztaty z chemii
 • ćwiczenia z języka obcego z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 • zajęcia z języka polskiego
 • występ cheerleaderek
 • słodki poczęstunek
 • zwiedzanie szkoły
 • zapoznanie z oferta edukacyjną.

A więc- do zobaczenia.